Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова
  4. Додаткова
  5. Додаткова
  6. Додаткова
  7. Додаткова
  8. Додаткова
  9. ДОДАТКОВА
  10. Додаткова

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Свенсен К., Уэбстер П. Клетка. - М.: Мир, 1980.

2. Зингебуш П. Молекулярная и клеточная биология. – Т. 2. - М.: Мир,

1983.

3. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. - Л.: ЛГУ, 1983.

4. Р. Слейчер. Водный режим растений. - М.: Мир, 1970.

5. Шматько И.Г., Григорюк И.А., Шведова О.Е. Устойчивость растений к

водному и температурному стрессам. - Киев: Наукова думка, 1989. –

220 с.

6. Водный обмен растений под ред. И.А. Тарчевского, В.Н. Жолкевича. –

М.: Наука, 1989. – 256 с.

 

 

Питання для написання контрольної роботи з фізіології рослин і біотехнології,

розділів “Фотосинтез” і “Дихання рослин”

 

А. Коротка історія розвитку вчення про фотосинтез.

Б. Класифікація організмів за способом живлення і використання енергії (еволюція автотрофності на Землі).

В. Лист як орган фотосинтезу.

Г. Загальне поняття про фотосинтез. Рівняння фотосинтезу, його аналіз.

Д. Хлорофіли, їхня будова і властивості.

Е. Каротиноїди, структура молекул і функції.

Ж. Космічна роль фотосинтезу.

З. С-3 шлях темнової фази фотосинтезу.

И. С-4 шлях темнової фази фотосинтезу.

К. Фотодихання, його фізіологічна роль.

Л. Основні етапи біосинтезу хлорофілу в рослині.

М. Циклічний і нециклічний перенос електронів у ході фотосинтезу (склад ЕТЛ).

Н. Поняття про фотосинтетичне фосфорилування. Теорія П. Мітчела.

О. Електронно - збуджений стан хлорофілу і типи його дезактивації.

П. Структура і властивості фікобілінів. Явище хроматичної адаптації.

Р. Уявлення про фотосинтетичну одиницю і реакційні центри в електрон – транспортному ланцюзі.

С. Уявлення про спільне функціонування двох фотосистем.

Т. Денний хід фотосинтезу і вплив на нього зовнішніх умов.

У. Шляхи окислення дихального субстрату в рослинному організмі. Теорія біологічного окислення Баха і Паладіна.

Ф. Окислювання продуктів дихання в анаеробній фазі дихання (гліколіз).

Х. Шляхи окислення продуктів дихання в аеробній фазі дихання (цикл Кребса).

Ц. Електрон-транспортний ланцюг мітохондрій і дихальне фосфорилування.

Ч. Поняття про фосфорилування на рівні субстрату і фосфорилування у дихальному ланцюзі.

Ш. Значення процесу дихання у фізіології рослинного організму.

Щ. Вплив зовнішніх і внутрішніх умов на дихання.

Ю. Кількісні показники дихання. Дихальний коефіцієнт, його фізіологічне значення.

Я. Генетичний зв'язок дихання і шумування. Теорія С.П. Костичева.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Рубин Б.А. Гавриленко Ф.В. Биохимия и физиология фотосинтеза. - М.,

МГУ, 1977.

2. Рубин Б.А., Ладыгина М.Е. Физиология и биохимия дыхания растений. -

М., 1974.

3. Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах. - М.: Наука, 1972.

4. Гудвин, Э. Мерсер Введение в биохимию растений. - Т.1. -М.: Мир, 1986 –

391с.

5. А. Гэлстон, П. Девис, Р. Сэттер Жизнь зеленого растения. - М.: Мир, 1983. - 549.

 

Контрольная работа к екзамену (2 темы)

 

 

Питання для написання контрольної роботи з фізіології рослин, розділів “Мінеральне живлення”, “Перетворення і транспорт речовин у рослині”

 

А. Поняття про макро – і мікроелементи, їх роль у життєдіяльності рослин.

Б. Надходження мінеральних іонів у рослинну клітину. Поняття про вільний простір тканини.

В. Фізіологічна роль калію.

Г. Фізіологічна роль азоту.

Д. Фізіологічна роль фосфору.

Е. Фізіологічна роль заліза.

Ж. Фізіологічна роль кальцію.

З. Фізіологічна роль магнію.

И. Фізіологічна роль сірки.

К. Фізіологічна роль бору і марганцю.

Л. Фізіологічна роль міді і цинку.

М. Протонна АТФ- аза і її роль у транспорті речовин у клітину.

Н. Види хімічних добрив, фізіологічні основи і способи їхнього застосування.

О. Азотфіксація і її значення у житті вищих рослин.

П. Види ґрунтового засолення і його вплив на рослину.

Р. Корінь як орган поглинання елементів мінерального живлення.

С. Метаболічна роль кореня у рослинному організмі.

Т. Уявлення про функцію іонних насосів і іонних каналів у плазмалемі і тонопласті рослинної клітини.

У. Поняття про висхідний і спадний струми речовин у рослині.

Ф. Флоемний транспорт асимілятів, його механізми.

Х. Транспортні форми речовин у рослині.

Ц. Завантаження флоеми і ксилеми в органах рослин.

Ч. Відкладення в запас органічних сполук у рослині.

Ш. Перетворення речовин у насіннях при проростанні.

Щ. Донорно – акцепторні відносини в рослині. Транспорт речовин як інтегруючий процес.

Ю. Фізіологія солестійкості.

Я. Міри боротьби з ґрунтовим засоленням.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 31 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав