Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність теми

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Модуль 1. Фтизіатрія.

 

Змістовий модуль 3. Клінічні форми туберкульозу: первинні, вторинні, позалегеневі, у поєднанні з іншими захворюваннями.

 

Тема №6. Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма). Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Сучасні схеми лікування. Курація хворих.

 

Методичні рекомендації з вивчення теми практичного заняття №6 студентами 4 курсу медичного факультету:

Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Сучасні схеми лікування. Курація хворих”.

Затверджено

на методичній нараді кафедри

“___”____________20 р.

Протокол №

Зав. кафедрою

 

1. Тема заняття: “Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Туберкульома легень. Патогенез, патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Сучасні схеми лікування. Курація хворих”- 4 год.

Актуальність теми

Аналіз епідеміологічної ситуації по туберкульозу в світі за останнє десятиріччя показав, що прогнози про ліквідацію туберкульозу, як розповсюдженого захворювання, не справдилися. Загальна кількість хворих на туберкульоз в світі сьогодні доходить до 60 мільйонів, інфікованих біля третини населення нашої планети. ВОЗ признала туберкульоз глобальною загрозою людства. Мікобактерії туберкульозу вбивають більше людей, ніж будь-який інший збудник інфекцій. Епідемія туберкульозу в Україні, котра офіційно зареєстрована з 1995 року, стає не керованою та загрозливою медико-соціальною проблемою. З початку 90 років захворюваність у дорослих у нашій країні збільшилася в 2,5 рази, а у дітей в 2 рази. Щорічно в Україні туберкульоз забирає біля 10 тисяч хворих на туберкульоз людей. В Одеській області сьогодні маємо біля 7 тисяч хворих активним туберкульозом, а з них 2834 виділяють мікобактерії туберкульозу, та є основним джерелом зараження як дорослих, так і дітей та підлітків. Все вище перелічене потребує знання питань клініки, вторинного туберкульозу, діагностики та диференційної діагностики, профілактики його ускладнень, особливо таких, що потребують невідкладних заходів зі сторони медичного персоналу.

3. Цілі заняття:

3.1. Загальні цілі:

1.Ознайомити студентів з сучасними уявленнями поняття “виявлення” та “діагностика” вторинних форм туберкульозу.

2.Ознайомити студентів з сучасними уявленнями про патогенез та патоморфологію вторинних форм туберкульозу.

3.Сформувати у студентів уявлення і розуміння різних варіантів перебігу вторинного туберкульозу.

4.Ознайомити студентів з сучасними методами діагностики та диференціальної діагностики вторинного туберкульозу легень.

3.2. Виховні цілі:

1.Виховання у студентів сучасного клінічного світогляду.

2.Виховати у студентів почуття відповідальності і розуміння важливості своєчасного виявлення туберкульозу і попередження можливих ускладнень.

3.Підкреслити необхідність дотримуватись принципів лікарняної етики та деонтології при виявленні туберкульозу у хворого.

3.3. Конкретні цілі:

- знати:

1.Клінічний перебіг вогнищевого, інфільтративного туберкульозу легень, казеозної пневмонії та туберкульоми легень та його особливості в умовах епідемії туберкульозу.

2.Основні діагностичні ознаки, необхідні для обгрунтування діагнозу вогнищевого, інфільтративного туберкульозу легень, казеозної пневмонії та туберкульоми легень.

3.Диференціальну діагностику вогнищевого туберкульозу з неспецифічною пневмонією, інфільтративного туберкульозу з плевропневмонією та раком легені, казеозної пневмонії з неспецифічною пневмонією, туберкульоми легень з периферичним раком та ехінококовою кістою.

4. Стандартні схеми лікування вторинного туберкульозу за категоріями.

3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- вміти:

1.Зібрати анамнез, провести ретельне об’єктивне обстеження хворого на туберкульоз легень.

2. Дати клінічну оцінку обстеження крові, сечі, харкотиння.

3.Розпізнавати вогнищевий, інфільтративний туберкульоз легень, казеозну пневмонію та туберкульому легень на рентгенограмі.

4.На підставі отриманих даних анамнезу, епіданамнезу, клініко-рентген-лабораторного обстеження обгрунтувати клінічний діагноз вогнищевого, інфільтративного туберкульозу, туберкульоми легень, казеозної пневмонії відповідно до класифікації.

5.На підставі отриманих даних анамнезу, епіданамнезу, клініко-рентген-лабораторного обстеження провести диференціальну діагностику вогнищевого, інфільтративнго туберкульозу легень, казеозної пневмонії та туберкульоми легень з пневмонією, раком легень, ехінококовою кістою.

6.Визначити режими лікування хворим на вогнищевий, інфільтративний туберкульоз легень, казеозну пневмонію та туберкульому легень у відповідності з категорією.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 17 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав