Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До заняття № 9 (ОЗ)

Читайте также:
  1. до проведення практичного заняття №3
  2. Заняття 1
  3. Заняття 1.
  4. Заняття 1.
  5. Заняття 2
  6. Заняття 2.
  7. Заняття 2.
  8. Заняття 2.
  9. Заняття 2.

Підготовка засобів проводового зв’язку до роботи та робота на них

1. Підготовка засобів проводового зв’язку до роботи

Підготовка засобів проводового зв’язку до роботи включає в себе:

розгортання засобу проводового зв’язку;

перевірку працездатності засобу проводового зв’язку.

1.1. Підготовка до роботи телефонного апарату ТА-57.

1.1.1. Розгортання телефонного апарата ТА-57- це виконання таких заходів:

- проведення зовнішнього оглядутелефонного апарату на наявність механічних ушкоджень корпусу апарату.

- відкрити кришку апарату та розгорнути мікротелефонну трубку

- перевірити наявність або підключити батарею живлення для чого: відкрити кришку батарейної камери і вставити батарею етикеткою догори, клемами убік. Закрити кришку батарейної камери. При розряді батареї до напруги 6 вольт її необхідно замінити. (При тривалому збереженні апарата, щоб уникнути порушення друкованого монтажу схеми, батарею необхідно зберігати окремо.)

- підключити апарат у лінію. Телефонний апарат може бути включений в лінію наступними способами:

кінцевий режим режим контролю ліній аварійний режим.

Л1 К Л2 Л1 К Л2 Л1 К Л2

 

1.1.2. Перевірка працездатності апарата ТА-57– це виконання таких заходів:

а) перевірити ланцюг прийому виклику, для чого з'єднати даний апарат з іншим апаратом, ланцюг посилки виклику, якого справний, і посилати виклик з останнього. В апараті, що перевіряється, повинний дзвонити дзвоник;

6) аналогічно можна перевірити ланцюг посилки виклику апарата, посилаючи виклик з апарата, що перевіряється;

в) перевірити розмовний ланцюг. Для цього взяти мікротелефон і, натиснувши розмовний клапан РК, подути в мікрофон. Продування до включення апарата в лінію повинне бути чутно голосно, при включенні на лінію повинне послаблятися, а при відпусканні РК - пропадати. Це вказує на те, що мікрофон, підсилювач і телефон справні, протимісцева схема працює правильно (при навантаженні на лінію струм у ланцюзі телефону зменшується), розмовний клапан включає і виключає живлення. Замість лінії на лінійні затиски можна включити резистор 400 - 600 Ом, але ефект ослаблення звуку буде менше;

г) перевірити роботу перемикачів:

при натисканні розмовного клапана РК продування з'являється, при відпусканні - зникає (при натисканні на РК подається живлення на підсилювач передачі);

при натисканні на важільний перемикач РП продування підсилюється (якщо апарат підключений до лінії чи навантажений па резистор 400-600 Ом). При цьому ланцюг лінії розмикається і баланс моста порушується;

при натисканні на кнопку ПУ продування зникає (розривається ланцюг мікрофонного підсилювача), у телефоні, чутний слабкий шум (власний шум підсилювача прийому);

при відтягуванні ручки індуктора вправо при підключеній лінії (чи резисторі 400-600 Ом) продування підсилюється, тому що контактами шунтуючої системи індуктора схема апарата шунтується накоротко і баланс моста порушується.

 

1.1.3. Основні правила користування апаратом і догляду за ним

Апарат повинний експлуатуватися з закритою кришкою.

Мікротелефон при відсутності телефонних переговорів повинний лежати в гнізді на кришці апарата; у цьому положенні телефон виключений і в лінії не можна підслухати розмови, що ведуться в приміщенні. Крім того, при включенні в станції системи ЦБ, у цьому положенні мікротелефону розімкнутий ланцюг виклику станції.

Перемикач ПРР (шліц голівки гвинта, що видний через отвір верхньої панелі в гнізді для телефону) повинний знаходитися:

при включенні в станцію системи МБ і при дистанційному управлінні роботою радіостанції - у положенні МБ;

при включенні в станцію системи ЦБ - у положенні ЦБ.

Виклик станції МБ здійснюється шляхом обертання ручки індуктора.

При включенні апарата в станцію ЦБ для посилки виклику, досить зняти мікротелефон з важільного перемикача, що знаходиться в гнізді для мікротелефону на кришці (висока кнопка з гравіруванням "ЦБ"). Сигнал відбою по закінченні розмови подається на станцію ЦБ автоматично при укладанні мікротелефону в гніздо на кришці апарата (ручку індуктора крутити забороняється).

Для веденні розмови треба натиснути розмовний клапан, розташований на рукоятці мікротелефону (включається живлення підсилювача передачі). Мікрофон при розмові повинний знаходитися поблизу рота (збоку), а телефон - щільно притиснутий до вуха. Прикривати мікрофон рукою не можна, тому що при цьому знижується його шумостійкість і чутність буде гірше.

При поганій чутності через вплив акустичного шуму чи вітру рекомендується під час слухання відпускати розмовний клапан (виключається підсилювач передачі і, таким чином, знімаються перешкоди, створені власним мікрофоном при прийомі).

Підвищення дальності дії і голосності прийому в умовах акустичних перешкод на прийомному кінці може бути досягнуте також шляхом натискання при слуханні кнопки підсилювача прийому У (права низька кнопка в гнізді на кришці апарата).

При передачі мови кнопку У варто відпустити (при натисканні на кнопку У третій каскад мікрофонного підсилювача переключається на прийом, при відпусканні він знову включається на передачу).

Варто мати на увазі, що при наявності великих лінійних перешкод посилення на прийомі не може дати ефекту, тому що при включенні підсилювача прийому однаково підсилюються, як мова, так і лінійні перешкоди.

Для дистанційного управління радіостанцією треба при передачі натискати розмовний клапан (при цьому подається живлення на підсилювач апарата, і, крім того, радіостанція включається на передачу), а при прийомі обов'язково відпускати його (апарат і радіостанція переключаються на прийом).

Щоб зберегти апарат від передчасного зносу і поломок у процесі роботи, необхідно дотримувати наступні правила:

берегти апарат від забруднення;

кришку апарата тримати закритої;

в умовах сніжних і піщаних бур необхідно додатково захищати апарат і не піддавати апарат без потреби впливу дощу, води, пилу і снігу.

При улученні води у середину апарата, необхідно видалити її струшуванням, попередньо мікротелефон від апарата від’єднати.

При можливості апарат підсушити.

1.2. Підготовка до роботи польового комутатору П-193М

1.2.1. Розгортання телефонного комутатора П-193М - це виконання таких заходів:

проведення зовнішнього огляду

перевірка корпусу телефонного комутатора на наявність механічних ушкоджень;

перевірка комплектністі комутатора;

приведення у робочий стан

відкрити кришку передньої панелі;

відчинити дверці з холостими гніздами;

вийняти з’єднувальні шнури із піддона;

розкласти шнури по вирізам і вставити їх в холості гнізда;

відпустити і закріпити шторку відбійно-визивних клапанів;

відчинити верхню кришку і вийняти мікротелефонну трубку;

перевірити наявність або підключити батарею живлення

відкрити кришку батарейної камери і вставити батарею, клемами униз.

закрити кришку батарейної камери

підключити заземлення;

підключити абонентські лінії до лінійних затисків комутатора (або через лінійний щиток).

1.2.2. Перевірка працездатності комутатора

Комутатор перевіряють перед експлуатацією, для чого проводять перевірку усіх його ланцюгів на справність.

Для перевірки справності комутатора необхідно мати справний телефонний апарат типу МБ.

Перевірка відбійно-визивних клапанів (ланцюг отримання виклику)

Підключить телефонний апарат до лінійних затисків абонентського комплекту № 1 і послати виклик з телефонного апарата - дверцята відбійно-визивного клапана ОВК1 повинна відкритися, при підключеному сигнальному дзвонику повинний дзвонити дзвоник. Закрити дверцята ОВК1.

Висновок: ланцюг отримання виклику у справному стані.

Перевірка опитувально-визивних кнопок. (ланцюг посилання виклику)

Натиснути на опитувально-визивну кнопку цього ж абонентського комплекту; послати визов за допомогою індуктора комутатора. В апараті, що підключений до даного абонентського комплекту, повинний дзвонити дзвоник.

Висновок: ланцюг посилання виклику у справному стані.

Перевірка розмовного ланцюга

Взяти мікротелефон і, натиснувши розмовний клапан РК, подути в мікрофон. Спостерігається сомопрослуховування в телефоні.

Перевірити проходження розмови між телефонним апаратом і телефоністом.

Висновок: розмовний ланцюг у справному стані.

Підключаючи по черзі телефонний апарат до лінійних затисків інших абонентських комплектів, перевірите справність відбійно-визивних клапанів і опитувально-визивних кнопок всіх абонентських комплектів.

Перевірка сполучних шнурів і гнізд.

Уставити штепсель сполучного шнура № 1 у гніздо № 2, натиснути на опитувально-визивну кнопку № 2 і послати виклик з робочого місця комутатори, дверцята відбійно-визивного клапана ОВК1 повинна відкритися, що указує на справність сполучного шнура № 1, гнізда № 2 і індуктора робочого місця комутатора.

Вставити штепсель шнура № 2 у гніздо № 3, натиснути на опитувально-визивну кнопку №3 і послати виклик індуктором комутатора - дверцята ОВК2 повинна відкритися.

У такому ж порядку перевірити інші сполучні шнури і гнізда.

Для перевірки шнура № 10 і гнізда № 1 необхідно штепсель шнура № 10 вставити в гніздо № 1, натиснути на кнопку Кн1 і послати виклик - повинні відкритися дверцята відбійно-визивного клапана № 10.

Перевірка справності ланцюга сигнального дзвоника.

До затисків Зв і ЗЕМЛЯ підключити дзвоник постійного струму з батареєю. При закритих дверцятах відбійно-визивних клапанів дзвоник не повинний дзвонити. При відкритих дверцятах кожного з відбійно-визивних клапанів дзвоник повинний дзвонити.

Зазначену перевірку можна робити одночасно з перевіркою відбійно-визивних клапанів.

Перевірка сполучного обладнання.

Лінійний щиток з'єднати кабелем ТСКВ-10Х2 з комутатором. Телефонний апарат підключити до затисків лінійного щитка і перевірити відбійно-визивні клапани, шнури, гнізда й опитувально-визивні кнопки, як описано вище.

При виявленні несправності якого-небудь ланцюга необхідно окремо перевірити комутатор, а також лінійний щиток із сполучним кабелем методом продзвонення за допомогою телефонного апарата.

 

2. Розгортання та обслуговування телефонної станції малої ємності
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 10 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав