Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета, задачі підготовки контрольних робіт та вимоги до них

Читайте также:
  1. IІІ. Вимоги, пропоновані до водолазного складу.
  2. Б. Задачі для самоконтролю
  3. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
  4. Безробіття як соціальний ризик
  5. Варіант 5. МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
  6. Визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт або капітального ремонту.
  7. Визначення техніко-економічних показників проекту виробництва робіт.
  8. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  9. Вимоги безпеки до автоматичних лінй.
  10. Вимоги до АУВ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

ЗВІТНОГО МАТЕРІАЛУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: “ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ”


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кафедра військової підготовки офіцерів запасу

 

 

Предметно методична група

виховної роботи та морально-психологічного забезпечення

 

Звітній матеріал

 

з навчальної дисципліни:

“Організація і методика виховної роботи в контексті гуманітарного і соціального розвитку Збройних Силах України”

 

про проведення занять з гуманітарної підготовки, суспільно-політичного та правового інформування, практичної роботи з випуску стінної газети, фотогазет, листівок-блискавок та бойових аркушів.

 

Підготував: студент __ взводу

 

(П.І.Б.)

________________________________

(Назва навчального закладу)

 

Перевірив:______________________

 

 

 

КИЇВ-200__


Національна академія оборони України

 

Кафедра підготовки офіцерів запасу

 

Контрольна робота №1

 

 

з навчальної дисципліни

“Організація та методика виховної роботи у підрозділах в контексті гуманітарного і соціального розвитку в Збройних силах України”

 

 

Наша Батьківщина - Україна

 

Виконав:

студент 23-го взводу

П І Б (повністю)

Національний аграрний університет

 

Перевірив:

 

Київ-2008

Далі послідовно розміщуютьсяматеріали контрольних робіт № 1, 2

за обраною студентом тематикою.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки та оформлення студентами контрольних робіт з дисципліни “Організація і методика виховної роботи в контексті

гуманітарного і соціального розвитку Збройних Силах України”.

Студенти виконують контрольну роботу № 1 в другому семестрі та контрольну роботу № 2 в третьому семестрі за тематикою дисципліни.

Підготовка контрольних робіт посідає важливе місце серед основних видів навчальних занять. У відповідності до вимог керівних документів щодо організації навчального процесу на кафедрі підготовки офіцерів запасу контрольні роботи мають за мету закріпити та узагальнити отримані знання, навчити студентів самостійно їх використовувати для комплексного вирішення конкретних практичних задач, удосконалювати навички застосування теоретичних знань під час аналізу фактів, явищ соціальної дійсності та процесів, що проходять в підрозділах Збройних Сил України.

Мета, задачі підготовки контрольних робіт та вимоги до них

Виконання контрольних робіт є елементом навчальної діяльностістудентів кафедри підготовки офіцерів запасу. Воно має наступні задачі:

· навчити студентів здійснювати методичну розробку обраної теми контрольної (курсової) роботи;

· сприяти розвитку та закріпленню навичок теоретичного використання історичного розвитку української державності, керівних документів з питань трансформації Збройних Сил України, досвіду організації і методики виховної роботи, наукової та методичної літератури;

· навчити студентів оформленню науково-довідкового матеріалу згідно існуючих державних стандартів та вимог;

· закріпити уміння студентів щодо захисту напрацьованого матеріалу (робити доповіді, відповідати на запитання, відстоювати свою думку та ін.).

Цільовою настановою опрацювання курсової роботи є:

· глибоке засвоєння студентів теоретико-методологічних основ дисципліни, її напрямків, завдань, принципів, функцій, форм, методів та засобів;

· набуття та закріплення студентами знань сучасних технологій, алгоритмів і методик організації і застосування отриманих знань;

 

Контрольна робота ‑ це одна із активних форм навчання, а тому вона має відповідати певним вимогам.

Провідна вимога до змісту контрольної роботи - високий теоретичний рівень підготовленого матеріалу. Це означає відповідність змісту контрольної роботи сучасному рівню розвитку виховної роботи у Збройних Силах.

Важлива вимога до контрольної роботи- актуальність теми. Це означає важливість проблеми, концепції, що розглядається в даний час.

Контрольна робота має носити дослідницький характер. Це ще одна суттєва вимога до даного виду навчальної діяльності студентів. Виконання контрольної роботи допомагає сформувати творче мислення, наполегливість працелюбність,. Написання контрольної роботивимагає наявності в ній аналітичних матеріалів.

Контрольна робота слухача має будуватись на підставі достатнього фактичного матеріалу. Теоретичні положення необхідно підкріплювати аналізом конкретного фактологічного матеріалу. Процес збору, аналізу та узагальненню матеріалу має носити творчий характер.

Суттєвою вимогою до контрольної роботи є її практична спрямованість. Контрольна робота дає можливість набути і закріпити навички самостійної роботи. Тому студенту бажано орієнтуватись на самостійну розробку теми. Це розвиває уміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у науковій інформації.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав