Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Місце Джойса у світовій літературі.

Читайте также:
  1. FCA Франко-перевізник (місце зазначене).
  2. Види впливу, що можуть мати місце при проведенні слідчо-процесуальних дій.
  3. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування
  4. Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення
  5. Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.
  6. Вчення про права людини як самостійна галузь знань та її місце в системі юр. наук
  7. ЗМІ в інформаційному суспільстві (теорія про інформаційне суспільство і місце ЗМІ в ньому, політико-економічна традиція вивчення ЗМІ).
  8. Значення та місце ресторанного господарства в індустрії гостинності.
  9. Інакше кажучи, щоб правильно скласти повідомлення, потрібно поставити себе на місце тих, кому ви його адресуєте.
  10. Конспект уроку з української мови (8 клас): Розвиток зв'язного мовлення. Твір-опис місцевості за власним спостереженням. - Конспекти - Виховні

Джеймс Джойс — один із основоположників модерністського роману, поетика якого значно вплинула на розвиток не лише цього жанру, а й усього літературного процесу. Його спадщина є відобра­женням творчої свідомості нашої епохи. Він відкрив новий вимір ре­альності — духовність, у якій поєднані різні часи, культури, просто­ри. Творчість Джойса сприяла інтелекуталізації літератури XX ст., її зв’язок з філософією і психологією.

Джеймс Джойс посідає унікальне місце не тільки в історії ірланд­ської, а й світової літератури: він став творцем визнаного усім світом шедевра, який Е. Хемінгуей назвав «великою книгою», — роману «Улісс». Цей твір, як і «Поминки по Фіннегану», суттєво впливає на творчість багатьох видатних письменників Америки та Західної Європи, починаючи з 20-х рр. і до сьогодні. Творчий метод і літера­турна техніка Джойса були використані всіма письменниками, які визнали вчення 3. Фрейда, і породили в літературі модерністські пошуки та видатні знахідки.

Звернення до міфу з метою глибокого осмислення в романі «Улісс» є ще одним видатним відкриттям Джойса, яке поряд з іншими за­безпечило йому унікальне місце в історії світового письменництва


516

і знайшло широке застосування у творчості видатних майстрів ху­дожнього слова: Т. Манна, Дж. Андайка, Габріеля Гарсіа Маркеса, Вільяма Фолкнера та інших.

«Джакомо»

Психологічне есе «Джакомо» — твір невеликий за обсягом, проте настільки цілісний і естетично довершений, що дає уявлення про особливості художнього стилю Джойса, його світосприйняття, осо­бливість митця.

Дж. Джойс створює своєрідний жанр психологічного есе, в якому увага автора зосереджується на внутрішньому житті особистості, її думках і порухах серця. Він сам стає літературним героєм твору Джа- комо, проте не зливається з ним повністю, що дає можливість показати душевний стан героя під двома кутами зору — зсередини і ззовні.

Есе має автобіографічні риси.

У «Джакомо» відчуваються факти біографії письменника, його перебування в Італії, Франції, Ірландії, робота вчителем англійської мови, читання лекцій про Шекспіра, написання «Улісса».

В основі «Джакомо» — історія кохання, яке поступово перетво­рюється на історію душі, що прагне самопізнання. Джакомо — мо­рально багата, творча особистість. Його внутрішній світ — безмежний у своїх вільних проявах, становить головну цінність для читача.

Твір має фрагментарну композицію. Він побудований як потік свідомості головного героя, де поєднуються спостереження, думки, спогади, а також уривки почутих розмов. Читач має сприйняти твір цілісно.

Історія кохання, існування в світі і внутрішнє життя сприйма­ються Джакомо в біблійних асоціаціях, неодноразово звучать цитати зі Святого Письма.

Під впливом сильних почуттів серце Джакомо відкривається і веде діалог не тільки з собою, а з більш величною силою — з Бо­гом. Джакомо проходить своєрідний шлях до свого «розп’яття» — це розп’яття високого духу, розп’яття серця, яке було сповнене любові і залишилось незрозумілим у бездуховному світі. Неодноразово у творі звучить мотив смерті і кладовища. «Не вмирай!» — цей заклик ліричного героя, звернений до коханої, набуває особливого значення, це прагнення одухотворити світ, зберегти живу душу, усвідомити вічне життя духу. Однак жахливий подих смерті все ж торкається життя героя. Кохана жінка лишає його, вона немов опинилась серед тих, хто кричав: «Не його, аВаравву!», «вбиваючи Джакомо холодним поглядом...». І все ж таки образ Джакомо, незважаючи на трагедію пережитих почуттів, втрачених ідеалів, залишає віру на духовне відродження. Джакомо усвідомлює найвищу мудрість особистості: кохати, не чекаючи відповіді, і жити, навіть коли життя втрачає сенс, і творити, попри всі обставини, і залишатись вільним навіть в обмеженому просторі.

Література

1. Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс. — М., 1967.

2. Урнов Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм. — М., 1984.


Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> | 6 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав