Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема14. Дипломатичне та консульське право

Читайте также:
  1. A) предложения вправо.
  2. C) осуществление правосудия только судом
  3. I Нормативные правовые акты
  4. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  5. I. Количественные данные об объекте Мониторинга правоприменения.
  6. I. Нормативные правовые акты
  7. I. Профилактику экологических правонарушений.
  8. I. Формы правового регулирования массовых коммуникаций и СМИ в США.
  9. II. Нормативно-правовые акты делятся на: законы и подзаконные акты.
  10. II. Оценка объекта мониторинга правоприменения.

Поняття зовнішніх зносин як галузі офіційних відносин між суверенними державами. Визначення зовнішньої політики. Дипломатія як практична діяльність у здійсненні зовнішньої політики держави. Правові основи дипломатичної діяльності держави. Чинники, що спричинили до формування сучасної моделі дипломатії. Нові тенденції та реалії дипломатичних служб.

Центральні органи зовнішніх зносин держави.

Поняття державних органів зовнішніх зносин як частини державного апарату. Конституційні органи зовнішніх зносин: юридична природа їх діяльності; засоби створення та повноваження. Види конституційних органів зовнішніх зносин.

Парламент як вищий загальнонаціональний орган керівництва зовнішньою політикою та найважливіший конституційний орган зовнішніх зносин.

Глава держави як вищий представницький орган держави у міжнародному спілкуванні.

Уряд як орган загального політичного та оперативного керівництва зовнішніми зносинами держави.

Спеціалізовані органи зовнішніх зносин держав. Відділи зовнішніх зносин відповідних міністерств та відомств як приклад спеціалізованих (конкретних) органів зовнішніх зносин.

Міністерство закордонних справ - орган безпосереднього здійснення зовнішніх зносин держави.

Керівництво МЗС. Порядок призначення та повноваження Міністерства закордонних справ. Склад, місце та роль колегії МЗС. Структура МЗС України: департаменти, адміністративні, територіальні та функціональні управління.

Мета та правові основи діяльності МЗС. Головні завдання МЗС України.

Дипломатичні представництва держави за кордоном.

Повне міжнародно-правове визнання держав де-юре як умова або наслідок встановлення дипломатичних відносин. Взаємна згода як безпосередня основа встановлення дипломатичних відносин та заснування постійних дипломатичних представництв.

Угода між державами відносно рівня дипломатичних представництв. Види дипломатичних представництв: посольства та місії.

Призначення глави дипломатичного представництва. Класи глав дипломатичних представництв.

Порядок призначення та вступу на посаду інших співробітників дипломатичного представництва.

Закінчення дипломатичної місії. Порядок відкликання глав дипломатичних представництв. Право держави перебування на оголошення членів персоналу дипломатичних представництв "персоною нон-грата". Структурні частини та підрозділи посольств (місій). Категорії персоналу дипломатичних представництв: дипломатичний, адміністративно-технічний, обслуговуючий персонал.

Традиційні функції дипломатичних представництв. Принципи здійснення функцій дипломатичних представництв: невтручання у внутрішні справи держави перебування, поваги до законів та правових норм країни перебування.

Дипломатичні привілеї та імунітети.

Сутність дипломатичних привілеїв. Сутність дипломатичних імунітетів.

Привілеї та імунітети посольства (місії): недоторканність приміщень, архівів та документів; право користування прапором та емблемою як символами акредитуючої держави у приміщеннях та засобах пересування представництва: митні та податкові пільги та вилучення.

Коло осіб, що користуються привілеями та імунітетами дипломатичного характеру. Деякі невизначеності Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. щодо дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Зародження та розвиток консульського інституту.

Загальні поняття консульського права.

Наявність консульських відносин і питання про фактичне застосування консульських представництв. Призначення глав консульської установи. Консульський патент, екзекватура, їх сутність та значення. Порядок призначення та вступу на посаду консульських посадових осіб та співробітників консульства. Класи консульських установ. Інституту Почесних консулів.

Структура та персонал консульських представництв. Категорії персоналу. Внутрішня організація та методи роботи консульського представництва. Консульський корпус та проблеми старшинства. Інститут Почесних консулів.

Представництва держав при міжнародних організаціях.

Роль та значення інституту постійних представництв при міжнародних організаціях в сучасній дипломатичній службі. Постійні представництва при ООН та інших міжнародних організаціях.

Спеціальні місії як форма дипломатії.

 

Тема15. ООН у системі міжнародних відносин (історія, структура, діяльність)

Історія утворення та основні етапи діяльності Організації Об’єднаних Націй.

Статут ООН. Цілі та принципи ООН. Структура ООН. Головні органи та їх повноваження. Генеральна Асамблея ООН. Рада Безпеки ООН та її компетенція. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР). Рада з опіки. Рада ООН з прав людини. Секретаріат та Генеральний Секретар ООН. Міжнародний Суд ООН.

Спеціальні установи ООН. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). ЮНЕСКО та інші спеціалізовані організації ООН

Миротворча діяльність ООН. Нові форми діяльності ООН: превентивна дипломатія, організація спостережень за перемир’ям, гуманітарні операції тощо.

Основні напрямки реформування ООН та позиції різних країн.

Україна як країна засновниця ООН. Діяльність представництва УРСР в ООН (1945-1991 рр.). Розширення участі України у діяльності ООН та організацій системи ООН (1991-2013 рр.). Проблеми реформування ООН та Україна.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | <== 13 ==> | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав