Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО

Читайте также:
  1. A) предложения вправо.
  2. C) осуществление правосудия только судом
  3. I Нормативные правовые акты
  4. I-IV Государственные Думы в России. Избирательные законы. Полномочия, правовой статус депутатов
  5. I. Количественные данные об объекте Мониторинга правоприменения.
  6. I. Нормативные правовые акты
  7. I. Профилактику экологических правонарушений.
  8. I. Формы правового регулирования массовых коммуникаций и СМИ в США.
  9. II. Нормативно-правовые акты делятся на: законы и подзаконные акты.
  10. II. Оценка объекта мониторинга правоприменения.

Студенти повинні знати:

- предмет, об’єкт та суб’єктів господарського права, конкурентного права;

- сучасні проблеми визначення предмету, методу і система господарського права;

- проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання;

- особливості державного регулювання господарської діяльності та проблеми його правового забезпечення;

- основні тенденції сучасного розвитку господарських відносин;

- особливості правосуб’єктності суб’єктів господарювання та інших учасників відносин у сфері господарювання;

- суть основних господарсько-правових інститутів;

- проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері господарювання;

- чинне господарське процесуальне законодавство, його норми та інститути, концепції, правовий погляд, історичні факти з проблем господарського процесу, накопичені правовою наукою;

- понятійний апарат з дисциплін «Актуальні проблеми господарського права», «Конкурентне право»;

- норми, щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні, реєстрації суб’єктів господарювання;

- отримання суб’єктами господарювання дозволів, ліцензій, патентів;

- особливості правового режиму кожного з видів майна суб’єктів господарського права;

- норми щодо захисту економічної конкуренції в Україні;

- ознаки правопорушень в сфері антимонопольного законодавства;

- класифікацію ринків в розумінні антимонопольного законодавства;

- сутність фінансових показників для визначення того чи іншого правопорушення;

- правила проведення перевірок антимонопольними органами та права юридичних осіб при проведені таких перевірок.

Студенти повинні вміти:

- самостійно орієнтуватися у чинному господарському законодавстві та спеціальній літературі;

- вірно давати належну правову і соціально-економічну оцінку юридичним конструкціям та правильно користуватися правовою термінологією;

- виділяти та аналізувати коло відносин, які регулюються нормами господарського права та конкурентного права;

- самостійно вирішувати колізійні питання, пов’язані із застосуванням господарсько-правових норм та розв’язувати ситуаційні завдання і межах запропонованої конкретної практичної ситуацій, та складати відповідні юридичні документи, спираючись на здобуті знання, вміння та навики.

Відповіді студентів повинні задовольняти наступним вимогам:

- у них викладається теорія з питання яке розглядається;

- аналіз відповідних понять;

- висунуті положення повинні бути підкріплені фактами, прикладами;

- використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (між предметний зв’язок).

- Відповіді студентів повинні бути самостійними, із творчим відношенням до питання що розглядається, юридично грамотними.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 72 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | <== 19 ==> | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав