Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача на складання виробничої програми

Читайте также:
  1. C.) К специфическим задачам, которые используются в ходе реализации частично-поисковых методов на уроке технологии, относятся
  2. L Выводы должны следовать из содержания основной части работы, отвечать целям и задачам работы, сформулированным во введении.
  3. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  4. Вопрос 59. Развитие землеустройства в соответствии с задачами экономики народного хозяйства
  5. Выбор места и материала архитектурного объекта –эстетико-художественная задача творческой личности.
  6. Главная задача автономного существования в природе.
  7. Главными задачами анализа основных средств является;
  8. главы муниципального образования Слудское сельское поселение о проделанной работе за 2013 год и задачах на 2014 год
  9. Задание 2. Задача по педагогической диагностике
  10. Задание 2. Педагогическая задача

Продукцією міського молочного заводу є молоко, кефір і сметана, розфасовані у пляшки. На виробництво 1 т молока, кефіру і сметани потрібно відповідно 1010, 1010 і 9450 кг молока. При цьому витрати робочого часу при розливанні 1 т молока і кефіру складають 0,18 і 0,19 машино-годин. На розфасуванні 1 т сметани зайняті спеціальні автомати протягом 3,25 годин. Всього для виробництва незбираної молочної продукції завод може використовувати 13 600 кг молока.

Основне устаткування може буде зайняте протягом 21,4 машино-год., а автомати по розфасуванню сметани — протягом 16,25 год. Прибуток від реалізації 1 т молока, кефіру і сметани відповідно дорівнює 30, 22 і 136 грн. Завод повинний щодня виробляти не менше 100 т молока, розфасованого в пляшки. На виробництво іншої продукції немає ніяких обмежень.

Необхідно визначити, яку продукцію і в якій кількості слід щодня виготовляти заводу, щоб прибуток від її реалізації був максимальним.

Скласти математичну модель задачі. Вирішити задачу засобами Microsoft Excel.

Розв’язок

Припустимо, що молочний завод щодня вироблятиме x1 т молока, x2 т кефіруі x3 т сметани.

Тоді йому для виготовлення цієї продукції необхідно 1010 x1+1010 x2+9450 x3 тонн молока. Оскільки завод може використовувати щодня не більше 13 600 кг молока, то повинна виконуватись нерівність

1010 x1+1010 x2+9450 x3 ≤ 13600

Аналогічні міркування, проведені щодо можливого використовування ліній розливу незбираної молочної продукції і автоматів по розфасовуванню сметани, дозволяють записати такі нерівності:

0,18 x1+0,19 x2 ≤ 21,4

3,25 x2 ≤ 16,25

Оскільки щодня має вироблятися не менше 100 т молока, то x1 ≥ 100. За своїм економічним значенням змінні можуть приймати тільки ненегативні значення.

Загальний прибуток від реалізації x1 т молока, x2 т кефіруі x3 т сметани дорівнює

30 x1+22 x2+136 x3

Необхідно серед всіх ненегативних рішень знайти таке, при якому прибуток від реалізації буде набувати максимальне значення.

Таким чином підходимо до наступної математичної моделі задачі:

F = 30 x1+22 x2+136 x3 → max

1010 x1+1010 x2+9450 x3 ≤ 13600

0,18 x1+0,19 x2 ≤ 21,4

3,25 x2 ≤ 16,25

x1 ≥ 100

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3≥ 0

Лінійна функція, максимум якої потрібно визначити, разом із системою нерівностей і умовою позитивності змінних утворюють математичну модель початкової задачі.

Оскільки функція лінійна, система містить тільки лінійні нерівності, то задача є задачею лінійного програмування.

 

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 7 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав