Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправи творчого характеру.

Читайте также:
  1. б) Вправи на репродукцію звуків
  2. Вправи для навчання
  3. Вправи для навчання.
  4. Вправи як засіб, що забезпечує глибше осмислення мовних знань. Види вправ та їх характеристика.
  5. Загальноосвітня мета образотворчого мистецтва – підготовка всебічно розвинутих громадян суспільства
  6. Лексичні вправи
  7. Методика використання комп'ютерної техніки при проведенні занять з образотворчого мистецтва в початковій школі
  8. Практичне заняття 6. Вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні. Фрагменти уроків з формування ІКА. – 1 год.
  9. Принципи викладання на уроках образотворчого мистецтва

До вправ творчого характеру відносять: розв’язання задач підвищеної складності, розв’язання задач різними способами, розв’язання задач з недостатньою кількістю даних та задач із зайвими даними, розв’язання задач, що мають декілька розв’язків, вправи на складання і перетворення задач.

1) Задачами підвищеної складності називають задачі, в яких зв'язок між даними і шуканим представлений у незвичні формі.

Наприклад. У Петрика було три куски дроту, другий кусок був довше за перший на 2 м, а третій довше за другий на 3 м. На скільки метрів довше третій кусок дроту за перший?

Це задача на знаходження суми двох чисел, але кожен доданок є різницею.

 

2 м
І

3 м
ІІ

? м
ІІІ

 

Розв’язання. 2 + 3 = 5 (м).

Розв’язання задач підвищеної складності допомагає відпрацювати в учнів звичку розсудливо відноситися до змісту задачі і всебічно розглядати зв'язок між динами і шуканим.

Задачі підвищеної складності повинні бути присутні у кожному класі. При цьому слід пам’ятати одну важливу умову: дітям повинно бути відомо розв’язання звичайних задач, до яких зводиться розв’язання запропонованої задачі підвищеної складності.

2) Розв’язання задач різними способами.

Багато задач може бути розв’язано декількома способами. Пошук різних способів розв’язання задачі призводе учнів до «відкриття» нових зв’язків між даними і шуканим, а також до використання вже відомих зв’язків, але в нових умовах, що і сприяє узагальненню способу розв’язання задач.

3) Задачі з недостатньою кількістю даних і задачі із зайвими даними.

Робота над цими задачами виховує в учнів звичку уважніше обмірковувати зв'язок між даними і шуканим.

Приклад. Учням пропонується розв’язати задачу: «Покупець попрохав зважити дві риби. Терези показали 380 г, тоді від попрохав одну рибу замінити на більшу, тепер терези показали 420 г. Яка вага кожної з трьох рибин?»

Ознайомившись зі змістом задачі, учні встановлюють, що можна знайти за цими даними, а також, що для розв’язання задачі не достатньо даних.

Вчитель пропонує доповнити задачу такими умовами, щоб можна було дати відповідь на запитання задачі. Учні можуть назвати таку умову: відома вага однієї рибини; відома вага усіх трьох рибин разом; відомо, що дві перші рибини важили порівну тощо. Таким чином вийде декілька різних задач. Розв’язуючи кожну із цих задач, учні будуть встановлювати нові зв’язки між одними і тими ж даними.

Розв’язання задач з недостатньою кількістю даних використовують також з метою підготовки до розв’язання складених задач.

Розглянемо роботу над задачами із зайвими даними: «В трьох класах навчається 98 учнів. У І класі – 28 учнів, а в ІІ на 5 учнів більше, ніж у І і на 2 учні менше, ніж у ІІІ. Скільки учнів у третьому класі?»

Спочатку встановлюється, а потім виключається зайве дане. Ним може бути або «98 учнів», або «у ІІ класі на 2 учнів менше, ніж у ІІІ». В результаті одержимо дві різні задачі, які учні розв’язують самостійно.

4) Задачі, що мають декілька розв’язків.

Розв’язання таких задач сприяє формуванню поняття змінна.

Приклад. У двох пачках 8 зошитів. Скільки може бути зошитів у кожній пачці?

І                  
ІІ                  
Всього                  

Учні при виконанні цього завдання спостерігають, що кожна величина приймає різні значення, число зошитів у першій пачці зменшувалося на 1, тоді як у другій – збільшувалося на 1, а загальна кількість не змінювалася.

5) Вправи на складання і перетворення задач.

Ці види вправ є дуже ефективними для узагальнення способів розв’язання задач.

Розглянемо деякі види вправ на складання і перетворення задач.

А) Постановка питання до заданої умови задачі або зміна даного питання.

Такі вправи дозволяють узагальнити знання про зв’язок між даними і шуканими, так як при цьому учні встановлюють, що можна знайти за цими даними.

Приклад. Пропонуємо учням поставити різні питання до умови задачі.

«В одній коробці 48 олівці, в іншій 12 олівців».

Учні можуть поставити такі питання:

Скільки олівців у двох коробках?

На скільки олівців більше (менше) в одній коробці ніж в іншій?

У скільки разів більше (менше) олівців в одній коробці ніж в іншій? Тощо.

У деяких випадках доцільно вводити певні обмеження. Наприклад, пропонуєте поставити питання так, щоб задача розв’язувалася за допомогою однієї дії, або двох, або дією до додавання, або дією віднімання тощо.

Після розв’язання деяких задач корисним може бути завдання по зміні питання задачі.

Приклад. Нехай учень розв’язав задачу: «Два потяги вийшли одночасно назустріч один одному з пунктів А і В. Один потяг рухався зі швидкістю 68 км/год, другий зі швидкістю 75 км/год. Через скільки годин потяги зустрінуться, якщо відстань між пунктами становить 858 км?»

Після розв’язання задачі можна запропонувати учням змінити питання так, щоб запитувалося про відстань. Учні можуть поставити питання так:

На якій відстані від пункту А (або В) потяги зустрілися?

Яку відстань проїхав кожен потяг до зустрічі?

Яку відстань треба пройти кожному потягу після зустрічі до міста прибуття? Тощо.

Б) Складання умови задачі за даним питанням.

При виконані таких вправ учні встановлюють, які дані потрібно мати, для того щоб знайти шукане, а це також сприяє узагальненню знань зв’язків між даними і шуканим.

Приклад. Скласти задачу з питанням: «Скільки відер води у двох бочках?»

Учні встановлюють, що в умові може бути задано число відер води у кожній бочці, або число відер води в одній бочці і різниці або відношення між числом води у перші і другій бочці тощо.

В) Підбір числових даних або їх зміна.

Такі вправи більшою мірою сприяють знайомству учнів з реальними кількісними відношеннями.

Приклад. Учням пропонується повний текст задачі з пропущеними даними.

«На … однакові сукні пішло … метрів тканини. Скільки таких суконь можна зшити з … метрів такої ж тканини?»

Учні встановлюють, які числові дані можна задати відразу, а які числові дані обчислити: відразу можна задати кількість суконь, а кількість метрів тканини, яку витратили треба обчислити, маючи на увазі ще одне число, яке в задачу не входе, кількість метрів тканини, що іде на пошиття однієї сукні.

Можна запропонувати вправи на заміну деяких числових даних іншими, але такими, щоб задачу можна було розв’язати іншим способом.

Приклад. У магазині за день продали 8 курток по 180 грн. за кожну і 7 плащів по 95 грн. за кожний. Скільки грошей одержав магазин за ці речі?

Після розв’язання цієї задачі, можна запропонувати змінити числові дані так, щоб задачу можна було розв’язати іншим способом.

Можуть бути такі варіанти: задати однаковими або число курток і плащів, що продали, або їх ціну тощо.

Корисними є завдання на зміну числових даних так, щоб число у відповіді збільшилося або зменшилося.

Г) Складання аналогічних задач.

Аналогічними називають задачі, які мають однакову математичну структуру.

Складання учнями аналогічних задач допомагає встановленню загальних зв’язків між даними і шуканим при різних життєвих ситуаціях. Аналогічні задачі треба складати після розв’язання даної готової задачі, пропонуючи при цьому, якщо це можливо змінити не лише сюжет і числа, але і величини.

Д) Складання обернених задач.

Вправи на складання і розв’язання обернених задача допомагають засвоїти зв'язок між величинами.

Обернені задачі можна складати як по відношенню до простої, так і по відношенню до складеної задачі, при цьому можна скласти декілька обернених задач.

Е) Складання задачі за ілюстрацією.

Вправи такого виду допомагають учням побачити задачу у даній конкретній ситуації.

Перш ніж запропонувати учням скласти задачу за тією чи іншою ілюстрацією, необхідно проаналізувати цю ілюстрацію, тобто провести бесіду і з’ясувати чи розуміють учні, що зображено, що позначають числа, що треба знайти тощо.

Є) Складання задачі за даним розв’язком.

Цей вид вправ є оберненим по відношенню до розв’язання задач, це відтворення задачі за її розв’язком.

Пропонуючи учням скласти задачі, треба спочатку проаналізувати даний розв’язок. В окремих випадках доречно підказати учням сюжет або величини.

Приклад. Вчитель пропонує дітям скласти задачу з величинами швидкість, час, відтань за даними виразом (12: 3) ∙ 2.

Яка дія виконується тут першою? (Ділення)

Яка другою? (Множення)

Треба скласти за цим виразом задачу з величинами швидкість, час, відстань.

Що дізнаємося коли виконаємо множення? (Відстань)

Отже, що означає число 2? (Час руху)

А що позначає вираз 12: 3? (Швидкість)

Якщо цей вираз позначає швидкість, то на що вказує кожне із його чисел? (12 – шлях, що пройшло тіло, а 3 – час руху).

Складемо задачу.

«Пішохід рухаючись з однаковою швидкістю пройшов за 3 години 12 км. Яку відстань пройде пішохід, рухаючись із такою ж швидкістю за 2 години?»

Можна запропонувати скласти задачу за вказаними діями.

Приклад. Вчитель пропонує скласти задачу, для розв’язання якої необхідно виконати дію множення, або скласти задачу для розв’язання якої необхідно спочатку виконати дію додавання, а потім ділення.

Ж) Перетворення даної задачі у задачі споріднених видів.

До задач споріднених видів відносять задачі, в яких величини пов’язані однаковою залежністю.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 99 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав