Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розв’язати творчу ситуацію.

За наведеним нижче переліком лінійних та функціональних ланок управління:

Побудуйте схему організаційної структури управління підприємством в такий спосіб, щоб вона відповідала принципам єдиноначальності та ієрархічності.

Побудуйте схему економічної служби підприємства.

Головний інженер; головний економіст; головний механік; директор; планово-економічний відділ; відділ кадрів; бухгалтерія; комерційний відділ; фінансовий відділ; відділ постачання; відділ праці та заробітної плати; відділ охорони праці; відділ технічного контролю; адміністративно-господарський відділ; обчислювальний центр; конструкторський відділ; технологічне бюро; начальники цехів; майстри дільниць; начальники цехових економічних бюро.

 

 

Розв’язок:

При лінійній структурі управління дуже чітко здійснюється принцип єдиноначальності: кожен підрозділ очолює керівник, наділений усіма повноваженнями, здійснює одноособове керівництво підлеглими йому ланками і, який зосереджує у своїх руках усі функції управління. Керівники підрозділів нижчих ступенів безпосередньо підпорядковуються тільки одному керівнику більш високого рівня управління, вищий орган управління не має права віддавати розпорядження виконавцям, минаючи їхнього безпосереднього керівника. Даний вид структур характеризується одномірністю зв'язків: тут мають місце тільки вертикальні зв'язки.

До переваг організаційної структури управління можна віднести:

- єдність розпорядництва, простоту та чіткість підпорядкування;

- повну відповідальність керівника за результати діяльності підлеглих йому підрозділів;

- оперативність у прийнятті рішень;

- погодженість дій виконавців;

- одержання нижчестоящими ланками погоджених між собою розпоряджень і завдань.

Як недоліки цього найпростішого виду структур управління можна назвати:

- велике інформаційне перевантаження керівника, величезний потік документів, множинність контактів з підлеглими, вищестоящими і суміжними ланками;

- високі вимоги до керівника, який має бути висококваліфікованим фахівцем, що володіє великими різнобічними знаннями і досвідом з усіх функцій управління і сфер діяльності, які здійснюють підлеглі йому працівники;

- структура може бути пристосована тільки до вирішення оперативних і поточних завдань;

- структура негнучка і не дає змоги вирішувати завдання, обумовлені умовами функціонування, які постійно змінюються.

 


Директор


Відділ кадрів
Майстри дільниць
Планово-економічний відділ
Комерційний відділ
Відділ технічного контролю
Головний інженер
Головний механік
Відділ праці та заробітної плати
Відділ охорони праці
Адміністративно-господарський відділ
Головний економіст
  Бухгалтерія
Конструкторський відділ
Начальники цехів
Начальник цехових економічних бюро
Технологічне бюро
Обчислювальний центр


Економічна служба проводить всебічний аналіз результатів діяльності підприємства, розробляє заходи щодо зниження собівартості і підвищення рентабельності підприємства, поліпшення використання виробничих фондів, виявлення та використання резервів на підприємстві, здійснює методичне керівництво питаннями наукової організації праці, бере участь в розробці техніко-економічних нормативів і конкретних показників по економічного стимулювання та ін

До складу економічної служби на великому підприємстві можуть входити відділи: планово-економічний, фінансовий, праці та заробітної плати, економічна лабораторія. У тісній взаємодії з цією службою знаходиться бухгалтерія. Економічну службу на великому підприємстві очолює головний економіст.

Економічна служба
Відділ праці та заробітної плати
Планово-економічний відділ

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав