Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 9. Застосування судами іноземного права

Читайте также:
  1. E) с момента заключения подозреваемого под стражу до уведомления его об окончании производства следственных действий и разъяснения права ознакомиться с материалами уголовного дела
  2. II. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса «Актуальные проблемы уголовного права».
  3. II. Общие принципы Конвенции о правах ребенка и законодательства Российской Федерации
  4. II. Основные права и обязанности обучающихся
  5. II. Права и обязанности сторон
  6. II. Происхождение права
  7. III. Основные права и обязанности Академии
  8. IV. Обязанности и права студентов в период прохождения производственной практики
  9. VI. другие полномочия правительства. В Японии правительство принимает решения о 1)всеобщей и частичной амнистии, 2)смягчении и отсрочке наказаний и восстановлении в правах.
  10. VII. Основы уголовного права

Поняття та передумови колізії законів в міжнародному приватному праві. Об'єктивна необхідність колізійних норм. Поняття статуту правовідно­син. Основні формули прикріплення та сфера їх застосування.

Особистий закон (Lexpersonalis). Зміст та види цієї колізійної прив'язки в одному з двох варіантів: як закон громадянства (Lexpatriar) чи закон місця проживання (Lexdomicilii).

Закон «національності» юридичної особи (Lexsocietatis). Зміст даної колізійної прив'язки та її призначення. Труднощі, що виникають при її практи­чному застосуванні. Приклади використання даної прив'язки у національ­ному законодавстві.

Закон місця знаходження речі (Lexreisitae). Зміст даної колізійної прив'язки. Приклади використання.

Закон, обраний особами, що укладають угоду (Lexvoluntatis) або правило «автономної волі». Зміст даної колізійної прив'язки та обмеження, що на неї накладаються. Приклади використання. Тенденції подальшого розвитку правила "автономної волі" у сучасному міжнародному приватному праві.

Закон місця вчинення акту (Lexlociactus). Зміст та види даної колізійної прив'язки: закон місця здійснення договору; закон місця вчинення угоди, що визначає її форму; закон вчинення актів громадського стану та закон місця виконання зобов'язання. Приклади використання. Поняття «розщеплення колізійної прив'язки» у випадках двосторонніх зобов'язань.

Закон держави продавця (Lexvenditoris). Зміст та призначення зазначе­ного колізійного принципу. Конвенція про право, яке застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів 1955 р. стосовно даного принципу. Приклади застосування.

Закон місця вчинення правопорушення (Lexlocidelicticomissi). Зміст та призначення даного колізійного принципу. Обставини, що обумовлюють зростання його значення. Приклади використання.

Закон, з яким дане правовідношення найбільш тісно пов'язане (Lexcausae). Історія виникнення даного колізійного принципу та тенденції його подальшого розвитку. Приклади використання.

Закон суду (Lexfori). Виключний (абсолютний) характер даного колізій­ного принципу. Зміст та призначення. Умови відступу від нього за догово­рами про взаємну правову допомогу.

Закон прапору (LexFlagi), закон валюти боргу та ін. Необхідність засто­сування.

Застосування колізійних норм. Приховані колізії законів. Проблема «конфлікту кваліфікації» та методи його вирішення. Позитивні та негативні колізії законів. Зворотнє відсилання та відсилання до права третьої країни. Застереження про публічний порядок. Застосування імперативних норм. Наслідки обходу закону.

Поняття «міжнародного цивільного процесу». Загальне уявлення про міжнародну підсудність. Принципи (критерії) визначення міжнародної підсудності. Види міжнародної підсудності. Деякі специфічні питання міжнародної підсудності. Питання міжнародної підсудності у національному законодавстві України.

Різне значення понять «екстериторіальність» та «територіальність». Ексте­риторіальне та територіальне застосування закону як могутній засіб право­вої політики держави.

Визначення понять «визнання» та «виконання» іноземних судових рішень. Процедури визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення. Визнання та виконання іноземного судового рішення за законодавством України.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 20 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав