Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

1. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції: http:// zakon1.rada.gov.ua

2. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: http:// zakon1.rada.gov.ua

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закону України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до закону:

4. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17

5. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 “Про судову практику у справах про необхідну оборону”.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 “Про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким”.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18 „Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 “Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 17 „Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2004 р. № 17 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16 „Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією”.

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності».

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”.

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 8 “Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”.

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 11 “Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”.

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 “Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”.

20. З питань застосування Особливої частини КК:

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002р. № 3 “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”.

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів”.

23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 „Про судову практику у справах про хабарництво”.

24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 „Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. №3 „Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 „Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”.

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 р. № 2 „Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”.

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 2004 р. № 9 „Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. “Про податок з доходів фізичних осіб”.

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”.

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 „Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”.

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил».

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями».

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті».

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 «Про судову практику у справах про хуліганство».

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 2 “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства”.

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 р. № 4 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Пленуму Верховного Суду України”.

38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 “Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободита статевої недоторканості особи”.

39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 18 “Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 8 “Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил”.

40. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 грудня 2008 р. № 18 “Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 14 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”.

41. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 “Про практику застосування судами України законодавства у справах злочини проти безпеки виробництва”.

42. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 “Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

43. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 грудня 2009 р. № 16 «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”.

44. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

45. Благов Е. В. Квалификация преступлений (теория и практика) / Благов Е. В. – Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2003. – 212 с.

46. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений / Бурчак Ф. Г. – [2-е изд., доп.] – К.: Политиздат Украины, 1985. – 120 с.

47. Винокуров В. Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы установления и применение уголовного закона: монография / Винокуров В. Н. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 224 с.

48. Вопросы квалификации, регистрации и учета преступлений / Под общей ред. А. И. Лукашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. — 512 с.

49. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л. Д. Гаухман. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. – 448 с.

50. Занина М. А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, виды): монография. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. А. Занина. – М.: РАП; Волтерс Клувер, 2010. – 144 с.

51. Задоя К.П. Проблема вибору кримінально-правової норми: її зміст та прояви: наукова брошура / К. П. Задоя. – К., 2010. – 20 с.

52. Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: учебное пособие / Кадников Н. Г. – М.: Норма, 2003. – 144 с.

53. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.

54. Колосовский В.В. Квалификационные ошибки / Колосовский В. В. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 157 с.

55. Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений: учеб. пособие / Корнеева А. В.; под ред. А. И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. –176 с.

56. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

57. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В. К. Гіжевський, М. О. Ліненко, І. І. Митрофанов. – К.: Атіка, 2012. – 708 с.

58. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За ред. О. М. Омельчука. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 208 с.

59. Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – [3-тє вид., перероб. і доповн.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010. – 640 с.

60. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В.; [За ред. П. П. Михайленко] – К.: СПД Карпук С. В. – 2006. – 440 с.

61. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. / Колос М. І. – К.: Атіка. –2007. – 608 с.

62. Кримінальне право України: Загальна частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 454 с.

63. Кримінальне право України: Особлива частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 605 с.

64. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [Вид. 5–те, переробл. та доповн.]. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

65. Кримінальне право України. Особлива частина: [підручник] / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [Вид. 5–те, переробл. та доповн.]. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

66. Кримінальне право. Особлива частина: підручник. У 2-х т. – Т. 1 / за ред. проф. О. О. Дудорова, доц. Є. О. Письменського. – Луганськ: «Елтон – 2», 2012. – 780 с.

67. Кримінальне право. Особлива частина: підручник. У 2-х т. – Т. 2 / за ред. проф. О. О. Дудорова, доц. Є. О. Письменського. – Луганськ: «Елтон – 2», 2012. – 703 с.

68. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007рр.) / За ред. Маляренка В.Т. – К.: Освіта України, 2008. – 1104 с.

69. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Алієва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. – [4-е вид., перероб. і доповн.]. – Х.: Одіссей, 2009. – 328 с.

70. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Бабій А. П., Доброход І. С., Кармазин Ю. А., Корнієнко В. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. – [4-е вид.] – Х.: Одиссей, 2009. – 496 с.

71. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. – [4-те вид., перероб. та доповн.] / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізімчук С. В. та ін. / За заг.ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. – Х.: Одиссей, 2008. – 1208 с.

72. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / Кудряцев В. Н. – [2–е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юрист, 1999. – 304 с. – (Res cottidiana).

73. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. — М.: Городец, 2007. — 334 с.

74. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: [підручник] / [В. В. Кузнецов, А. В. Савченко]; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи; наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. –– [2–е вид. перероб.]. – К.: КНТ, 2007. – 300 с.

75. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: [навч. посіб.] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: КНТ, 2007. – 504 с.

76. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм / Марін О. К. – К.: Атіка, 2004. – 224 с.

77. Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини: монографія / І. І. Митрофанов; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – 488 с.

78. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині: навчальний посібник / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Одеса: Вид-во «Фенікс», 2012. – 208 с.

79. Митрофанов И. И. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності: монографія / І. І. Митрофанов. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2012. – 444 с.

80. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія / О. В. Наден. – X.: Право, 2012. – 272 с.

81. Навроцький В. О. Основи кримінально–правової кваліфікації: [навч. посіб.] / Навроцький В. О. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

82. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації: монографія / Навроцький В. О. — К.: Атіка, 1999. —
464 с.

83. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К.: Юридична думка, 2010. – 1288 с.

84. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-те вид., перероб. та доп.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с.

85. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-те вид., перероб. та доповн.]. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.

86. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та
практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України». (Загальна частина) для студентів ІІ курсу / уклад.: В. І. Борисов, О. О. Володіна, С. В. Гізімчук та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. – 144 с.

87. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К.: Паливода А.В., 2007. – 220 с.

88. Пиленко Г. К. Теоретичні основи кваліфікації злочинів / Пиленко Г. К. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2005. – 262 с.

89. Практика судів України з кримінальних справ: 2006-2007 рр. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тютюгіна В. І. – К: Юрінком Інтер, 2008. – 880 с.

90. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам / Рарог А. И. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 304 с.

91. Рарог А. И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое пособие / Рарог А. И. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 224 с.

92. Сабитов Р. А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний / Сабитов Р. А. – М.: Бек, 2003. – 389 с.

93. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько – [2-ге вид., виправн. та доповн.] – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 636 с.

94. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права: монографія / П. П. Сердюк. – Запоріжжя: Акцент Інвест -Трейд, 2012. – 800 с.

95. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 496 с.

96. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике / Тарарухин С. А. – К.: Юринком, 1995. – 208 с.

97. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / Алиева Е. Н., Бабий А. П., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. А. и др.; Отв. ред. Стрельцов Е. Л. – [6-е изд.]. – Х.: Одиссей, 2009. – 888 c.

98. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Фріс П. Л. – [2–ге вид., доп. і перероб.] – К.: Атіка, 2009. – 512 с.

99. Хряпінський П. В. Кримінальне право України: Загальна частина: Навч. посіб. / П. В. Хряпінський. – Суми.: Университетская книга, 2009. – 687 с.

100. Шумихин В. Г. Правила квалификации преступлений: учебное пособие / Шумихин В. Г. – М.: Московский психосоциальный институт, 2003. – 80 с.

101. Проблеми юридичної кваліфікації: Teopiя i практика // Тези міжнародної наукової конференції Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – число 1 (17). – С. 106–217.

102. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – 632 с.

103. Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19 - 20 квітня 2012 р. / Упорядн.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 624 с.

104. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 березня 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 216 с.

105. Кримінальний кодекс України 2001 p.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учаників Міжнар. симпозіум 21–22 вересня 2012 p. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 476 с.

106. Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К. – Львів: Львів. державний ун-т внутр. справ, 2010. – 824 с.

107. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О. О.; [Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького] / МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 952 с.

108. Кваліфікація злочинів, підслідних органами внутрішніх справ: навч. посібник / [В. В. Коваленко, О. М. Джужа, А. В. Савченко, В. В. Кузнецов та ін.]; За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.

109. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського]. – К.: Істина, 2011. – 1121 с.

110. Кримінальне право. (Загальна частина): підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378 с

111. Кримінальний кодекс України: [науково-практичний коментар] / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – [8-те вид., перероб. та доповн.]. – Х.: Одіссей, 2012. – 904 с.

112. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: навч. посіб. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко / За заг. ред. О. М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та перроб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

113. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: [Підручник] / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; за заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – [4-е вид., перероб.]. – К.: Алерта, – 2012. – 316 с

114. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те вид., перероб. та доповн.] – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Інтернет-ресурси:

1. http://www.portal.rada.gov.ua– офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

2. http://www.mvs.gov.ua– офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

3. http://www.court.gov.ua/vscourt– офіційний веб портал судової влади в Україні

4. http://www.scourt.gov.ua– офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

5. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

6. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

7. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

8. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

9. http://www.nbuv.gov.ua– Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

10. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 52 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | <== 29 ==> | 30 | 31 | 32 | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав