Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Історія створення та розвитку ГІС

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. Альтернативні періодизації психічного розвитку людини
  3. Безумовні вроджені рефлекси та їх значення в розвитку новонародженої дитини.
  4. Бідність і поляризація в глобальних умовах розвитку.
  5. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково технічному розвитку України в перше десятиріччя після проголошення незалежності України.
  7. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
  8. Визначте напрямки розвитку законодавства по оновленню змісту адміністративно-правового статусу громадян
  9. Визначте напрямок розвитку законодавства про органи виконавчої влади
  10. Визначте передумови об’єднання Галичини і Волині в єдину державу, дайте характеристику етапам її розвитку (1199-1340 рр.).

 

Перші географічні інформаційні системи з'явилися в 1960-х роках як інструмент для відображення географії Землі і розташованих на її поверхні об'єктів, використовуючи комп'ютерні бази даних. Сліди найпершої геоінформаційної системи втрачаються в надрах Міністерства оборони США, співробітники якого використовували ГІС для того, щоб ракета, яка летить у бік противника, потрапила в цього противника якомога точніше. Правда, існує і альтернативна версія – перша ГІС була створена в Канаді.

Як і у випадку з Інтернетом, мирні застосування|вживання| чекати себе не змусили|примусили|. На початку 70-х| років ГІС почали|зачинали| використовуватися для виведення координатно-прив'язаних даних на екран монітора і для друку|печатки| карт на папері, щоб значно полегшили життя фахівцям|спеціалістам|, раніше|до| зайнятих|заклопотаних| традиційною паперовою картографією. До появи подібних систем карти аналізувалися відповідно до такої|слідуючої| інструкції: «…гідрологічну, рослинну і грунтову карти покласти одна на одну, ретельно стежачи за тим, щоб|аби| об'єкти на кожній карті збігалися. Всю пачку покласти на яскраве джерело світла, наприклад, вікно...».

Водночас з'явилися|появлялися| перші компанії, що спеціалізувалися на розробці і продажі систем для комп'ютерного картографування й аналізу. Сьогодні дві найбільші компанії – розробники ГІС можуть простежувати|прослідкувати| шлях|дорогу| від тих часів, хоча спочатку кожна з них спеціалізувалася на різних аспектах технології. Увага компанії Intergraph| Corp|., головний|чільний| офіс якої розташований|схильний| у Хантсвілле (штат Алабама), було сфокусовано на ефективному введенні і зберіганні просторових даних і на підготовці до друку|печатки| карт, створених комп'ютером, які змагалися б за картографічною якістю з|із| традиційними паперовими картами. Увага Environment| Systems| Research| Institute| (ESRI|), головний|чільний| офіс якої розташований|схильний| у Редланді (штат Каліфорнія), було сфокусовано на розробці процедур і функцій для аналізу даних в ГІС. За роки, що пройшли|минали| відтоді, обидві компанії насправді порівняли можливості|спроможності| своїх систем.

На початку тільки|лише| найбільші державні організації, комунальні служби і потужні корпорації могли дозволити собі використовувати ГІС через дуже високу їхню вартість. ГІС працювали на мейнфреймах і «типова» робоча станція зі|із| встановленою|установленою| на ній ГІС коштувала понад 100 тисяч доларів США (якщо враховувати все апаратне і програмне|програмове| забезпечення і витрати|затрати| на навчання|вчення| персоналу). Проте|тим не менше| у 80-х| роках ХХ століття ринок ГІС швидко зростав. |зростав| В основному за рахунок того, що багато журналів|часописів| і професійні асоціації пропагували переваги, які дають геоінформаційні системи. У 80-х| минулого століття також з'явилися|появлялися| системи управління просторовими базами даних, метою|ціллю| яких було зв'язати системи управління базами даних і комп'ютерне картографування. У цих системах користувач уже міг, вказавши на об'єкт на карті, отримати|одержувати| якусь|деяку| змістовну інформацію. Попит на тематичну картографічну інформацію змусив|примусив| звернути увагу на проблему збору|збирання| даних. Результатом стало інтегроване середовище: |середовище|дані дистанційного зондування, цифрова модель місцевості|місцевий|, карта доріг|любий|, геологічна карта і всі інші види й типи карт почали мирно співіснували в межах|у рамках| однієї системи.

Основний прорив, проте|тим не менше|, стався з|із| появою персональних комп'ютерів. ГІС швидко адаптувалися до цієї нової, дешевшої платформи і ціна систем почала|зачинала| різко падати в міру того, як кількість користувачів і організацій, які могли б дозволити собі ГІС, збільшувалося. Згідно з даними провідних компаній|, світовий ринок ГІС-продуктів і послуг становив на початку ХХІ століття біля 3 млрд. доларів США, поділений приблизно навпіл між продажами в Північній Америці і в решті частини світу, який і зростає більш ніж на 10% у рік.

Нині ГІС продовжують розвиватися і зараз можна виділити п'ять основних напрямків|направлень| розвитку сучасних ГІС. Це:

1) інтеграція GPS| і ГІС;

2) подальша інтеграція ГІС з|із| реляційними базами даних;

3) здешевлення ПК одночасно з колосальним підвищенням їхньої потужності;

4) швидкий розвиток ринку ноутбуків і кишенькових комп'ютерів;

5) мережеві|мережні| технології, web-картографування| і ГІС-Інтернет|.

Географічні інформаційні системи| надають| сьогодні| цінні| послуги| в усіх| сферах управління| даними|, а також| у процесі| пошуку| рішень|. Можна виділити такі основні типи (приклади) геоінформаційних систем.|

Просторова інформаційна система. Цей інструмент призначений| для знаходження| оптимального| просторового рішення| і є| набором| даних|:

· щодо| динаміки| розвитку| населення|, економіки| та населених| пунктів;|

· щодо| розбудови| інфраструктури;

· щодо| використання| територій;|

· щодо| ресурсів|, які| поступають| до регіональних| програм| розвитку| та призначені| для реалізації| важливих| територіальних| проектів|.

За допомогою| просторових| інформаційних систем здійснюється| планування| та розвиток| важливих| галузей народного господарства держави|.

Територіальна інформаційна система. Це деталізована| допоміжна| система для знаходження| правильних| рішень| у|біля| галузі| управління|, економіки|, а також| для планування| та розвитку|. Переважно вона| призначена| для технічного| вимірювання| та створення| зображень| земної| поверхні| у|біля| формі| цифрових| карт (наприклад, земельний| кадастр).

Комунальна інформаційна система. |Служить для позначення| інформаційної системи| політичної| громади|, до складу якої| входять| основні| географічні| дані| територіальної| інформаційної системи| та повітряної| зйомки|.

Інформаційна система довкілля.| Інструмент для надання| інформації про довкілля|, що| складається| з численних| баз даних| щодо| довкілля|, ефективних| методів| доступу й оцінювання| на основі| інформації про довкілля| та іншої допоміжної інформації. Надаються дані| для опису| стану довкілля| з огляду| на загрози| й виклики|, що| дозволяє| створити| базу для проведення| заходів| з охорони| довкілля|.

Фахова інформаційна система. | Це особливий| клас| геоінформаційних| систем, призначений| для здійснення| спеціалізованих| завдань| і для вирішення| конкретних| фахових| вимог|. Сюди зараховують|, наприклад|, такі| спеціалізовані| галузі| використання|, як географія|, будівельна| сфера, планування| руху| транспорту, туризм тощо.

Грунтова інформаційна система. Включає дані| грунтознавства| та геології| і містить| вузькогалузеву| інформацію про місцеве| поширення| типів| грунтів,| їх властивості|, такі| як, наприклад|, структура грунту, вміст| гумусу і водо-господарські| показники|. Переважно, це| дуже| специфічні| дані|, отримані| завдяки| міждисциплінарній| співпраці|, що| служить підставою| для поділу| грунтових| інформаційних систем на окремі| фахові| інформаційні системи| (наприклад, картографія| грунтів|).

Мережева інформаційна система. Цей інструмент охоплює|, керує|, аналізує| та презентує| дані| про засоби| виробництва|, що| стосуються| мережевої| топології|. При цьому| на передньому| плані| міститься| геометрична| та графічна| документація| керівного| рівня. Саме тому мережеві| інформаційні системи| можна| підпорядкувати| до розділу| систем організації| виробництва|. Цю специфічну| форму геоінформаційних| систем використовують|, переважно, підприємства| комунального забезпечення| та утилізації|.

Накінець слід сказати, оскільки можливості| ГІС постійно| і швидко зростають|, вони без сумніву перебувають| в стадії прориву| в усі| сфери|, що| пов’язані| з використанням| географічної| інформації, тому індустрія ГІС сьогодні характеризується| постійним| і суттєвим щорічним| зростанням| обсягів|.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав