Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна ефективність внесення органічних добрив під посіви цукрового буряку

Читайте также:
  1. Аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства
  2. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
  3. Виключна економічна зона.
  4. Економічна глобалізація як складова системних глобальних змін
  5. Економічна ефективність впровадження нового сорту картоплі.
  6. Економічна ефективність оновлення продукції
  7. Економічна політика за видом результату (цілі) економічної політики.
  8. Економічна політика за об’єктом впливу.
  9. Економічна політика за територіальною ознакою.
Показники Без добрив Внесення органічних добрив (варіанти)
       
Норма внесення, т/га х        
Собівартість 1 т органічних добрив, грн х        
Вартість добрив, всього, грн х        
Затрати на внесення добриву розрахунку на 1 т добрив, грн х        
на 1 га, грн х        
Всього додаткових затрат, грн х        
Виробничі витрати у розрахунку на 1 га, грн (без внесення добрив)          
Всього виробничих витрат у розрахунку на 1 га, грн          
Прибавка урожайності, ц/га х        
Урожайність, ц/га          
Виробнича собівартість 1 ц цукрових буряків, грн          
Ціна 1 ц цукрових буряків, грн          
Виручка від реалізації, грн          
Вартість прибавки урожаю, грн/га х        
Економічний ефект, прибуток (+), збиток (-), грн/га          
Додатковий економічний ефект порівняно з базовим варіантом, грн/га х        
Рівень рентабельності (+), збитковості (-), %          
Рівень рентабельності додаткових затрат, % х        

Методика виконання завдання:

Загальна вартість добрив визначається як добуток норми внесення добрив та собівартість 1 т органічних добрив.

Затрати на внесення добрив у розрахунку на 1 га посіву цукрових буряків розраховується множенням норма внесення добрив та затрат на внесення 1 т добрив.

Додаткові затрати на удобрення - це сума вартості органічних добрив та затрат на внесення добрив у розрахунку на 1 га посіву.

Сума виробничих витрат у розрахунку на 1 га посівів цукрових буряків за варіантами визначається додаванням до виробничих витрати у розрахунку на 1 га без внесення добрив загальної суми додаткових затрат на удобрення.

Урожайність цукрових буряків визначається сумуванням урожайності цукрових буряків без внесення добрив та прибавка урожайності по кожному з варіантів удобрення.

Виробнича собівартість 1 ц цукрових буряків розраховується відношенням виробничих витрат у розрахунку на 1 га до урожайність цукрових буряків по кожному з варіантів удобрення.

Виручка від реалізації продукції за варіантами - це добуток урожайності по кожному з варіантів та ціни реалізації 1 ц цукрових буряків.

Вартість прибавки урожаю у розрахунку на 1 га розраховується множенням прибавки урожайності за варіантами на ціна реалізації 1 ц цукрових буряків.

Економічний ефект, прибуток (+), збиток (-) від реалізації цукрових буряків визначається як різниця виручки від реалізації та виробничі витрати у розрахунку на 1 га по кожному з варіантів.

Додатковий економічний ефект порівняно з базовим варіантом (без удобрення) - це прибуток від реалізації цукрових буряків за кожним з варіантів удобрення за мінусом прибутку від реалізації цукрових буряків без добрив.

Рівень рентабельності визначається відношенням економічного ефекту від реалізації цукрових буряків до виробничих витрат у розрахунку на 1 га вираженим у відсотках.

Рентабельність додаткової продукції – це відношення додаткового економічного ефекту у розрахунку на 1га до суми додаткових затрат у розрахунку на 1 га за кожним із варіантів удобрення виражене у відсотках.

 

Висновки до завдання 5.2: ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для перевірки знань студентів

1. Зазначте народногосподарське значення технічних культур та їх місце в економіці країни.

2. Які групи технічних культур виділяють залежно від характеру використання.

3. Охарактеризуйте місце цукрового буряківництва в економіці країни.

4. Зазначте основні показники розвитку галузі цукрового буряківництва в Україні.

5. Охарактеризуйте основні причини кризового стану галузі.

6. Проаналізуйте рівень державної підтримки виробництва цукрових буряків в Україні.

7. Визначте основні заходи, що дозволять відродити бурякоцукрову галузь України.

8. Яка особливість системи показників, що використовується для визначення ефективності вирощування цукрових буряків.

9. Проаналізуйте рівень ефективності вирощування цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах України.

10. Що можна віднести, до недоліків вирощування цукрових буряків в Україні.

11. Які вимоги пред’являють до якості цукрових буряків, при їх реалізації на переробні підприємства.

12. Що можна віднести до основних напрямів підвищення ефективності вирощування цукрових буряків.

 

 

Тема 6 «Економіка вирощування олійних культур»

План семінарсько-практичного заняття

1. Народногосподарське значення олійних культур.

2. Розміщення вирощування олійних культур в Україні.

3. Рівень розвитку вирощування олійних культур в Україні.

4. Система показників визначення ефективності вирощування олійних культур.

5. Сучасний стан ефективності виробництва соняшнику в Україні.

6. Сучасний стан ефективності виробництва ріпаку в Україні.

7. Шляхи підвищення ефективності виробництва соняшнику.

8. Перспективи та напрями зростання ефективності виробництва ріпаку в Україні.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав