Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологія кодування - сукупність правил (порядок, послідовність) кодового позначення об’єктів.

Читайте также:
  1. E) правильного ответа нет
  2. E) правильного ответа нет
  3. I. Правила и приемы конспектирования лекций
  4. I. Требования Правил устройства электроустановок
  5. I.Выберите правильный ответ для обоснования вывода о социальной сущности человека.
  6. II. Аномалии прикуса - малокклюзия (неправильный прикус)
  7. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих
  8. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  9. II. Основные принципы и правила служебного поведения гражданского служащего органов прокуратуры
  10. II. Что понимается под движущей силой процесса воспитания? Из предложенных альтернатив выберите правильную, доказав ошибочность или неполноту остальных.

Будь-який код будується із сукупності букв, цифр і інших символів, що складають його алфавіт. Коди характеризуються:

довжиною − числом позицій (символів) в коді;

структурою − порядком розташування в коді символів, які використовуються для позначення класифікаційної ознаки.

Процедура привласнення будь-якому об’єкту кодового позначення називається кодуванням.

Під кодуванням в загальному випадку розуміють перетворення алфавіту повідомлення в алфавіт деяким чином вибраних кодових символів . Зазвичай (але не обов’язково) розмір алфавіту кодових символів менше або набагато менше розміру алфавіту джерела .

 

Існують різні визначення, класифікації та описи процесів кодування. Насамперед розрізняють первинне кодування та вторинне.

Під первинним кодуванням будемо розуміти перетворення у форму, яка є придатною для передавання чи зберігання інформаційних об’єктів

Розрізняють наступні види (системи) первинного кодування: кодування чисел, кодування повідомлень, кодування інформаційних символів на фізичному рівні, кодування дискретних повідомлень та т. ін.

Вторинне кодування забезпечує більш ефективну, з погляду швидкості та вірності, реалізацію процесів передавання чи зберігання інформаційних об’єктів. Серед технологій вторинного кодування найчастіше використовують кодування для зменшення об’єму інформаційних об’єктів (стиснення) та їх завадостійке кодування.

В цій лекції зупинимося на первинному кодуванні.

Код – правило, по якому записуються різні кодові слова або числа. Поняття коду є чисто математичним. Будь-який код повинен задовольняти головній вимозі – однозначності відповідності між повідомленням і кодовим словом. інакше виявиться неможливим розшифрувати повідомлення на приймальній стороні. В інформаційно – телекомунікаційних системах кодові слова, або кодові комбінації, перетворяться в сигнали, передані по каналу зв’язку. При цьому кожному символу коду повинен відповідати свій, і лише свій, елементарний сигнал.

Всі використовувані в інформаційно – телекомунікаційних системах коди можна умовно розділити по наступних ознаках:

1. По числу використовуваних елементарних символів:

o двійкові (кодові слова складаються з символів 0, 1 – основа коду g = 2);

o трійкові (кодові слова складаються з символів 0, 1, 2 – основа коду g = 3);

o S-кові (кодові слова складаються з символів 0, 1,…, S – основа коду g = S);

2. По числу елементарних символів в кожному слові, або кодовій комбінації (по загальному числу символів):

o рівномірні (блокові); у таких кодах всі кодові слова містять одне і те ж постійне число елементів, тобто n = const;

o нерівномірні; різні повідомлення в цих кодах кодуються словами різної довжини, тобто n = var;

Коди, у яких усі комбінації мають однакову довжину, називають рівномірними. Для рівномірного коду число можливих комбінацій дорівнює g n. Прикладом такого коду є п’ятизначний код Бодо, що містить п’ять двійкових елементів (g = 2, n = 5). Число можливих кодових комбінацій дорівнює 25 = 32, що є достатнім для кодування основних букв алфавіту. Застосування рівномірних кодів не потребує передачі розділювальних символів між кодовими комбінаціями.

Нерівномірні коди характерні тим, що в них кодові комбінації відрізняються друг від друга не тільки взаємним розташуванням символів, але і їхньою кількістю. Це приводить до того, що різні комбінації мають різну довжину. Типовим прикладом нерівномірних кодів є код Морзе, у якому символи 0 і 1 використовуються тільки в двох з’єднаннях − як одиночні (1 і 0) або як потрійні (111 і 000). Сигнал, що відповідає одній одиниці, називається точкою, трьом одиницям − тире. Символ 0 використовується як знак, що відокремлює точку від тире, точку від точки і тире від тире. Сукупність 000 використовується як розділювальний знак між кодовими комбінаціями.

3. По здатності знаходити і/чи виправляти спотворення, тобто по завадостійкості коди поділяють на:

o не завадостійкі (незавадозахисні, ненадмірні) – коди, нездібні не тільки виправляти, але навіть знаходити спотворення. Ці коди, у яких усі можливі кодові комбінації використовуються для передачі інформації, називаються простими, або кодами без надмірності (надлишковості). У простих рівномірних кодах перетворення одного символу комбінації в іншій, наприклад 1 у 0 або 0 у 1, приводить до появи нової комбінації, тобто до спотворення;

o завадостійкі (завадозахисні) – коди, здатні знаходити і/чи виправляти спотворення різних типів (надмірні коди). Ці коди, в свою чергу поділяються на прості (примітивні, такі, що виявляють лише наявність спотворень) і корегуючі.

4. По роздільності інформаційних і надмірних елементів:

o систематичні, в яких є чітке розрізнення між інформаційними і надмірними елементами; особливо зручні коди, в яких інформаційні елементи займають перші m позицій, а за ними слідують надмірні елементи на k позиціях;

o несистематичні, в яких не можна розрізнити інформаційні і надмірні елементи.

 

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав