Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок потенціальної врожайності за вологозабезпеченістю посівів (дійсно можлива врожайність).

Читайте также:
  1. Комерційний (господарський) розрахунок у менеджменті
  2. Підготовка насіння до сівби, розрахунок норм висіву і сівба.
  3. Проводимо розрахунок оцінки вартості машин та обладнання
  4. Програмування врожайності.
  5. Розрахунок в мінеральних добривах під зернові культури ПСП “Хлібороб”на перспективу, ц
  6. Розрахунок витрат на амортизацію та поточний ремонт техніки
  7. Розрахунок витрат на поточний ремонт обладнання.
  8. Розрахунок витрат по переробці на 1 т прокату
  9. Розрахунок економії загальновиробничих витрат.
  10. Розрахунок економічної ефективності проекту

Залежно від зони вирощування сільськогосподарських культур на Херсонщині їх водний режим змінюється. Сумарне водоспоживання поля в якому вирощують рослини (∑u) тобто кількість води використана гектарами посіву за період вегетації на випаровування води грунтом і на транспірацію, складається з двох статей: використання вологи з кореневмісного шару грунту та опадів за період вегетації рослини. Зміна агрокліматичних показників території призводить до зміни сумарного водоспоживання, а це в свою чергу до зміни величини врожаю сільськогосподарських культур, які вирощуються в цій зоні.

Продуктивність любих с.-г. культур залежить від кількісного впливу на них факторів життя. Одним із земних факторів життя рослин є волога. Тому продуктивність рослин окрім інших факторів залежить і від водоспоживання. Показником, який об’єднує сумарне водоспоживання (∑u) поля на якому вирощуються рослини та величину їх врожаю є коефіцієнт водоспоживання (Кв). Коефіцієнт водоспоживання – це сумарні витрати води на 1т або 1ц урожаю основної продукції. Виражається Кв у м3/т або м3/ц урожаю. Їх можна знайти в додатку Б

Дійсно можливий урожай (ДМУ) – це урожай, який можна отримати за існуючих метеорологічних умов на високому рівні технології.

Розрахунок ДМУ за вологозабезпеченістю, лімітуючим фактором зони, проводится із співвідношення:

 

ДМУ = , де

W- кількість фактично доступної для рослини продуктивної вологи, м3/га.

Кв – коефіцієнт водоспоживання, м3

Кількість продуктивної вологи для рослин розраховують за формулою:

W = Wпр + [Pоп * К а.о.] – Wз – для незрошуваних умов,

W = Wпр + [Pоп * К а.о.] – Wз + Зн – на зрошенні, де:

Wпр - доступна волога в 0-100 см шарі грунту на період сівби ярих культур для Степу складає 120-140 мм, для пізніх культур 100-130 мм. Для озимих культур та багаторічних трав на час відновлення вегетації – 130 мм, а для озимих по чорному пару – 160 мм.

Pоп - кількість опадів, які випадають за період вегетації культури, мм. Їх беруть, або фактичні, або середньо багаторічні (табл. 3,3)

К а.о – коефіцієнт використання опадів, який для зон Степу дорівнює 0,6.

Wз – волога, що залишається в мертвому шарі грунту при дозріванні урожаю, яка в умовах Ступу коливається на рівні 20-30 мм.

Зн – зрошувана норма, м3/га.

 

Таблиця 3,2


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав