Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

З навчальної дисципліни вибіркового циклу

Читайте также:
  1. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  2. Алгоритми з повтореннями. Оператори циклу мовою програмування.
  3. Алгоритмічна конструкція циклу
  4. Визначення стадій життєвого циклу товару
  5. Встановлення структури ремонтного циклу.
  6. Дайте определение жизненному циклу товара и перечислите его этапы. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла товара. Выделите правило благополучия предприятия на рынке.
  7. Дисципліни
  8. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
  9. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
  10. З ДИСЦИПЛІНИ

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни вибіркового циклу

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»

Укладач: канд. екон. наук, доцент Чистов С. М.

Метою науки (дисципліни) є оволодіння студентами теоретичними знаннями з питань методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки та набуття ними практичних вмінь і навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання макроекономічних, соціальних і екологічних проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів.

Завданнями науки (дисципліни) є забезпечення студентів знаннями та навичками стосовно:

Ø сутності, мети і завдань державного регулювання економіки;

Ø теоретичних і практичних засад формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;

Ø методологічних основ, методів і засобів впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;

Ø сутності, функцій, методології та методики соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;

Ø особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;

Ø світового досвіду державного регулювання економіки;

Ø практичного застосування набутих знань під час розробки прогнозів, програм на різних рівнях організаційної структури економіки, розв’язання конкретних економічних і соціальних проблем тощо.

Предметом науки (дисципліни) є принципи, методи та засоби державного регулювання економіки.

 

Тема 1. Державне регулювання ЕКОНОМІКИ як ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

1. Вади ринкового саморегулювання. Межа виробничих можливостей. Командна, ринкова та змішана форми організації економіки. Ефективність за Парето. Вади ринкового саморегулювання: неспроможність конкуренції; нездатність економіки забезпечувати людей суспільними товарами; зовнішні ефекти (екстерналії); неповнота ринків; недосконалість інформації; економічна нестабільність.

2. Функції держави в сучасній економіці. Функції держави: політична, соціальна, міжнародна, економічна. Економічні функції держави: емісійна; формування правових засад функціонування економіки; усунення вад ринкового саморегулювання; перерозподіл доходів; забезпечення людей обов’язковими товарами.

3. Сутність державного регулювання економіки. Сутність понять: «державне втручання в економіку», «державне управління», «економічна політика держави», «державна регуляторна політика», «державне регулювання економіки». Об’єкти та суб’єкти економічної політики держави.

4. Методи державного регулювання економіки. Методи прямого та непрямого (опосередкованого) регулювання. Правові, адміністративні, економічні та пропагандистські методи регулювання економіки.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 6 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <== 9 ==> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав