Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

визначення збалансованих структур споживання для усього світу, що Земля зможе витримати протягом тривалого часу.

Читайте также:
  1. I. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ средства ГликозиднОЙ СТРУКТУРЫ
  2. I. Общие требования к структуре и содержанию студенческих работ
  3. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. II. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НегликозиднОЙ СТРУКТУРЫ
  5. II. Общественное мнение как структурный элемент ПР.
  6. II. Структура
  7. II. Структура и функции управления общественными отношениями.
  8. II. Структура курсовой работы
  9. II. Структура реферата
  10. II. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Марнотратний стиль життя величезним вантажем лягає на навколишнє середовище. Однією з основних причин постійної деградації навколишнього середовища в усьому світі є структура споживання і виробництва, що не забезпечує стійкості, особливо в промислово розвинутих країнах. У даному випадку стійкий розвиток означає кероване, погоджене з еволюційними законами природи і суспільства, тобто такий розвиток, при якому життєві потреби людей нинішнього покоління задовольняються без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь.

Надзвичайні ситуації мирного та військового часу.

Мета вивчення дисциплвни БЖД озброїти майбутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками небхідними для:

-розробки безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності людини;

-проектування нової техніки та технологічних процесів згідно з сучасними вимогами з екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об’єктів та технічних систем;

-прогнозування та прийняття адекватних рішень в умовах радзвичайних ситуацій для захисту населення і виробничого персоналу від можливих наслідків аваріій,катастроф,стихійних лих,сучасних засобів знищення,а також під час ліквідації цих наслідків;

-Забезпечення стабільності функціонування об’єктів народного господарства у випадках нажзвичайних ситуацій;

-управління процесами життєдіяльності;

-ефективної пропаганди здорового способу життя.

В широкому плані, метою забезпечення безпеки має бути мінімізація витрат на запобігання небезпечних подій,ліквідації їх наслідків.

Вміння,які небхідно отримати після вивчення дисципліни БЖД:

-усвідомлювати,що в центрі уваги повинна бути людина,як головна цінність суспільства;

-розкривати закономірності життєдіяльності людини в системі «людина-техніка-середовище існування»;

-виявляти джерела забруднення,небезпечні та шкідливі фактори навкош-

нього середовища,що негативно впливають на життедіяльність людини;

-створювати безпечні та нешкідливі умови життєдіяльності;

-прогнозувати виникнення і приймати кваліфіковані рішення в умовах надзвичайних ситуацій з ліквідації негативних наслідків аварій,катастроф,стихійних лих,застосування зброї масового ураження.

До категорії основних принципів забезпечення життєдіяльності відносяться:

-безперервне забезпечення фізіологічних процесів організму людини,що

залежить від таких факторів,як повітря,питна вода, прдукти чарчування, тепло, світло, предмети споживання (оселя,одяг,взуття та ін.);

-принцип взаємозв’язку і взаємозалежності організму з навколишнім середовищем;

-принцип раціональної організації праці за ціллю,часом,місцем і нормами.

Мається на увазі управління,принципи організації,цілі і завдання,засоби проці, виробнича діяльність і результати праці;

-принцип матеріального заохочення при організації життєдіяльності, котрий беспосередньо пов’язаний з продуктивністю праці,яка визначається:

а) людським фактором (способом матеріального заохочення)

б) працездатністю виробничого персоналу

в)рівнем підготовленості до праці (професійним,фізіологічним,психологічним);

-принцип захисту здоров’я, меж і умов життєдіяльності.

Для реалызації цього принципу людство створило спеціальні інститути:медичного забезпечення,оборони,екологічного захисту,моралі та інш. Окремі інститути, як структурні частини життєдіяльності можуть створюватись для захисту людей і народного

господарства в особливих (надзвичайних) ситуаціях.До них можна віднести:цивільний

захист,міністерство з надзвичайних ситуацій, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, штаби цивільної оборони.

- принцип ліквідації негативних наслідків життєдіяльності.

Кожна держава повинна мати прфесійно придатні структури для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (різні рятувальні служби).

Одним з головних понять науки про безпеку життєдіяльності є так звана “ аксіома про потенційну небезпеку”.

Аналіз суспільної практичної діяльності дає підставу для твердження про те, що будь-яка діяльність людини потенційно небезпечна (аксіома БЖД).

Потенційна небезпека полягає в схованому, неявному характері прояви небезпек. Наприклад, ми не відчуваємо до визначеного моменту збільшення концентрації СО2 у повітрі. У нормі атмосферне повітря повинне містити не більш 0,05% СО2. Постійно в приміщенні, наприклад, в аудиторії, концентрація СО2 збільшується. Вуглекислий газ не має кольору, запаху і наростання його концентрації проявляється появою утоми, млявості, зниженням працездатності. Але в цілому організм людини, що перебуває систематично в таких умовах, відреагує складними фізіологічними процесами; зміною частоти, глибини і ритму дихання (задухою), збільшенням частоти серцевих скорочень, зміною артеріального тиску. Цей стан (гіпоксія) може викликати зниження уваги, що у визначених областях діяльності може привести до травматизму і навіть до летального наслідку.

Потенційна небезпека як явище – це можливість впливу на людину несприятливих чи несумісних з життям факторів.

Аксіома про потенційну небезпеку передбачає кількісну оцінку негативного впливу, що оцінюється ризиком нанесення того чи іншого збитку здоров'ю і життю

У світовій практиці знаходить визнання концепція прийнятного ризику, тобто ризику, при якому захисні заходи дозволяють підтримувати досягнутий рівень безпеки. Для звичайних загальних умов прийнятний ризик загибелі людини на протязі року приймається рівним 10-6 (що значить один на мільйон випадків). Ступінь ризику оцінюється у світовій практиці для різних видів діяльності імовірністю смертельних випадків.

Якась частина небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів переважно відноситься до виробничого, а якоюсь мірою й до інших сфер діяльності людини. Вони звичайно мають зовні визначені, просторові області прояви, що називаються небезпечними зонами, які характеризуються збільшенням ризику виникнення нещасного випадку.

Однак навіть якщо людина знаходиться в небезпечній зоні, але правильно організує свою діяльність, дотримує заходи безпеки, стежить за справністю технічних систем, погіршення здоров'я чи нещасний випадок не має місця. Таким чином, нещасний випадок часто є наслідком ігнорування правил особистого поводження, організаційного чи технічного порядку в момент перебування людини в небезпечній зоні.

Умови, при яких створюється можливість виникнення нещасного випадку, називають небезпечною ситуацією. Важливо вміти попередити перехід небезпечної ситуації в нещасний випадок.

У процесі діяльності й життя людина може опинитися в такій небезпечній ситуації, коли фізичні і психологічні навантаження досягають меж, при яких індивідум втрачає здатність до раціональних вчинків і дій, адекватних сформованій ситуації. Такі ситуації називають екстремальними.

Систематизуючи сказане, безпеку життєдіяльності можна визначити, як такий стан навколишнього середовища, при якому виключена можливість ушкодження організму людини в процесі його різноманітної діяльності.

Збереження біосфери,забезпечення безпеки і здоров’я людини рішення

цих проблем повинно бути метою спеціаліста в будь якій сфері діяльності

при виконанні прфесійних обов’язків.

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав