Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Читайте также:
  1. ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНИХ
  2. ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНІ
  3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ ЛЕКЦІЙ
  4. ПИТАННЯ
  5. ПИТАННЯ
  6. ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ МУЗИКИ ТА ВАЖЛИВІШІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОВИНИ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  7. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  9. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

1. Педагогіка як наука, етапи її розвитку.

2. Основні категорії педагогічної науки.

3. Сутність педагогічної діяльності вчителя; педагогіка як наука про мистецтво виховання і виховання.

4. Структура педагогіки, система педагогічних наук.

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

6. Методи науково-педагогічних досліджень.

7. Поняття про особистість та її розвиток, фактори розвитку особистості.

8. Поняття про вікову періодизацію розвитку молодої людини, врахування нових психологічних функцій розвитку молодої людини у навчально-виховному процесі.

9. Особливості фізичного і психічного розвитку молодшого школяра, їх врахування у навчально-виховному процесі.

10. Особливості фізичного і психічного розвитку підліткового періоду, їх врахування у навчально-виховному процесі.

11. Особливості фізичного і психічного розвитку старшого шкільного віку, їх врахування у навчально-виховному процесі.

 

II. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ.

1. Поняття про соціальне, національне, державно-громадянське виховання молоді. Концепція сучасного українського виховання.

2. Сутність процесу виховання як взаємодії педагога та учня.

3. Поняття про метод, прийом виховання, класифікація методів виховання.

4. Умови ефективного застосування методів виховання.

5. Характеристика методів словесного впливу на особистість учня, студента.

6. Метод організації діяльності учнів, студентів, умови його ефективного застосування.

7. Методи формування позитивного досвіду поведінки учнів (гра, вправи, виховні ситуації, встановлення та дотримання правил поведінки).

8. Метод стимулювання та регулювання діяльності, поведінки учнів, умови їх застосування.

9. Мета, завдання, основні напрями морального виховання молоді.

10. Мета, завдання, зміст розумового виховання молоді.

11. Мета, завдання, зміст, методи трудового виховання молоді.

12. Мета, завдання, зміст, методи естетичного виховання молоді.

13. Мета, завдання, методи фізичного виховання молоді.

14. Поняття про педагогічне спілкування, його ознаки, етапи організації.

15. Правила про умови організації педагогічного спілкування, його бар’єри.

16. Стилі та рівні педагогічного спілкування (конкретні приклади).

17. Поняття про конфлікт та шляхи його розв’язання.

III. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ.

1. Поняття про дидактику, її завдання. Основні категорії дидактики.

2. Теорії організації змісту освіти.

3. Структура змісту освіти (навчального предмета, навчального матеріалу), характеристика його складових.

4. Поняття про навчання, сучасні підходи до трактування сутності навчання.

5. Структура навчального процесу, характеристика основних компонентів (приклади конкретних дій вчителя з метою реалізації кожного етапу).

6. Етапи оволодіння учнями знаннями, уміннями (опис конкретних дій вчителя).

7. Функції процесу навчання: освітня, виховна, розвивальна (аналіз можливостей навчального процесу з метою виховання та розвитку учнів).

8. Принципи та правила організації навчання, їхня зумовленість закономірностями, особливостями процесу навчання.

9. Шляхи реалізації принципів демократизації та гуманізації навчання, його орієнтації та загальнолюдські та національні вартості (приклади за фахом).

10. Дії вчителя за принципом науковості, систематичності та послідовності навчання (приклади за фахом).

11. Шляхи реалізації принципів наочності навчання (приклади за фахом).

12. Дії вчителя за принципом зв’язку навчання з практикою, життям (приклади за фахом).

13. Шляхи реалізації принципу доступності та грунтовності навчання (приклади за фахом).

14. Дії педагога за принципом орієнтації навчання та свідому, активну, творчу діяльність учнів (приклади за фахом).

15. Шляхи реалізації принципу емоційності навчання (приклади за фахом).

16. Принципи колективного характеру навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів, шляхи його реалізації.

17. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи про мету, завдання, засади діяльності школи.

18. Класифікації методів навчання, їх аналіз.

19. Характеристика методів розповіді, пояснення, лекції у процесі навчання (приклади за фахом).

20. Особливості організації бесіди та діалогу як методу навчання (приклади за фахом).

21. Дискусія, форми її організації, вимоги до проведення (приклади за фахом).

22. Особливості застосування у навчальному процесі “мозкового штурму” (брейнстормінгу) (приклади за фахом).

23. Методи розвитку мислення (розумових дій) учнів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, розрізнення, аналогії) (приклади за фахом).

24. Методичні прийоми формування критичного та творчого мислення учнів (конкретні приклади).

25. Практичні методи навчання учнів, їх характеристика (приклади за фахом).

26. Форми організації навчання, їх загальна характеристика.

27. Типи уроків, їх класифікація.

28. Вимоги до проведення сучасного навчального заняття.

29. Психолого-педагогічний аналіз навчального заняття.

30. Вимоги, види оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Інформаційні ресурси:

ü нормативна база;

ü джерела Інтернет;

ü бібліотеки (бібліотека кафедри загальної і соціальної педагогіки; факультетська бібліотека; Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5; 17); Обласна педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24) та ін.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 25 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав