Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Деталізовані критерії оцінки курсової роботи

Читайте также:
  1. Алгебраїчні критерії стійкості
  2. Вибір теми, етапи виконання та порядок захисту курсової роботи
  3. Види роботи згідно статистичного звіту соціального педагога
  4. Виконання роботи
  5. Вимоги до змісту курсової роботи
  6. Вимоги до оформлення роботи
  7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  8. Вимоги до роботи по формуванню моральних понять
  9. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ
  10. Графік виконання курсової роботи

 

Таблиця Г.1 - Критерії оцінки змістовності розділів курсової роботи

 

Бал Критерії оцінки змістовності розділів курсової роботи
  Робота написана самостійно, зміст повністю відповідає назві, поставленій меті та завданням. Усі поставлені дослідницькі завдання виконані ґрунтовно. Зроблено глибокий і всебічний аналіз наукових джерел. Належний рівень логічності та доказовості викладу матеріалу, наявність самостійних міркувань і висновків. Робота містить необхідні структурні частини; дотримані усі вимоги щодо їх змісту. Характер і зміст рекомендацій, які пропонуються, ґрунтуються на аналізі фактичного стану проблеми. При виконанні другого розділу курсової роботи використано відповідні економіко-математичні методи та використовувались відповідні програми. Проведено всі необхідні розрахунки, помилки в розрахунках відсутні, зроблено відповідні висновки.
  Робота написана самостійно. Зміст роботи відповідає темі дослідження. Частина дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Не завжди є належний рівень логічності та доказовості викладу матеріалу, у ряді випадків відсутність самостійних міркувань і висновків. Характер і зміст рекомендацій, які пропонуються, ґрунтуються на аналізі фактичного стану проблеми. Робота містить необхідні структурні частини; дотримані вимоги щодо їх змісту. Зроблено достатній аналіз наукових джерел. При виконанні другого розділу курсової роботи використано відповідні економіко-математичні методи та використовувались відповідні програми. Проведено всі необхідні розрахунки, наявні окремі помилки в розрахунках, які не суттєво впливають на отримані результати, зроблено відповідні висновки.
  Робота написана самостійно, зміст розкрито недостатньо, завдання виконані не повністю, що позначилося на повноті досягнення мети. Аналіз наукових джерел не повною мірою відбиває сучасний стан наукової розробки досліджуваної проблеми; застаріла і недостатня бібліографія. Переважна більшість дослідницьких завдань виконана недостатньо ґрунтовно. Слабка доказовість чи нелогічність викладу матеріалу, у ряді випадків відсутність самостійних міркувань і висновків. Характер і зміст рекомендацій, які пропонуються, не ґрунтуються на аналізі фактичного стану проблеми, проведеному в другому розділі дипломної роботи. Економіко-математичні методи та відповідні програми не використовувались. Проведено не всі необхідні розрахунки, наявні помилки в розрахунках, які не дозволяють зробити адекватні висновки.
  Робота виконана несамостійно або зміст роботи не відповідає темі дослідження/ має суттєві відхилення від теми дослідження. Переважна більшість дослідницьких завдань не виконана. Логічність і доказовість викладу матеріалу, самостійні міркування і висновки відсутні. Робота не містить усі необхідні структурні частини і у дотримані вимог щодо їх змісту є значні порушення. Проведено не всі необхідні розрахунки, наявні помилки в розрахунках, які не дозволяють зробити адекватні висновки.

 


 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 5 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав