Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  6. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  7. Актуальність теми
  8. Аргументи проти соціальної відповідальності
  9. Види відповідальності

Студенти повинні знати:

- сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи цивільного права;

- основні тенденції сучасного розвитку цивільних правовідносин;

- особливості правосуб’єктності суб’єктів цивільного права;

- основні положення інституту права власності;

- основні тенденції розвитку інститутів договірних та недоговірних зобов’язань;

- проблемні аспекти права власності та права інтелектуальної власності;

- сучасні тенденції розвитку інституту спадкування;

- сучасні проблеми визначення цивільно-правової відповідальності;

- поняття та способи захисту суб’єктивних цивільних прав;

- поняття, умови, види, форми цивільно-правової відповідальності;

- підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності;

- особливості цивільно-правової відповідальності в договірних та деліктних відносинах;

- зміст норм цивільного законодавства;

- стан науково-теоретичного дослідження проблематики цивільно-правової відповідальності;

- особливості відшкодування матеріальної шкоди;

- особливості відшкодування моральної шкоди;

- теоретичні засади та складнощі практичної реалізації притягнення осіб до цивільно-правової відповідальності;

- тенденції подальшого розвитку інституту цивільно-правової відповідальності за законодавством України;

- орієнтовні перспективи шляхів можливого удосконалення відповідних норм законодавства, яке регулює цивільно-правову відповідальність.

Студенти повинні вміти:

- використовувати норми цивільного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

- аналізувати відносини, що складають суть справи;

- приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства;

- передбачати можливі наслідки застосування національного законодавства у його існуючому вигляді.

Відповіді студентів повинні задовольнятинаступнимвимогам:

- у них викладається теорія з питання яке розглядається;

- аналіз відповідних понять;

- висунуті положення повинні бути підкріплені фактами, прикладами;

- використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (між предметний зв’язок).

Відповіді студентів повинні бути самостійними, із творчим відношенням до питання що розглядається, юридично грамотними.

Форма проведення комплексного екзамену з дисциплін: «Актуальні проблеми цивільного права» – усна, з наданням можливості підготовки до відповіді в письмовій формі.

При проведенні екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 студентів. Для підготовки до відповіді студенту має надаватися не менше 30 хвилин.

Для усної відповіді студента, який екзаменується, надається час необхідний для повного висвітлення поставлених в екзаменаційному білеті питань. Зазвичай, він знаходиться у межах 15 хвилин.

Веде екзамен голова предметної комісії, який має право вирішального голосу під час оцінювання знань студентів.

Після закінчення відповіді студента, членами комісії можуть бути задані уточнюючі й додаткові питання в межах питань білету.

Уточнюючі та додаткові питання члени комісії задають на державному екзамені за таких обставин:

- відповідь студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

- у відповіді допущені суттєві помилки.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | <== 17 ==> | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав