Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Читайте также:
  1. EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  2. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  3. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.
  4. Визначте особливості суспільного і державного ладу Спарти.
  5. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  6. Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
  7. ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
  8. До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні
  9. Доходи державного бюджету
  10. Етап підготовки до введення задач даного виду

1. Адміністративний порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства

2. Актуальні питання розмежування господарських відносин з іншими видами правовідносин, їх загальні риси та особливі ознаки.

3. Актуальні проблеми правового регулювання господарсько-договірних відносин та захисту прав суб’єктів господарювання.

4. Господарські товариства як суб’єкти господарювання: поняття та види.

5. Господарсько-правові норми та їх класифікація.

6. Зарубіжний досвід формування господарського законодавства та його значення для України.

7. Засоби зловживання монопольним становищем в умовах ринку. Заходи держави щодо обмеження зловживання монопольним становищем.

8. Зловживання монопольним становищем на ринку.

9. Конституційне право на підприємницьку діяльність та його реалізація.

10. Критерії класифікації і види правовідносин в сфері господарювання.

11. Межі втручання держави в господарську діяльність.

12. Мета та заходи антимонопольного регулювання в умовах ринку з боку держави, його правове забезпечення.

13. Місце і роль держави в регулюванні господарської діяльності.

14. Місце права господарського відання та права оперативного управління у системі речових прав.

15. Напрямки вдосконалення господарського законодавства.

16. Наслідки визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом.

17. Недобросовісна конкуренція: поняття та форми її прояву. Правовий захист від недобросовісної конкуренції.

18. Обмеження в діяльності суб’єктів господарювання.

19. Основні напрями економічної політики держави.

20. Особливий суб’єктний склад як ознака господарських правовідносин.

21. Особливість правосуб’єктності структурних підрозділів господарських організацій.

22. Особливості порядку проведення планових та позапланових перевірок органами державної фіскальної служби.

23. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України.

24. Особливості принципів господарського права.

25. Підприємство як суб’єкт господарювання: правова природа та характерні ознаки.

26. Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності.

27. Підстави господарсько-правової відповідальності та елементи складу господарського правопорушення.

28. Поняття господарського зобов’язання. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

29. Поняття і види узгоджених дій.

30. Поняття і етапи створення суб’єктів господарювання.

31. Поняття та загальні підстави здійснення корпоративних прав.

32. Поняття та підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання.

33. Порядок створення та ліквідації господарських товариств, їх установчі документи.

34. Правова природа установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності.

35. Правова характеристика державних замовників і державних виконавців.

36. Правова характеристика органів, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.

37. Правове становище бірж як особливих суб’єктів господарювання.

38. Правове становище неприбуткових організацій у сфері господарювання.

39. Правовий механізм та способи відчуження державного і комунального майна.

40. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності та інші речові права.

41. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

42. Правовий статус фізичних осіб-підприємців.

43. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Належне виконання господарських договорів (поняття та критерії).

44. Принципи та межі господарсько-правової відповідальності.

45. Проблема співвідношення норм Господарського та Цивільного кодексів України при регулюванні підприємницьких правовідносин.

46. Проблеми визначення предмету господарського права.

47. Проблеми використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

48. Проблеми застосування адміністративно - господарських санкцій.

49. Проблеми зміни і припинення господарських договорів.

50. Проблеми правового регулювання некомерційного господарювання.

51. Проблеми систематизації законодавства України у сфері господарської діяльності.

52. Проблемні питання забезпечення виконання господарських зобов’язань та шляхи удосконалення норм господарського законодавства України.

53. Система сучасного господарського законодавства.

54. Склад збитків та необхідні умови їх відшкодування.

55. Складнощі та тенденції нормотворчої діяльності держави у сфері господарського права.

56. Судові процедури, що обслуговують інститут банкрутства.

57. Сутність державного регулювання підприємницької діяльності в Україні.

58. Сучасні підходи до інституту неплатоспроможності та банкрутства суб`єктів підприємницької діяльності.

59. Тенденції розвитку національного антимонопольно-конкурентного законодавства.

60. Форми і методи державного регулювання: поняття та види.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | <== 11 ==> | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав