Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Читайте также:
  1. EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  2. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  3. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.
  4. Визначте особливості суспільного і державного ладу Спарти.
  5. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  6. Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
  7. ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
  8. До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні
  9. Доходи державного бюджету
  10. Етап підготовки до введення задач даного виду

1. Аналогія закону та аналогія права: проблеми правозастосування.

2. Правосуб’єктність фізичної особи та порядок її реалізації.

3. Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності.

4. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною: проблемні аспекти.

5. Фізична особа-підприємець як суб’єкт цивільних правовідносин.

6. Держава, АРК, територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин.

7. Наукові теорії щодо сутності юридичної особи.

8. Порядок створення юридичної особи.

9. Припинення юридичної особи: форми, порядок, підстави.

10. Правові наслідки правочинів, які вчинено під впливом помилки, обману, насильства.

11. Правові наслідки спливу позовної давності.

12. Поняття, правова природа та види представництва.

13. Право власності на житло: актуальні питання забезпечення та реалізації.

14. Право власності на землю: актуальні питання забезпечення та реалізації.

15. Набуття права власності за набувальною давністю.

16. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності: актуальні питання.

17. Негаторний позов як спосіб захисту права власності: актуальні питання.

18. Позов про визнання права власності: актуальні питання.

19. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності.

20. Здійснення права спільної сумісної власності.

21. Цесія та проблеми її здійснення в цивільному праві.

22. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів.

23. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика.

24. Поняття та види неустойки в науці цивільного права.

25. Заповіт подружжя: проблемні аспекти.

26. Правова природа заповідальних розпоряджень заповідача.

27. Спадкова трансмісія та спадкування за правом представлення: особливості застосування.

28. Проблеми спадкового договору.

29. Прийняття та відмова від спадщини: проблеми теорії та практики.

30. Захист цивільних прав нотаріусом.

31. Договір роздрібної купівлі-продажу: проблемні аспекти.

32. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та практики.

33. Права покупця в разі придбання товару належної якості: проблеми теорії та практики.

34. Особливості правового регулювання договору дарування.

35. Розірвання договору дарування.

36. Особливості правового регулювання договору ренти.

37. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики.

38. Розірвання договору довічного утримання (догляду).

39. Підстави розірвання договору найму (оренди).

40. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання.

41. Договір лізингу: проблеми правового регулювання.

42. Договір найму (оренди) транспортного засобу: теорія та практика застосування.

43. Оренда житла з викупом як особливий вид договору найму (оренди) житла.

44. Договір підряду: проблеми теорії та практики.

45. Види перевезень за законодавством України.

46. Договір перевезення вантажу: особливості правового регулювання.

47. Види зберігання: законодавчі та наукові підходи.

48. Особливості відповідальності поклажодавця за договором зберігання.

49. Договір страхування: проблеми теорії та практики.

50. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика.

51. Договір позики: проблеми теорії та практики.

52. Кредитний договір: проблеми теорії та практики.

53. Особливості юридичної природи договору факторингу.

54. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

55. Право зворотноївимоги до винної особи.

56. Деліктні зобов’язання в цивільному праві: поняття, елементи, види.

57. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду: спірні аспекти правового регулювання.

58. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки: наукові погляди.

59. Порядок визначення розміру додаткових витрат у разі завдання шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

60. Відшкодування моральної шкоди: проблеми теорії та практики.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав