Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D)& шекті табыс шекті

Читайте также:
  1. D)& ғылыми теорияға
  2. D)& XV – XІI вв. до н.э.
  3. D)& бухгалтерлік есеп
  4. D)& кезең ішіндегі ақшалай қаражаттардың қозғалысы жөніндегі есептілік
  5. D)& Маркс
  6. D)& произошло эволюционным путем
  7. D)& төмен және солға
  8. Кәсіпорын (фирма) табыстары және оларды бөлу.
  9. Кәсіпорынның барлық табысы жалпы табыс деп аталады.

Шығынға тең болса

РРРРРР

Ресурстардың абсолютті шектілігінің салыстырмалы шектілікке айналуы қандай жағдайда мүмкін болады:

B)& қанағаттандырылуға жататын қажеттіліктерді таңдау кезінде

ССССС

Сұраныс заңы дегеніміз: & сұраныс мөлшерінің баға деңгейіне кері тәуелділігі

Сұраныстың өзінің өзгеруі кезінде ...& баға тұрақты болған жағдайда сұраныс мөлшері өзгереді

Сұраныстың баға бойынша икемділік коэффициенті қалай анықталады:& сұраныс мөлшерінің өзгерісін (%-бен) баға өзгерісіне (%-бен) бөлу арқылы

Сұраныс заңы нені сипаттайды:

B)& баға деңгейі мен сұраныс мөлшерінің арасындағы кері байланыс

ТТТТТТТ

Тауарлар мен қызметтер нарығында тепе-теңдік қалай қалыптасады:& ұсыныс мөлшері сұраныс мөлшеріне тең болғанда

Төмендегі қандай элемент нарықтың функционалдық құрылымына жатпайды:

B)& биржа

Төмендегілердің қайсысы берілген тауарға деген сұраныстың өсуіне әкелмейді:

B)& берілген тауар бағасының төмендеуі

Тауарлы шаруашылықтың негізгі сипаты:

D)& қоғамдық еңбек бөлінісі және мамандандыру

ФФФФФ

Физиократтардың өкілдері:

B)& Ф.Кенэ, А.Тюрго

Факторлық табыстарға не жатпайды:& әлеуметтік жәрдемақылар

Фишердің ақша айналымының теңдігі:

B)& MV=PQ

Физиократизм мектебінің зерттеу пәніне не жатады:

B)& ұлттық байлықтың көзі ауылшаруашылығыда

Ш Ш Ш Ш

Шекті пайдалылық мөлшері неге тәуелді?

C)& берілген тауардың санына және онымен қажеттіліктердің қанағаттану дәрежесіне

Шектелген өндірістік ресурстардың шығынын азайту және пайдасын максималдау бағытын ұстанатын қоғамның мақсаты не?

A)& экономикалық тиімділік

І І І І І

Ірі бизнес мүддесін қорғауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар келесі жүйеге тән:

C)& кооперативтік экономика

ЭЭЭЭ

Экономикалық теория:& барлық экономикалық жүйелерді оқыту үшін қажет

Экономикалық ойдың ең бірінші ғылыми бағыты:& меркантилизм

Экономикалық теорияның көзқарасы бойынша ресурстардың абсолютті шектілігі келесімен анықталады:

E)& қажеттіліктер шексіздігімен.

Экономикалық теория нені оқытады:

D)& альтернативті қолдануды мүмкін ететін, мақсаттар мен шектеулі қаражаттар арасындағы қатынас тұрғысынан туындайтын адамдардың тәртібін

Экономикалық теорияның қай зерттеу әдісінде талдау барысында екінші денгейдегі факторлардан оқшаулану қарастырылады?

C)& ғылыми абстракция

Экономикалық теория экономикалық құбылыстар мен заңдылықтарды шынайы күйінде зерттесе, онда бұл:

B)& позитивтік талдау

Экономикалық құбылыстарды бағалау негізінде (не болу керек?) зерттеу экономикалық теорияның қандай әдісіне тән:

A)& нормативтік талдау

Экономикалық ғылымның зерттеу әдістеріне қайсысы жатады:

E)& барлық аталғандар.

Экономикалық талдауда мүмкіндіктерді қолдану:

B)& мәселені шешуді жеңілдетеді

ЮЮЮЮ

Ютиль термині қайда қолданылады:

E)& тұтынушы оңтайлы тәртіп теориясында.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав