Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначити пакет документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі

Читайте также:
  1. E. DP –пакет форматы
  2. IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  3. Виды пакетов прикладных программ.
  4. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  5. Визначити систематичне положення Lymnaea stagnalis.
  6. Визначити, яку роль відіграє науково-дослідна робота студентів магістратури у становленні їх як спеціалістів.
  7. ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТОВ
  8. Відкриття Китаю
  9. ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В БАНКУ

ЗАВДАННЯ 1

 

Поточний рахунок – вид банківського рахунка для збереження коштів і здійснення розрахунків. Поточні рахунки відкриваються клієнтам банку для зберігання коштів та здійснення всіх видів операцій за цими рахунками. Клієнт, як правило, може зняти з цього рахунку суму, що не перевищує її фактичного залишку.

При можливості використання коштів у розмірі, що перевищує суму залишку, використовуються поточні рахунки з овердрафтом. Інколи дані рахунки відносяться до кредитних рахунків.

Поточний рахунок з овердрафтом – це рахунок, за яким на основі угоди між банком і клієнтом допускається перевищення суми списання з рахунка над величиною залишку коштів, що означає надання позики.

Карткові рахунки відкриваються клієнтам, які здійснюють операції із застосуванням платіжних карток.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на певний строк або без зазначення такого строку під певний відсоток і підлягають поверненню клієнту відповідно до умов договору.

Кредитний (позичковий) рахунок – рахунок, який відкривається банком для урахування наданих кредитів.

Обслуговування рахунка здійснюється на підставі договору банківського рахунка, договору вкладу (депозиту), кредитного договору.

Днем відкриття поточного чи депозитного рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі «Відмітки банку».

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб’єктів підприємницької діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише операції із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з рахунків суб’єктів підприємницької діяльності та установи банку є дата реєстрації «Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку» в податковому органі.

Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів,які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні(номерні) рахунки.

Банки мають право розірвання договору банківського рахунка:

- на підставі заяви власника рахунка;

- якщо сума коштів, яка зберігається на рахунку клієнта, залишається меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;

- у разі відсутності операцій за рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта в разі відсутності операцій за рахунком протягом трьох років та відсутності залишку коштів на цьому рахунку;

- за інших обставин, передбачених чинним законодавством чи договором між банком та клієнтом.

Датою закриття рахунка є день, наступний за днем останньої операції за рахунком. Після закриття рахунка клієнта документи (справа клієнта) залишається в банку. Переоформлення поточного рахунка здійснюється на підставі тих самих документів, що й відкриття рахунка. Поточні рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті закриваються:

- на підставі заяви;

- у разі смерті;

- в інших випадках, передбачених договором або законодавством.

Розглянемо порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземній валютах суб’єктам господарювання або фізичним особам. Якщо суб’єкт господарювання або фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунка здійснюється в нижченаведеному порядку:

1. Особи, які від імені юридичної особи відкривають поточний рахунок і мають право першого або другого підписів, для відкриття їм рахунків до банку повинні з’явитися та особисто пред’явити уповноваженому працівнику банку:

- паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження;

- фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

- подати відповідні документи які наведені в додатку 1.

Документи для відкриття поточних рахунків

для суб’єктів господарської діяльності Додаток 1

Юридична особа Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Відокремлений підрозділ без права юридичної особи
Заява на відкриття поточного рахунка Заява на відкриття поточного рахунка Заява на відкриття поточного рахунка
Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчена нотаріально Копія Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчена нотаріально Клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунка відокремленому підрозділу
Копії Статуту чи Положення та Установчого договору Копія Довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Копія Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчена нотаріально
Копія Довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Довідка для пред’явлення в банк про реєстрацію в Пенсійному фонді України Копія положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально
Довідка для пред’явлення в банк про реєстрацію в Пенсійному фонді України Страхове Свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Копія Довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) на юридичну особу і на відокремлений підрозділ
Страхове Свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Копія Довідки про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та Довідка для банківських установ Довідка для пред’явлення в банк про реєстрацію відокремленого підрозділу в органах Пенсійного фонду України
Копія Довідки про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та Довідка для банківських установ Копія паспорта Страхове Свідоцтво Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Документи, що підтверджують повноваження осіб, що мають право першого та другого підписів Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, видана податковим органом Копія Довідки про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та Довідка для банківських установ
Копія паспорта Картка із зразками підписів, засвідчена нотаріально Документи, що підтверджують повноваження осіб, що мають право першого та другого підписів
Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, видана податковим органом   Копія паспорта
Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально   Копія Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, видана податковим органом
    Картка із зразками підписів, засвідчена нотаріально

2. На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб уповноважених розпоряджатися поточним рахунком (якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, то ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов’язковою).

3. Між банком та клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунка.

Відкриття поточного рахунка фізичній особі здійснюється в аналогічному порядку.

Усі документи, які клієнт надав банку для відкриття рахунка, становлять справу з юридичного оформлення рахунка, яку банк зобов’язаний зберігати протягом п’яти років після закриття рахунку.

Методика відкриття поточного рахунка наведена на мал..1

Відмова у відкритті поточного рахунка
1 Подання заяви і комплекту документів для відкриття рахунка
Мал.1

 
 


 

2 Первинна ідентифікація клієнта

 

 


7 Виправлення повідомлення в НБУ про відкриття рахунка

 

       
   
 
 

 


 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 17 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав