Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема18. Європейський союз (ЄС) та його структура.

Читайте также:
  1. Бухгалтерский баланс, его структура. Влияние хозяйственных операций на бух. баланс.
  2. Бухгалтерский баланс, его структура. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс
  3. Внутренняя структура.
  4. Волевой акт и его структура.
  5. Вопрос 23. Урок его типы и структура. Урок усвоения знаний, их применение.
  6. Вопрос 24. Урок его типы и структура. (урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки оценки и коррекции знаний навыков кмений, комбинированный урок).
  7. Вопрос. Понятие педагогической системы и ее структура.
  8. Глава 1. Сущность экономической системы и ее структура.
  9. ГЛАВА 2.Инновационная деятельность­ – становление, развитие, структура.
  10. Государственный бюджет, его роль и структура.

«План Шумана» і утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі. Римські угоди 1957 р.: утворення Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євроатом) та Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Європейська асоціація вільної торгівлі ЄАВТ (1960 р.). Утворення Спільного ринку (1967 р.).Початок формування економічного та валютного союзу і створення на його базі політичних інститутів - Європейської ради (1974 р.), Європейського парламенту(1978 р.).

Єдиний Європейський Акт (1986 р.):завершення утворення господарського простору, початок співпраці в галузі міжнародної політики та безпеки, розробка механізму зовнішньополітичної координації держав Спільного ринку.

Маастріхські угоди (1992 р.) про політичний, економічний, валютний союз держав-членів ЄС. Договір про Європейський Союз. Цілі, принципи, напрямки інтеграції в ЄС. Інститути ЄС: Європейська рада, Європейський парламент, Європейська Комісія, Європейський суд. Їх повноваження та механізм прийняття рішень. Розвиток інтеграційних процесів в ЄС: Політика ЄС в галузі вільного пересування громадян, капіталу, послуг. Спільна торгівельна політика. Угода між ЄС та ЄАВТ про утворення “Європейського економічного простору” (ЄЕП) - 1993 р.

Утворення Європейського валютного союзу (ЄВС). Європейська система центральних банків (ЄСЦБ), Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний банк.

Співпраця в галузі правової та внутрішньої політики. Запровадження громадянства ЄС.

Амстердамський договір (1997 р.) про внесення змін та доповнень у Договір про ЄС.

Спільна зовнішня політика та політика в галузі безпеки (СЗПБ). Рішення Гельсінської та Кьольнської сесії Ради Європи (1999 р.). Декларація про зміцнення спільної європейської політики в галузі безпеки і оборони – узгодження протистояння між США та ЄС з питань оборони та безпеки.Запровадження інституту Генерального Секретаря Ради Європи та Верховного представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС та Тимчасового комітету з питаньполітики й безпеки (2000 p.).

Формування східної політики ЄС після закінчення “холодної війни”. Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цілі, Структура, діяльність. ЄБРР і Україна.

Положення про асоційоване членство країн ЦСЄ. Укладання «Європейських угод». Рішення Копенгагенського саміту ЄС (21 –22 червня 1993 р.) щодо умов та критеріїв, за якими країни ЦСЄ можуть стати членами ЄС. Біла книга «Підготовка асоційованих держав Центральної та Східної Європи до інтеграції на внутрішній ринок Європейського Союзу» (1995 р.).

Початок переговорного процесу та приєднання країн Центральної та Східної Європи до ЄС. Останні розширення ЄС в 2004 і 2013 рр.

Європейський конвент 2003-2004 рр. прийняття конституційного договору та проблеми його ратифікації.

Україна та ЄС. Договір про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Тимчасова угода між Україною та ЄС. Стан та перспективи інтеграції України в ЄС в 2013 році.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 15 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | <== 14 ==> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав