Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

CIVICS – міжнародне дослідження громадянської освіти

Читайте также:
  1. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  2. SITES – друге міжнародне дослідження інформаційних і комунікаційних технологій в освіті
  3. А) Геологічні дослідження
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  5. Аналіз основних наукових підходів до дослідження гендерних характеристик особистості
  6. Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення понятійного апарату дослідження
  7. Аналіз та інтерпретація результатів дослідженнях
  8. Аналіз- це метод дослідження, який полягає в уявному розчленуванні цілого на складові і виділенні окремих сторін, властивостей, зв'язків.
  9. Біологічні дослідження

Міжнародне дослідження з громадянської освітиCIVICS” проводиться у 28-ми країнах світу. Воно також організоване Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних досягнень ІЕА (перше дослідження з громадянської освіти проведено 1971 р.). Основне завдання дослідження – вивчити стан громадянської освіти в країнах світу задля виявлення особливостей підготування школярів до активної участі в громадянській діяльності суспільства.

У дослідженні вивчається не лише знання учнів у галузі громадянської освіти, а й їхні інтелектуальні вміння, думки, здатності використовувати свої знання в уявних ситуаціях, ставлення до низки соціальних питань. Тестові матеріали розроблено для використання в різних країнах, тому вони ґрунтуються на типових життєвих ситуаціях громадянського суспільства та мають узагальнений характер. Завдання не зосереджені на певній визначеній програмі чи навчальному посібнику. Вони орієнтовані на знання й уявлення учнів, здобуті з різних джерел, зокрема й сформовані життям.

1999 р. проведено черговий етап CIVICS. Матеріали дослідження містили тести, анкети (для адміністрації школи, для вчителів, які викладають предмет суспільствознавчого циклу, для учнів), супроводжувальні матеріали (наприклад, керівництво з проведення тестування).

Тест складався з трьох частин. У першій частині було представлено тридцять вісім завдань із запропонованими чотирма варіантами відповідей. Більшість цих завдань (26 із 38-ми) були типовими тестовими завданнями, завдяки яким перевіряли той чи інший елемент знань з громадянської освіти. Також використано 12 нетрадиційних завдань. Три завдання ґрунтувались на карикатурах, п’ять – на текстах відповідної проблематики, чотири – на аналізі запропонованих тверджень, які слід було диференціювати на факти та судження. Отже, завдання з можливим вибором відповіді були спрямовані на діагностику не лише знань та уявлень, а також на перевірку інтелектуальних умінь учнів, навичок розумової діяльності.

Друга частина тесту для учнів була представлена анкетою з 17-ма блоками завдань, окремі з яких мали суто соціологічний характер, а інші – соціально-психологічний.

Третя частина містила рейтингові завдання, які можна поділити на дві групи:

а) завдання для перевірки знань, зокрема й за складними збірними поняттями, наприклад, “демократія” або “держава”;

б) завдання, які виявляють ставлення учнів до тих чи інших соціальних і політичних явищ, подій, процесів, а також до змісту шкільної освіти в галузі громадянознавства. Рейтингові завдання були згруповані смисловими блоками, базованими на шкалах типу “дуже погано – дуже добре”, “зовсім неважливо – дуже важливо”, “зовсім не згоден – цілком погоджуюсь”, “ніколи – завжди”, “ніколи – часто”, “я в жодному разі цього не робитиму – я обов’язково це зроблю”. Кожна шкала мала чотири позиції, п’ята була представлена як “не знаю”.

Тестові завдання мали на меті не лише відтворити зміст з курсу, присвяченого питанням громадянина та громадянства. Вони передусім спрямовані на вияв конкретних умінь – порівнювати, узагальнювати, знаходити головне, висловлювати свою думку та ставлення до питань, які більше пов’язані з життям, аніж з шкільним предметом.

Головною цінністю, яку автори поклали в основу концепції дослідження

CIVICS, є “демократична правова держава”. Тому основна частина тестових матеріалів була пов’язана з політико-правовою сферою життя суспільства. Можна визначити такі змістові напрямки:

загальні уявлення про демократичну країну;

політична діяльність в умовах демократії;

діяльність громадських організацій;

виборча система;

управління демократичною країною;

права людини, громадянські свободи, обов’язки громадян;

закони та суд у демократичній країні; міжнародні правові документи;

питання економічної політики.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 41 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | <== 14 ==> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав