Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Читайте также:
  1. EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  2. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  3. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.
  4. Визначте особливості суспільного і державного ладу Спарти.
  5. Визначте принципи державного управління та розкрийте їх зміст.
  6. Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
  7. ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
  8. До підготовки практичних і лабораторнмх занятьтаі участі в їх проведенні
  9. Доходи державного бюджету
  10. Етап підготовки до введення задач даного виду

1. Основні концепції розуміння предмета криміналістики.

2. Ознаки предмета криміналістики.

3. Сучасний стан розвитку криміналістики.

4. Спеціальні закони криміналістики.

5. Роль криміналістики в розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень.

6. Закономірності утворення слідів злочину.

7. Зв’язок криміналістики з іншими юридичними та неюридичними науками.

8. Основні етапи формування системи криміналістики.

9. Сучасні точки зору вчених-криміналістів щодо системи криміналістики.

10. Окремі криміналістичні теорії.

11. Система окремих криміналістичних теорій.

12. Поняття криміналістичної техніки.

13. Галузі криміналістичної техніки.

14. Засади використання техніко-криміналістичних засобів.

15. Види криміналістичної техніки та їх характеристика.

16. Поняття криміналістичної тактики.

17. Структура криміналістичної тактики.

18. Окремі криміналістичні теорії і вчення.

19. Джерела криміналістичної тактики.

20. Зміст поняття «засіб криміналістичної тактики».

21. Засоби криміналістичної тактики.

22. Зміст поняття «слідча (розшукова) дія».

23. Характерні ознаки слідчих (розшукових) дій.

24. Стадії проведення слідчих дій.

25. Зміст поняття «тактичний прийом».

26. Зміст поняття «тактична комбінація».

27. Зміст поняття «тактична операція».

28. Співвідношення понять «тактичний прийом», «тактична комбінація» і «тактична операція».

29. Зміст поняття «слідча ситуація».

30. Компоненти слідчої ситуації.

31. Класифікація слідчих ситуацій.

32. Чинники, що впливають на формування слідчих ситуацій.

33. Зміст поняття «тактичний ризик».

34. Зміст поняття «тактичне рішення».

35. Актуальні завдання криміналістичної тактики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю.

36. Поняття криміналістичної методики як розділу науки криміналістики.

37. Структура криміналістичної методики як розділу науки криміналістики.

38. Структура видової методики розслідування злочинів.

39. Класифікація методик розслідування злочинів.

40. Завдання, принципи та джерела криміналістичної методики як розділу науки криміналістики.

41. Зміст поняття «позавидова методика розслідування».

42. Погляди вчених-криміналістів на визначення поняття «криміналістична характеристика».

43. Погляди вчених-криміналістів на елементи криміналістичної характеристики злочинів.

44. Характеристика основних елементів криміналістичної характеристики злочинів.

45. Практичне значення криміналістичної характеристики злочинів.


ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.. 3

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.. 17

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА.. 29

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.. 37

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО.. 45

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 60

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО.. 70

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ.. 77

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ.. 115

 

_______________________________________________________________

Підписано до друку _________ Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк.______.

Обл. вид. арк.______. Тираж _____ прим. Зам. №_____

_________________________________________________________________

Видавництво Національна академія внутрішніх справ,

03035, Київ-35. Соломʼянська пл., 1

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 45 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | <== 33 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав