Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

GRID- системи

Читайте также:
  1. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  2. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.
  3. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  4. Адаптація до фізичних навантажень системи імунітету.
  5. Адаптація до фізичних навантажень системи крові.
  6. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
  7. Базові системи Р. Лайкерта
  8. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  9. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування

Системи розподілених обчислень (grid)

Такі системи не прийнято вважати кластерами, але їх принципи в значній мірі схожі з кластерною технологією. Їх також називають grid-системами. Головна відмінність - низька доступність кожного вузла, тобто неможливість гарантувати його роботу в заданий момент часу (вузли підключаються і відключаються в процесі роботи), тому завдання повинне бути розбите на ряд незалежних один від одного процесів. Така система, на відміну від кластерів, не схожа на єдиний комп'ютер, а служить спрощеним засобом розподілу обчислень. Нестабільність конфігурації, в такому випадку, компенсується великим числом вузлів.

Ґрід (англ. Grid) — узгоджене, відкрите і стандартизоване середовище, яке забезпечує гнучкий, безпечний, скоординований розподіл ресурсів у рамках віртуальної організації.

Grid — це тип паралельно розподіленої системи, яка дозволяє розділення, вибір та накопичення географічно розподілених «автономних» ресурсів в реальному часі в залежності від їх придатності, можливості, роботи, ціни та вимогам якості-обслуговування користувачів.

Ґрід — технологія сумісного використання обчислювальних потужностей та сховищ даних, універсальна програмно-апаратна інфраструктура, що об'єднує розрізнені комп’ютери у єдину територіально-розподілену інформаційно-обчислювальну систему.

Ґрід мережі (англ. Gridcomputing) — нова модель обчислень, яка пропонує можливості виконувати складніші обчислення шляхом використання багатьох комп'ютерів під'єднаних до мережі які моделюють архітектуру віртуального комп'ютера, здатного розподіляти задачі виконання процеса в паралельній інфраструктурі. Ґріди використовують ресурси багатьох окремих комп'ютерів з'єднаних комп'ютерною мережею (як правило, Інтернет), для розв'язання обчислювальних проблем великого маштабу. Ґріди надають можливість виконувати обчислення з великими об'ємами даних, шляхом їх розділення на менші частини, або можливості виконувати набагато більше паралельних обчислень, ніж це можливо на окремому комп'ютері шляхом розділення задач між процесами. На сьогоднішній день, розміщення ресурсів в Ґрід виконується відповідно до SLA (угод на рівні послуг).

Етапи розвитку інформатизації:

1-й — поява великих комп'ютерів (мейн-фреймів), 2-й — поява персональних комп'ютерів, 3-й — поява інтернет,

Разом з тим, ідея спільного використання ком'ютерів зародилася ще у 1980-х роках і впершу чергу — у середовищі фізиків-ядерників, що було викликано необхідністю вирішувати складні математичні задачі.

Грід-обчислення (англ. grid - решітка, мережа) - це форма розподілених обчислень, в якій «віртуальний суперкомп'ютер» представлений у вигляді кластерів з'єднаних за допомогою мережі, слабосвязанних, гетерогенних комп'ютерів, що працюють разом для виконання величезної кількості завдань (операцій, робіт). Ця технологія застосовується для вирішення наукових, математичних задач, що вимагають значних обчислювальних ресурсів. Грід-обчислення використовуються також в комерційній інфраструктурі для вирішення таких трудомістких завдань, як економічне прогнозування, сейсмоаналіз, розробка і вивчення властивостей нових ліків.

Грід з точки зору мережевої організації являє собою узгоджену, відкриту і стандартизовану середовище, яке забезпечує гнучкий, безпечний, скоординований розподіл обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання інформації, які є частиною цього середовища, в рамках однієї віртуальної організації.

Грід є географічно розподіленої інфраструктурою, що об'єднує безліч ресурсів різних типів (процесори, довготривала і оперативна пам'ять, сховища та бази даних, мережі), доступ до яких користувач може отримати з будь-якої точки, незалежно від місця їх розташування.

Ідея грід-комп'ютингу виникла разом з поширенням персональних комп'ютерів, розвитком інтернету і технологій пакетної передачі даних наоснові оптичного волокна (SONET, SDH і ATM), а також технологій локальних мереж (Gigabit Ethernet). Смуга пропускання комунікаційних засобів стала достатньою, щоб при необхідності залучити ресурси іншого комп'ютера. Враховуючи, що безліч підключених до глобальної мережі комп'ютерів більшу частину робочого часу простоює і розпорядженні ресурсами, більшими, ніж необхідно для вирішення їх повсякденних завдань, виникає можливість застосувати їх невживані ресурси в іншому місці.

Розподілені або грід-обчислення в цілому є різновидом паралельних обчислень, яке грунтується на звичайних комп'ютерах (зі стандартними процесорами, пристроями зберігання даних, блоками живлення і т. д.) підключених до мережі (локальної або глобальної) за допомогою звичайних протоколів, наприклад Ethernet. У той час як звичайний суперкомп'ютер містить безліч процесорів, підключених до локальної високошвидкісної шині.

Основною перевагою розподілених обчислень є те, що окрема осередок обчислювальної системи може бути придбана як звичайний неспеціалізований комп'ютер. Таким чином можна отримати практично ті ж обчислювальні потужності, що і на звичайних суперкомп'ютерах, але з набагато меншою вартістю.

В даний час виділяють три основні типи грід-систем:

-Добровільні гріди - гріди на основі використання добровільно надаваного вільного ресурсу персональних комп'ютерів;

-Наукові гріди - добре распаралелені додатка програмуються спеціальним чином (наприклад, з використанням Globus Toolkit);

-Гріди на основі виділення обчислювальних ресурсів на вимогу (комерційний грід, англ. Enterprise grid) - звичайні комерційні додатки працюють на віртуальному комп'ютері, який, у свою чергу, складається з декількох фізичних комп'ютерів, об'єднаних за допомогою грід-технологій.

1.1.60. Технології хмарних обчислень

Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) — це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.

При використанні хмарних обчислень програмне забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс. Користувач має доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він працює. «Хмарою» метафорично називають інтернет, який приховує всі технічні деталі. Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 році, «Хмарні обчислення — це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах у мережі інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, наприклад на персональних комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах тощо».

Виділяють наступні моделі надання послуг за допомогою хмари:

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) Прикладами програмного забезпечення як послуги, що працює на основі обчислювальної хмари, є сервіси Gmail та Google docs.

Платформа як послуга (PaaS) Наприклад, Google Apps надає застосунки для бізнесу в режимі онлайн, доступ до яких відбувається за допомогою Інтернет-браузера тоді як ПЗ і дані зберігаються на серверах Google.

Інфраструктура як послуга (IaaS) Найбільшими гравцями на ринку інфраструктури як послуги є Amazon, Microsoft, VMWare, Rackspace та Red Hat. Хоча деякі з них пропонують більше, ніж просто інфраструктуру, їх об’єднує мета продавати базові обчислювальні ресурси.

Загальною характеристикою компаній, що будують свої продукти на основі хмар, є впевненість у тому, що мережа інтернет в змозі задовольнити потреби користувачів в обробці даних.

Моделі розгортання

Обчислювальна хмара може бути розгорнута як: приватна, публічна, громадська або гібридна.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 190 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав