Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Спілкування як розуміння людьми один одного. Психологічні механізми сприймання людиною людини.

Читайте также:
 1. Біохімічна роль води в життєдіяльності людини.Джерела надходження
 2. Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в системе объективных отношений, которые складываются между людьми в их общественной жизни.
 3. Вітамін Е:фізико-хімічні властивості, біохімічна роль, джерела надходження в організмі людини.
 4. Доведення до відома керівника про психологічні якості особового складу органу чи підрозділу.
 5. ІІІ. Моральне здоров’я як складова духовного здоров’я людини.
 6. К.Маркс – це сукупність відносин між людьми, що складаються в процесі спільної діяльності людей та постійно розвиваються
 7. Культура спілкування подружжя в сім’ї
 8. Лекція 5-6. Філософське розуміння свідомості (5 год.).
 9. Механізми психологічного впливу в консультативній роботі.
 10. Механізми соціалізації

Перцептивна сторона спілкування, від якої залежить успішність процесу спілкування.

Перед початком спілкування людина створює образ тієї людини, з якою буде спілкуватися.

Механізми сприймання людиною людини:

· Ідентифікація – спосіб розуміння іншої людини шляхом свідомого чи несвідомого уподібнення її характеристик власним. В ситуаціях взаємодії люди роблять припущення про внутрішній стан, наміри, думки, мотиви, почуття іншої людини на основі спроби поставити себе на її місце (студент розуміє емоційний стан абітурієнта).

· Рефлексія – здатність дивитись на себе очима інших людей; дзеркальне відображення

· Стереотипізація – це класифікація форм поведінки та інтерпретація їх причин шляхом віднесення їх до вже відомих (кавказці - бандити).

· Каузальна атрибуція або причинна інтерпретація – приписування причин, дій та вчинків при відсутності інформації про людину - це різновид ідентифікації. Каузальна атрибуція здійснюється найчастіше неусвідомлено – або на сонові ідентифікації з іншою людиною, тобто при приписуванні іншому тих мотивів чи почуттів, які сам суб'єкт, як він вважає, проявив би в аналогічній ситуації, або шляхом віднесення партнера по спілкуванню до певної категорії людей, по відношенню до якої існують деякі стереотипні погляди (старшокласник і молодший школяр).

· Ефект “ореолу” – загальне позитивне враження приводить до позитивної оцінки тих явищ, якостей, ознак, які не подані до сприймання (в коханої людини не бачиш недоліків; однакова відповідь відмінника і двій очника оцінюється по різному).

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

1. Поняття про особистість в психології. Сучасні теорії особистості.

2. Структура особистості.

3. Самосвідомість особистості.

4. Самооцінка та рівень домагань особистості.

5. Психологічний захист особистості.

 1. Поняття про особистість в психології. Сучасні теорії особистості.

Людина народжується індивідом, тобто має специфічну будову тіла, структуру мозку та ін., що відрізняє її від представників тваринного світу. Індивід – приналежність новонародженої істоти до людського роду.

Індивід поступово перетворюється в особистість – це соціальна якість індивіда, яка набута в процесі спілкування і діяльності з іншими людьми.

Індивід та особистість єдині, але не тотожні, тобто можуть існувати факти:

· Є індивід, а відсутня особистість (новонароджена дитина, психічно хвора людина);

· Є особистість, але нема індивіду (Остап Бендер – вигадана особистість) – квазіособистість.

Індивідуальність – це сукупність індивідуально-психологічних рис, які відрізняють людину від інших людей, створюють її неповторність.

Індивідуальність і особистість єдині, але не тотожні. Індивідуальне не є особистісним (спритність). Особистісні риси проявляються в спілкуванні з іншими людьми; якщо ця риса знаходиться у внутрішньому плані, її ніхто не бачить – вона індивідуальна.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав