Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Джерела та література
  3. Додаткова література
  4. Додаткова література
  5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова спеціальна література
  10. Література

Нормативно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18-24.

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – К., 1996. – С. 12-17.

4. Конвенція про дипломатичні зносини. Відень. 18 квітня 1961 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF.

5. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

6. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України. – 19.05.2012. – № 90-91.

8. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. на 18 січня 2011 р. / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.

9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

11. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

14. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

15. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4.

16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

17. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

19. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

20. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

21. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – № 1. – С. 103-126.

22. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

23. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

25. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189.

26. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня.

27. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26.09.2007 р.

28. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF.

29. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. Режим доступу:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.

30. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. № 1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – № 3. – С. 4-8.

31. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. № 681.

32. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. № 700.

33. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 686.

34. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. № 112. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /pro-zatverdzhennja-instrukciyi-pro-porjadok-provedennja-proc-doc127226.html.

35. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р.(зі змінами та доповненнями).

36. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696.

37. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 р. №1095/955/119.

38. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 940 від 22.10.2012 р.

39. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін’юсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

40. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050.

41. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. № 69.

42. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. № 4гн.

43. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р. № 223-1679/0/4-12 // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2012_rik.html.

44. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 // [Електронний ресурс]. Режим доступу:sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

45. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 // [Електронний ресурс]. Режим доступу:sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

46. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.11.2012 р. № 10-1717/0/4-12.

47. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 р. №1640/0/4-12.

48. Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційність) положень ст. 150 КПК України щодо тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу): рішення Конституційного Суду України від 08.07.2003 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 3. – Ст. 34.

49. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: Паливода А.В., 2011. − 456 с.

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

50. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів: Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 277 с.

51. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: Навч. посіб. для студ.ВНЗ // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – Київ, 2007. – 510 с.

52. Гора І.В. Криміналістика: Навч. посіб. // І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 233 с.

53. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика Ч.1.: Навч. посіб. // Мін-во освіти і науки України. Нац. акад. служб безпеки України. – Київ: Алерта, 2005. – 316 с.

54. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – Київ: Атіка, 2008. – 887 с.

55. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – Київ: МАУП, 2001. – 215 с.

56. Криміналістика: Мультимедійний підручник // В.І. Перкін, П.Д. Біленчук, В.К. Весельський та ін. – Київ, 2008.

57. Криміналістика: Навч. посіб. // Авт. кол.: Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.

58. Криміналістика: навч. посіб. // Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, рекоменд. Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: Атіка, 2012. – 495 с.

59. Криміналістика: Підручник // Акад. права і соц. відносин, Міжгал. ін-т післядип. освіти, НАВСУ, Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого; Ред. П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. – Київ: Атіка, 1998. – 416 с.

60. Криміналістика: Підручник // МОН України. Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2008. – 462 с.

61. Криміналістика: Підручник // П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін.; за ред. П.Д. Біленчука. – Київ: Атіка, 2001. – 543 с.

62. Криміналістика: Підручник для вищих навчальних закладів // Укр. правнича фундація; П.Д. Біленчук, В.В. Головач, М.В. Салтевський, О.І. Котляревський та ін. – Київ: Право, 1997. – 363 с.

63. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп. М-вом освіти і науки України // Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; Ред.: В.Ю. Шепітько. – Київ: Ін-Юре, 2004. – 725 с.

64. Криміналістика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька; Авт. кол.: В.М. Глібко, А.Л. Дудніков та ін. – Київ: Ін-Юре, 2001. – 682 с.

65. Криміналістика. Академічний курс: Підручник // Мін-во освіти і науки України. Акад. адвокатури України; Т.В. Варфоломеєв, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко, В.О. Попелюшко. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2011. – 495 с.

66. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для юрид. вузів // Нац. академія правових наук України; Ред. В.Ю. Шепітько. – Харків: Право, 1998. – 375 с.

67. Криміналістика. Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ: Право, 1997. – 253 с.

68. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. ВНЗ. // А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; МОН України, НАВС. – Київ: ЦУЛ, 2011 р. – 276 с.

69. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.

70. Маркусь В.О. Криміналістика. Курс лекцій: Навч. посіб. – Київ: Кондор, 2007. – 558 с.

71. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ: Кондор, 2008. – 586 с.

72. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х ч. Ч.1.: Підручник. – Харків: Основа, Консум, 1999. – 415 с.

73. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2.: Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків: Консум, 2001. – 527 с.

74. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник // МОН України. – К.: Атіка, 2009. – 496 с.

75. Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид.: Навч. посіб.для студ.ВНЗ // МОН України. – Київ: "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.

76. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини. (Криміналістика у питаннях та відповідях) // Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Юрид. фак-т. – Київ, 1996. – 198 с.

77. Біленчук П.Д., Перкін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції в розслідуванні злочинів: Навч. посібник // МВС України; УАВС. – К., 1996. – 32 с.

78. Бояров В. Лебедюк Л. Методика розслідування вбивств на замовлення // Вісник прокуратури. – 2003. – №5. – С. 88-92.

79. Весельський В.К. Розслідування злочинів, вчинених засудженими у місцях позбавлення волі: навч. посіб. // В.К. Весельський, В.В. Пясковський, М.М. Сербін; МОН України. – Київ: КНТ, 2008. – 194 с.

80. Весельський В.К. Сучасні можливості використання даних про спосіб вчинення злочину в боротьбі зі злочинністю: Навч. посіб. // МОН України. В.К. Весельський, С.М. Зав'ялов, В.В. Пясковський. – Київ: КНТ, 2009. – 157 с.

81. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти): Монографія – К.: НАВСУ-НВТ "Правник", 1999. – 126 с.

82. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування): Навч. посіб. для ВНЗ – Київ: КНТ, 2007. – 266 с.

83. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навч. посібник // МВС України. УАВС. – Київ, 1994. – 46 с.

84. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика: Посіб. для підготовки до іспитів. – Київ: Вид. Поливода А.В., 2003. – 144 с.

85. Жолнович І. Місце криміналістичного опису особи за зовнішністю в системі науки «криміналістика» // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2004. – С. 462-463.

86. Іщенко А.В. Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі судової експертизи: Монографія // МВС України; УАВС. – Київ, 1995. – 149 с.

87. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики: Монографія – Київ: НВТ «Правник» – НАВСУ, 1997. – 99 с.

88. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія // НАВСУ. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України; Заг. ред. І.П. Красюка. – Київ, 2003. – 359 с.

89. Іщенко А.В. Наукове забезпечення протидії злочинності: Посібник // МВС України. НАВСУ; А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Я.Ю. Кондратьєв. – Київ: Вид. центр "Просвіта", 2002. – 223 с.

90. Іщенко А.В. Поняття й система методів техніко-криміналістичного дослідження документів: навч. посіб. // А.В. Іщенко, М.Ю. Будзієвський, І.П. Красюк; за ред. С.М. Алфьорова; НАВС, ДНДЕКЦ МВС України, ДніпроДУВС. – Київ, 2011. – 97 с.

91. Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів: Монографія // МВС України. НАВСУ. Держ. науково-дослідний експертно-криміналістич. центр МВС України; Ред.: В.Д. Сущенко; А.В. Іщенко, І.П. Красюк, В.В. Матвієнко. – Київ: НАВСУ, 2002. – 211 с.

92. Іщенко А.В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів // М-во освіти і науки України; МВС України; КНУВС; А.В. Іщенко, І.О. Ієрусалимов, Ж.В. Удовенко. – Київ, 2007. – 158 с.

93. Іщенко А.В., Азжеуров В.А. Порівняльні дослідження і криміналістика. // Науковий вісник НАВСУ. – 2000. – Вип.2. – С. 19-24.

94. Іщенко А.В., Кобець М.В. Засоби і методи виявлення вибухових речовин та пристроїв у боротьбі з тероризмом: Навч.-практ. посіб. // МВС України. НАВСУ. – К.: 2005. – 145 с.

95. Іщенко А.В., Марченко А.Б. Слідчі помилки: сутність, методи дослідження та шляхи запобігання // МВС України. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко, 2010. – 215 с.

96. Іщенко А.В., Шевченко А.С. Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб: Посібник // МВС України. ДНДЕКЦ. НАВСУ; За заг. ред. І.П. Красюка. – Київ: Ред.-видав. відділ МВС України, 2005. – 146 с.

97. Кофанов А.В. Криміналістика: методичне забезпечення: Навч. посіб. // А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, С.В. Хільченко; За ред. П.Д. Біленчука. – Київ: "АТОПОЛ", 2010. – 319 с.

98. Кофанов А.В., Кофанова О.С. Криміналістика: навч. вид. посіб. для підгот. до іспитів. – Київ: О.С. Ліпкан, 2011. – 245 с.

99. Криміналістика у протидії злочинності: Тези доповідей та повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 16.10.2009 р.) // КНУВС. Ред. Є.М. Моісеєв, В.Д. Сущенко, В.І. Шакун та ін. – Київ: "Хай-Тек Прес", 2009. – 531 с.

100. Криміналістика ХХІ століття: Матеріали МНПК (25-26.11.2010 р.) // Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. прав. наук України. – Харків: Право, 2010. – 831 с.

101. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів - Київ: НАВСУ-НВТ "ПРАВНИК", 2000. – 451 с.

102. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення: Монографія. – Київ: ЗАТ «Нічлава», 2005. – 447 с.

103. Кузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів: Навч. посіб. – Київ: КНТ, 2007. – 261 с.

104. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: Наук.-практ. посібник // МВС України. Юрид. акад. – Дніпропетровськ, 2005. – 155 с.

105. Методика розслідування квартирних крадіжок: навч.-метод. посіб. / В.С. Бондар, С.В. Головкін, О.А. Єршов, О.В. Кузнєцова, Р.І. Мельник // МВС України, Луганськ. ДУВС. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2011. – 399 с.

106. Салтевський М.В. Криміналістика: Навч.-довідковий посібник. – Київ: НТВ «Правник», 1996. – 159 с.

107. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві: Монографія // НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – Київ: НВТ «Правник», 2002. – 171 с.

108. Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Шляхи вдосконалення тактики психологічного впливу при проведенні окремих слідчих дій: Посібник // МВС України. НАВСУ; За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 2005. – 159 с.

109. Хільченко С.В. Методика розслідування поширення порнографічних предметів: Навч. посіб. – К.: Паливода А.В., 2008. – 151 с.

110. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського права. – Київ, 2001. – 309 с.

111. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український). – Харків: Право, 2001. – 554 с.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 47 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | <== 32 ==> | 33 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав