Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Етап підготовки до введення задач даного виду

Читайте также:
  1. C.) К специфическим задачам, которые используются в ходе реализации частично-поисковых методов на уроке технологии, относятся
  2. ERP имеет выходы во внешнюю среду и предназначена для решения задач комплексного управления предприятием.
  3. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I. Цели и задачи освоения дисциплины
  5. I. Цель и задачи преддипломной практики.
  6. I.1.1. Цели и задачи дисциплины
  7. II. Задачи и направления деятельности методического объединения
  8. II. Основные цели и задачи концепции
  9. II. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
  10. II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Лекція 2

Тема. Формування загального уміння розв’язувати задачі

План

1. Поняття задач одного виду.

2. Етапи роботи над задачами одного виду.

3. Ознайомлення зі змістом задачі.

4. Інтерпретація умови задачі.

5. Аналіз задачі і пошук плану розв’язання.

6. Форми запису розв’язання задачі.

7. Перевірка розв’язання.

8. Формування умінь розв’язувати задачі.


1. Поняття задач одного виду

 

Усі арифметичні задачі за кількістю дій, що виконують для їх розв’язання поділяються на прості і складені.

Задача, для розв’язання якої необхідно виконати оду арифметичну дію називається простою.

Задача, для розв’язання якої потрібно виконати кілька, дій пов’язаних між собою (незалежно від того, будуть це однакові чи різні дії), називається складеною.

У системі задач, що розглядаються в шкільному курсі математики, існує класифікація простих задач і складених за різними ознаками.

Класифікація простих і складених задач для початкової школи, проводиться за ознакою відношення до теорії, тобто задачі поділяються на стандартні і нестандартні. Деякі методисти називають ці задача відповідно алгоритмічними та евристичний. При цьому варто зазначити, що даний поділ є умовним, у зв'язку з тим, що будь–яка із задач може містити як стандартний, так і нестандартний (творчий) компонент. Математичні задача, для розв’язання яких в шкільному курсі математики існують готові правила (у вигляді словесного алгоритму, формули, тотожності і т.д.) або ці правила безпосередньо випливають з правил, теорем, означень програмного мінімуму називають стандартними. При цьому передбачається, що для розв’язання цих задач є цілком певні правила–алгоритми (звідси – алгоритмічні).

У початковий курс математики входить декілька основних груп задач, розв’язання яких ґрунтується на одних і тих же зв'язки між даними і шуканим, а відрізняються вони лише конкретними числовими даними і сюжетом (стандартні). Саме ці групи задач методисти початкової школи називають задачами одного виду.

Взагалі задачі, пов'язані між собою таким чином, можна називати стандартними, задачами одного виду (видовими) або задачами одного типу (типовими). Проте, часто термін «тип» використовується як збірний для декількох видів задач.

Розглянемо приклади задач одного виду.

1. В одній коробці 6 олівців, в другий – у 3 рази більше. Скільки олівців у двох коробках разом?

2. У першому акваріумі 8 рибок, а в другому – в 2 рази більше. Скільки рибок у двох акваріумах?

Дані задача відрізняються сюжетом: в першій мова йде про олівці в коробках, а в другій – про рибок в акваріумах. Числові дані в даній ситуації теж різні, однак обидві задачі мають однакову теоретичну основу – збільшення в кілька разів і знаходження чисельності об'єднання двох множин, що не перетинаються. За способом розв’язання вони мають один алгоритм – спочатку потрібно знайти, скільки предметів в другому випадку, а потім – скільки разом. Тому їх можна назвати задачами одного виду.


 

2. Етапи роботи над задачами одного виду

 

У методиці роботи над задачами одного виду прийнято дотримуватися наступних етапів:

1. Підготовча робота до введення задач даного виду.

2. Етап ознайомлення з основними способами розв’язання задач даного виду.

3. Етап формування вміння розв’язувати задачі даного виду.

Етап підготовки до введення задач даного виду

У пропедевтичній роботі до введення задач одного виду виділяють два напрямки – перший і другий.

Перший напрямок пропедевтики

Сам напрям являє собою набір прийомів, які формують навички роботи з будь-якою задачею, у початковій школі ця робота проводиться протягом всього часу роботи над задачами. Даний напрямок можна назвати етапом формування навичок роботи над будь-якими задачам, тому що він містить основні прийоми роботи над змістом задача, оформленням інтерпретації задачі (короткий запис, схема, креслення, таблиця тощо).

Другий напрямок пропедевтики

Сутність цього напрямку підготовки полягає у навчанні учнів розуміння всіляких залежностей між величинами в даних задачах. У початковій школі це зв’язки і залежності, на підставі яких обираються арифметичні дії, знання об’єктів, про які йдеться в задачі.

При розв’язанні простих задач важливі зв’язки:

ü операцій над множинами і арифметичними діями;

ü відношень «більше» і «менше» з арифметичними діями;

ü компонентів і результатів арифметичних дій;

ü величин і залежності між ними «ціна - кількість - вартість», «швидкість - час - відстань»і т.д.

Наприклад, при розв’язанні задач на знаходження суми, остачі діти повинні чітко уявляти собі теоретико-множинну основу розв’язання цих задач, розуміти зв'язок операцій об'єднання і видалення частини множини з діями додавання і віднімання.

При розв’язанні складених задач учні повинні вміти виділяти не один зв'язок між величинами, а систему цих зв'язків, яка допоможе відповісти на питання задачі.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав