Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Викладач, який видав завдання____________________________________

Читайте также:
  1. Видавнича діяльність
  2. Видавничі технології та електронні видання
  3. Завдання 1. У піддослідної тварини (щур) відтворити гарячку і вивчити залежність температури тіла від рівня теплопродукції.
  4. Завдання 2. Написати оголошення про факультетський або шкільний захід.
  5. Завдання 2. Розмістіть дані нормативні акти залежно від їх юридичної сили?
  6. Завдання 3. Із слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим. Із кількома словосполученнями складіть речення.
  7. Завдання 3. Поставте дієслова в другій і третій особі однини і множини теперішнього часу дійсного способу. Визначте дієвідміну кожного слова.
  8. Завдання 4. Користуючись Українсько-російським словником, поясніть значення наведених міжмовних омонімів.
  9. Завдання 6. Запишіть складні прикметники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ХКТЕІ

Спеціальність: 5.14010102 Ресторанне обслуговування

 

Додатки до звіту

З технологічної практики

Студента(ки) ІII курсу групи О-_____

________________________________________________ПІБ студента

________________________________________________

період практики: з_________до________20__р.

Місце практики:

 


Перелік додатків

№ з/п Назва документа
   

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ХКТЕІ

Спеціальність: 5.14010102 Ресторанне обслуговування

 

 

ЗВІТ

З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Студента(ки) ІII курсу групи О-_____

________________________________________________ПІБ студента

________________________________________________

період практики: з_________до________20__р.

Місце практики: _________________________________________

Керівник практики

Від організації ___________________ ________________

підпис прізвище

Керівник практики

Від коледжу ___________________ ________________

підпис прізвище


 

ЗМІСТ
№ з/п Назва тем Сторінки
       
УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
 

ВІДГУК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ), ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТОМ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Керівник практики:

___________________ ________________ _____________________

(посада) підпис розшифрування підпису

Характеристика

На практиканта____________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

1. Де проходив практику (в якому споживчому товаристві, райспоживспілці)

__________________________________________________________________

 

2. Час проходження практики

__________________________________________________________________

 

3. Під чиїм керівництвом проходив практику (вказати прізвище, ім’я, по-батькові), посаду безпосереднього керівника практики)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Відношення практиканта до роботи (інтерес, ініціатива, чесність, відповідальність, актуальність, дисциплінованість)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Якість виконаної практикантом роботи, степінь проявленої самостійності в роботі, як засвоєно програмний матеріал практики, як володіє практичними вміннями і навичками за спеціальністю______________________________________________________________________________________________________________________

6. Недоліки в теоретичній підготовці практиканта, виявлені під час практики____________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Моральні якості практиканта (чи користується авторитетом в колективі, поведінка в побуті)____________________________________

__________________________________________________________________

8. Яку конкретну допомогу надав практикант організації або підприємству, в яких він проходив практику____________________

__________________________________________________________________

9. Участь практиканта в громадській роботі в колективі організації за місцем роботи_____________________________________

__________________________________________________________________

10. На якій самостійній роботі він може бути використаним після закінчення технікуму______________________________________

__________________________________________________________________

Дата складання характеристики: ____________________________

 

Керівник підприємства: ____________________________

 

Безпосередній керівник практики: ____________________________

  РЕЦЕНЗІЯ ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ Оцінка до захисту Захист “____”________________20_Р. Загальна оцінка підпис: прізвище

Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ

Індивідуальне завдання

на період виробничої практики студента(ки) групи _____________

спеціальності_______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Тема завдання: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Питання, що необхідно вивчити: ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник від бази практики________________________________________

(посада з вказівкою назви підприємства)

_____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Викладач, який видав завдання____________________________________

(прізвище, ініціали)

 

 

20__р.


Тематика

індивідуальних завдань на період проходження технологічної практики

1. Аналіз техніко-економічних показників торговельного підприємства.

2. Аналіз асортименту товарів, що знаходяться на підприємстві, та стану попиту на них.

3. Аналіз дотримання правил продажу продовольчих товарів, правил торговельного обслуговування населення на підприємстві.

4. Аналіз впливу рекламних заходів на підвищення якості торговельного обслуговування.

5. Аналіз дослідження організації контролю за роботою торговельного підприємства.

6. Аналіз результатів тарних операцій на торговельному підприємстві.

7. Аналіз стану обліку та звітності на підприємстві.

8. Дослідження засобів рекламної інформації на підприємстві.

9. Вивчення економічної ефективності діяльності та економічні показники торговельної організації (підприємства).

10. Аналіз оснащення підприємств торговельно-технічним обладнанням, інвентарем, засобами протипожежної безпеки, дотримання вимог екології.

11. Аналіз ринкової ситуації та асортиментної політики підприємства.

12. Джерела товаропостачання, його форми і методи.

13. Аналіз роботи з вивчення купівельного попиту, кон’юнктури ринку в зоні діяльності підприємства.

14. Аналіз впровадження сучасних форм роздрібного продажу товарів, активних методів торгівлі.

15. Аналіз структури договірних зв’язків оптового підприємства та обліку їх виконання.

16. Аналіз збутової політики місцевого оптового підприємств.

17. Аналіз результатів діяльності оптового підприємства.

18. Установлення особливостей контролю за якістю товарів у процесі транспортування, зберігання, переробки та реалізації.

19. Аналіз матеріалів проведення сертифікації продукції та її документального оформлення.

20. Аналіз та узагальнення матеріалів контролю якості товарів, упаковки та маркування.

21. Аналіз матеріалів перевірок виконання правил торговельного обслуговування населення.

22. Аналіз організаційного процесу та економічних показників діяльності побутового підприємства з ремонту і пошиття взуття.

23. Аналіз організаційного процесу та економічних показників діяльності побутового підприємств перукарень.

24. Аналіз організаційного процесу та економічних показників діяльності побутового підприємства, фотоательє, телеательє.

25. Аналіз організаційного процесу та економічних показників діяльності побутового підприємства з ремонту та виготовлення меблів.

26. Аналіз організаційного процесу та документальне оформлення надання ритуальних послуг.

27. Аналіз організаційної діяльності підприємств побуту з надання послуг лазень і душу.

28. Аналіз організаційного процесу та економічних показників побутового підприємства з ремонту, пошиття і в’язання трикотажних виробів.

29. Аналіз організаційної діяльності підприємств побуту з надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів зі шкіри, головних уборів.

30. Аналіз організаційної діяльності й економічних показників з надання послуг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

31. Аналіз організаційної діяльності підприємств побуту з надання таких послуг: хімічне чищення, фарбування одягу, прання білизни.

32. Аналіз оснащення підприємств громадського харчування посудом, столовими приборами, білизною.

33. Аналіз дотримання методів і техніки обслуговування відвідувачів ресторану (кафе, бару, буфету).

34. Аналіз відповідності естетичного оформлення інтер’єру, вітрин буфету і бару сучасним вимогам.

35. Аналіз відповідності вимогам стандарту організації обслуговування бенкетів і прийомів у ресторані.

36. Аналіз дотримання правил попереднього сервірування столів на підприємствах громадського харчування.

37. Аналіз чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства громадського харчування (ресторану, бару, кафе).

38. Аналіз особливостей розробки стратегії управління підприємством громадського харчування (рестораном, баром, кафе).

39. Аналіз якостей обслуговування на підприємстві громадського харчування.

40. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства громадського харчування (ресторану, бару, кафе).
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | <== 41 ==> | 42 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав