Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Читайте также:
  1. EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  2. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  3. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.
  4. Визначте особливості суспільного і державного ладу Спарти.
  5. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  6. Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
  7. ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
  8. До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні
  9. Доходи державного бюджету
  10. Етап підготовки до введення задач даного виду

1. Видача злочинців у міжнародному праві: правові підстави, умови.

2. Види та форми відповідальності у міжнародному праві.

3. Генеральна Асамблея ООН: склад, функції, повноваження.

4. Декларативна і конститутивна теорії визнання.

5. Делімітація та демаркація як способи встановлення державного кордону.

6. Держави – основні суб'єкти міжнародного права.

7. Державні кордони: поняття, види, правовий режим.

8. Джерела сучасного міжнародного права.

9. Дипломатичні представники. Порядок акредитації та відкликання.

10. Дипломатичні представництва, їх види і функції.

11. Дипломатичні та консульські привілеї і імунітети. Поняття службового імунітету.

12. Дія міжнародних договорів на території України.

13. Загальна декларація прав людини 1948 р. Юридична сила Декларації в Україні.

14. Законодавство України про міжнародні договори.

15. Застереження до міжнародного договору: поняття, порядок вираження і юридичні наслідки.

16. Затвердження міжнародних договорів України.

17. Інститут визнання у міжнародному праві.

18. Інститути Європейського Союзу.

19. Інститути і галузі міжнародного публічного права.

20. Консульський патент та екзекватура: поняття, міжнародно-правове значення.

21. Консульські представництва, їх види і функції.

22. Континентальний шельф: межі та міжнародно-правовий режим.

23. Мирні засоби розв’язання міжнародних спорів.

24. Міжнародна правова допомога: поняття, обсяг і умови надання.

25. Міжнародний Суд ООН: структура, функції, повноваження.

26. Міжнародні конференції: порядок скликання, учасники, процедурні правила, акти.

27. Міжнародні організації: поняття, правова природа та класифікація.

28. Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх закріплення в міжнародних документах.

29. Норми сучасного міжнародного публічного права: поняття, сутність, види, форми реалізації.

30. ООН: історія створення, роль та значення у сучасному світі.

31. Органи зовнішніх відносин держав: поняття, система, функції. Система органів зовнішніх відносин України.

32. Основні положення Європейської конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.

33. Основніпринципи міжнародногоправа.

34. Основні способи припинення дії міжнародних договорів.

35. Персонал дипломатичного представництва.

36. Поняття і види міжнародних правопорушень.

37. Поняття іхарактерні особливості міжнародно-правовихсанкцій.

38. Поняття міжнародного договору: правова сутність, структура і види. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

39. Поняття та види суб'єктів сучасного міжнародного права.

40. Поняття та види територій у міжнародному праві.

41. Поняття та стадії укладення міжнародного договору.

42. Поняття, джерела та принципи міжнародного гуманітарного права.

43. Поняття, джерела та система права зовнішніх відносин (дипломатичне та консульське право).

44. Поняття, ознаки, сутність та функції міжнародного публічного права.

45. Право Європейського Союзу.

46. Право притулку в міжнародному публічному праві: поняття, види.

47. Правовий статус Європейського Союзу.

48. Правовий статус осіб без громадянства (апатридів), осіб з подвійним громадянством (біпатридів) в міжнародному публічному праві.

49. Правові засади боротьби з міжнародними злочинами і злочинами міжнародного характеру.

50. Правові підстави та способи зміни державної території.

51. Правонаступництво у міжнародному праві.

52. Предмет регулювання міжнародного права та співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права.

53. Процедура звернення з індивідуальною скаргою до Європейського суду з прав людини.

54. Рада Безпеки ООН: склад, функції, повноваження.

55. Ратифікація міжнародних договорів України.

56. Реалізація міжнародних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні.

57. Склад та юридична природа державної території.

58. Спеціалізовані установи ООН.

59. Статус і сфера діяльності Світової організації торгівлі (СОТ).

60. Статус Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

61. Статус Ради Європи.

62. Тлумачення міжнародної угоди: поняття, види та способи.

63. Форми надання згоди на обов'язковість міжнародного договору в Україні.

64. Юридичне значення надання згоди Верховною Радою України на обов’язковість міжнародного договору.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 45 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | <== 16 ==> | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав