Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Міжнародні системи байтового кодування

Читайте также:
  1. GRID- системи
  2. Абетка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
  3. Адаптація до фізичних навантажень серцево-судинної системи.
  4. Адаптація до фізичних навантажень системи зовнішнього дихання.
  5. Адаптація до фізичних навантажень системи імунітету.
  6. Адаптація до фізичних навантажень системи крові.
  7. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
  8. Базові системи Р. Лайкерта
  9. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  10. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування

 

Через безумовний пріоритет двійкової системи числення при внутрішньому представленні інформації в комп’ютері кодування “зовнішніх” символів ґрунтується на зіставленні кожному з них певної групи двійкових знаків. При цьому з технічних міркувань і з міркувань зручності кодування-декодування слід користуватися рівномірними кодами, тобто двійковими групами рівної довжини.

Спробуємо підрахувати найбільш коротку довжину такої комбінації з погляду людини, зацікавленої у використанні лише одного природного алфавіту – скажімо, англійської: 26 букв слід помножити на 2 (прописні і рядкові) – разом 52; 10 цифр; 10 роздільних знаків (три види дужок, пропуск і ін.), знаки звичних математичних дій, декілька спеціальних символів (типу #, $, & і ін.) – разом ~ 100. Точний підрахунок тут не потрібний, оскільки нам належить вирішити просту задачу: маючи, скажімо, рівномірний код з груп по N двійкових знаків, скільки можна утворити різних кодових комбінацій. Відповідь очевидна К = 2N. Отже, при N = 6 – К = 64 – явно мало, при N = 7 – К = 128 – цілком достатньо.

Проте, для кодування декількох (хоч би двох) природних алфавітів (плюс всі відмічені вище знаки) і цього недостатньо. Мінімальне достатнє значення N в цьому випадку 8; маючи 256 комбінацій двійкових символів, цілком можна вирішити вказану задачу. Оскільки 8 двійкових символів складають 1 байт, то говорять про системи “байтового” кодування.

Найбільш поширені дві такі системи: Розширений двійково-десятковий код обмінну чисел – EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange) і Американський стандарт кодів інформаційного обміну ASCII (American Standard Code Information Interchange).

Перша – історично тяжіє до “великих” машин, друга частіше використовується на міні- і МІКРО-ЕОМ (включаючи персональні комп’ютери). Ознайомимося докладніше саме з ASCII, створеною в 1963 р.

У своїй первинній версії це – система семибітового кодування. Вона обмежувалася одним природним алфавітом (англійським), цифрами і набором різних символів, включаючи “символи машинки”, що пише, (звичні розділові знаки, знаки математичних дій і ін.) і символи, що “управляють”. Приклади останніх легко знайти на клавіатурі комп’ютера: для МІКРО-ЕОМ, наприклад, DEL – знак видалення символу.

У наступній версії фірма IBM перейшла на розширене 8-бітове кодування. У ній перші 128 символів співпадають з початковими і мають коди із старшим бітом рівним нулю, а решта кодів віддана під букви деяких європейських мов, в основі яких лежить латиниця, грецькі букви, математичні символи (скажімо, знак квадратного кореня) і символи псевдографіки. За допомогою останніх можна створювати таблиці, нескладні схеми і ін.

У табл. кодування ASCII та її більш поширеному в комп’ютеризованих системах варіанті Windows – 1251 використовується застосовне в наший країні модифіковане альтернативне кодування. У одну частину входять початкові коди ASCII; у другу частину (розширення ASCII) вставлені букви кирилиці (не співпадаючі по написанню з англійськими), грецькі букви, деякі спецсимволи.

Знакам алфавіту ПК ставляться у відповідність шістьнадцатькові числа за правилом: перша – номер стовпця, друга – номер рядка. Наприклад: англійська ‘А’ – код 41, українська ‘и’ – код А8. Звернемо увагу, що тут А – шістьнадцатькове число.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 28 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав