Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 4. Проблеми цивільно-праової відповідальності, що випливає з не договірних зобов’язань

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
  2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
  7. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  8. Виконання та припинення господарських зобов’язань.
  9. Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
  10. Деякі додаткові переваги та проблеми ECTS.

Відповідальність за шкоду, завдану при рятуванні майна іншої особи. Урахування майнового становища власника (володільця) майна, якому завдана шкода.

Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Наявність реальної загрози для майна іншої особи. Відсутність у рятувальника повноважень (обов'язку) вчиняти рятувальні дії щодо майна іншої особи. Спрямованість дій на рятування майна іншої особи. Істотна цінність майна. Виникнення у рятувальника шкоди внаслідок вчинення ним рятувальних дій.

Обставини, що впливають на розмір деліктної відповідальності. Часткова відповідальність. Солідарна відповідальність. Субсидіарна відповідальність. Повна відповідальність. Загальний делікт. Спеціальний делікт.

Підстави та порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Суб’єкти заподіяння шкоди завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Умови відшкодування шкоди. Відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. Відшкодування шкоди за рахунок Державного бюджету України.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Поняття джерела підвищеної небезпеки. Ознаки джерела підвищеної небезпеки. Класифікація джерел підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Підстави відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки. Обставини, які виключають відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. Усунення небезпеки, що загрожує цивільним правам та інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних умов не можна усунути іншими засобами. Правомірні дії. Завдання шкоди в результаті вчинення певних дій. Дії спрямовані на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам та інтересам іншої фізичної або юридичної особи. Стихійне лихо. Порушенням роботи технічних пристроїв та систем. Неможливість усунути небезпеку, що загрожувала правам та інтересам особи іншими засобами.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 34 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | <== 18 ==> | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав