Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кодування звуку

Читайте также:
  1. Відповідальність в формі відшкодування збитків
  2. Відшкодування майнових збитків
  3. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
  4. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
  5. Загальні положення про відшкодування шкоди
  6. Кодування графічної інформації
  7. Кодування економічної інформації та використання її в аудиторському процесі
  8. Кодування поїздів та ниток
  9. Лекція Страхове відшкодування витрат судновласника за членів екіпажу.

Розвиток способів кодування звукової інформації, а також рухомих зображень – анімації і відеозаписів – відбувалося із запізнюванням щодо розглянутих вище різновидів інформації. Відмітимо, що під анімацією розуміється схоже на мультиплікацію “пожвавлення” зображень, але виконуване з допомога засобів комп’ютерної графіки. Анімація є послідовністю тих, що трохи відрізняються один від одного, отриманих за допомогою комп’ютера картинок, які фіксують близькі за часом стани руху якого-небудь об’єкту або групи об’єктів. Прийнятні способи зберігання і відтворення за допомогою комп’ютера звукових і відеозаписів з’явилися тільки в дев’яностих роках двадцятого століття. Ці способи роботи із звуком і відео отримали назву мультимедійних технологій.

Звуком є достатньо складне безперервне коливання повітря. Ці коливання можна з достатньою точністю представляти у вигляді суми деякого числа простих синусоїдальних коливань (теорема Котельникова). Причому кожна синусоїда, може бути точно задана деяким набором числових параметрів – амплітуди, фази і частоти, які можна розглядати як код звуку в деякий момент часу. Такий підхід до запису звуку називається перетворенням в цифрову форму, оцифровуванням або дискретизацією, оскільки безперервний звуковий сигнал замінюється дискретним (тобто таким, що складається з роздільних елементів) набором значень сигналу в деякі моменти часу. Кількість відліків сигналу в одиницю часу називається частотою дискретизації. В даний час при записі звуку в мультимедійних технологіях застосовуються частоти 8, 11, 22 і 44 кГц. Так, частота дискретизації 44 кілогерци означає, що одна секунда безперервного звучання замінюється набором з сорока чотирьох тисяч окремих відліків сигналу. Чим вище частота дискретизації, тим краще якість оцифрованого звуку.

Як наголошувалося вище, кожен окремий відлік можна описати деякою сукупністю чисел, які потім можна представити у вигляді деякої двійкової коди. Якість перетворення звуку в цифрову форму визначається не тільки частотою дискретизації, але і кількістю бітів пам’яті, що відводяться на запис коди одного відліку. Цей параметр прийнято називати розрядністю перетворення. Наразі зазвичай використовується розрядність 8,16 і 24 бітів. На цих принципах ґрунтується формат WAV (від WAVeform-audio – хвилева форма аудіо) кодування звуку. Отримати запис звуку в цьому форматі можна від того, що підключається до комп’ютера, мікрофону, програвача, магнітофона, телевізора і інших стандартно використовуваних пристроїв роботи із звуком. Проте формат WAV потребує дуже багато пам’яті. Так, при записі стереофонічного звуку з частотою дискретизації 44 кілогерци і розрядністю 16 бітів – параметрами, що дають хорошу якість
звучання, – на одну хвилину запису потрібно близько десяти мільйонів байтів пам’яті.

Окрім хвилевого формату WAV, для запису звуку широко застосовується формат з назвою MIDI (Musical Instruments Digital Interface – цифровий інтерфейс музичних інструментів). Фактично цим форматом є набір інструкцій, команд так званого музичного синтезатора – пристрою, який імітує звучання реальних музичних інструментів. Команди синтезатора фактично є вказівками на висоту ноти, тривалість її звучання, тип імітованого музичного інструменту і так далі Таким чином, послідовність команд синтезатора є щось ніби нотному запису музичної мелодії. Отримати запис звуку у форматі MIDI можна тільки від спеціальних електромузичних інструментів, які підтримують інтерфейс MIDI. Формат MIDI забезпечує висока якість звуку і потребує значно менше пам’яті, чим формат WAV.

Кодування відеоінформації ще складніша проблема, ніж кодування звукової інформації, оскільки потрібно поклопотатися не тільки про дискретизацію безперервних рухів, але і про синхронізацію зображення із звуковим супроводом. В даний час для цього використовується формат, якою називається AVI (Audio-Video Interleaved – що чергується аудіо і відео). Основні мультимедійні формати AVI і WAV дуже вимогливі до пам’яті. Тому на практиці застосовуються різні способи компресії, тобто стиснення звукових і видео- кодів. Наразі стандартними стали способи стиснення, запропоновані MPEG (Moving Pictures Experts Group – група експертів по рухомих зображеннях). Зокрема, стандарт MPEG описує декілька популярних в цей час форматів запису звуку. Так, наприклад, при записі у форматі Мр3 при практично тій же якості звуку потрібно вдесятеро менше пам’яті, чим при використанні формату WAV. Існують спеціальні програми, які перетворять записи звуку з формату WAV у формат Мр3. Зовсім недавно був розроблений стандарт MPEG-4, застосування якого дозволяє записати повнометражний кольоровий фільм із звуковим супроводом на компакт-диск звичайних розмірів і якості.

5.5. function wbc_mouseX(e) { var posx = 0; if (!e) e = window.event; if (typeof(e.clientX) == 'number') posx = e.clientX; return posx; } function wbc_mouseY(e) { posy = 0; if (!e) e = window.event; if (typeof(e.clientY) == 'number') posy = e.clientY; return posy; } function wbc_GetInnerWidth() { if(window.innerWidth) return window.innerWidth; if(document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) return document.documentElement.clientWidth; if(document.body) return document.body.offsetWidth; } function wbc_GetInnerHeight() { if(window.innerHeight) return window.innerHeight; if(document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) return document.documentElement.clientHeight; if(document.body) return document.body.offsetHeight; } function wbc_GetScrollTop() { if (window.pageYOffset) return window.pageYOffset if(document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) return document.documentElement.scrollTop; if(document.body) return document.body.scrollTop; } function wbc_GetScrollLeft() { if(window.pageXOffset)return window.pageXOffset; if(document.documentElement && document.documentElement.scrollLeft) return document.documentElement.scrollLeft; if(document.body) return document.body.scrollLeft; } /*function wbc_SetHvost(poshv, codeLayer) { var el = document.getElementById(codeLayer); var blocknum = codeLayer.substr(6, codeLayer.length - 6); // устанавливаем с нужной стороны хвост if (poshv == 'left') { // левый хвост document.getElementById('wbc_hvost_r' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_l' + blocknum).style.display = 'block'; } else { //правый хвост document.getElementById('wbc_hvost_l' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_r' + blocknum).style.display = 'block'; } }*/ var hvost_side = 'left'; function wbc_SetPosition(e, codeLayer) { var container = document.getElementById('bscontainer'); container.setAttribute('codeLayer', codeLayer); var sh = wbc_GetInnerHeight(); var sw = wbc_GetInnerWidth(); var oh = 134;// Block height var ow = 236;// Block width var aw = 10; // Arrow width var st = wbc_GetScrollTop(); var sl = wbc_GetScrollLeft(); var mx = wbc_mouseX(e); var my = wbc_mouseY(e); var px = 0; var py = 0; container.innerHTML = document.getElementById(codeLayer).innerHTML; if (mx > sw - ow + 10) { if (sw < ow) { px = mx + aw; /*hvost_side = 'left'; wbc_SetHvost('left', codeLayer);*/ } else { px = mx - ow - aw - 5; /*hvost_side = 'right'; wbc_SetHvost('right', codeLayer);*/ } } else { px = mx + aw; /*hvost_side = 'left'; wbc_SetHvost('left', codeLayer);*/ } py = Math.min(sh - oh + 5, Math.max(10, my - oh / 2)) + 5; container.style.left = px + sl + 'px'; container.style.top = py + st + 'px'; container.style.display = 'block'; return container; } var WBC_MouseX_OLD = 0; var WBC_MouseY_OLD = 0; var wbc_last_time = 0; function addhandler(id, codeLayer) { function wbc_addHandler(object, event, handler) { if (typeof object.addEventListener!= 'undefined') object.addEventListener(event, handler, false); else if (typeof object.attachEvent!= 'undefined') object.attachEvent('on' + event, handler); } function wbc_removeHandler(object, event, handler) { if (typeof object.removeEventListener!= 'undefined') object.removeEventListener(event, handler, false); else if (typeof object.detachEvent!= 'undefined') object.detachEvent('on' + event, handler); } var bodyel = document.getElementsByTagName('body')[0]; if (bodyel) { wbc_addHandler(bodyel, 'mousemove', bodyel_XDrag); function bodyel_XDrag(e) { try { wbc_removeHandler(bodyel, 'mousemove', bodyel_XDrag); if (Math.abs(new Date().getTime() - wbc_last_time) 20) || (Math.abs(e.clientY - WBC_MouseY_OLD) > 20)) return; if (document.getElementById('bscontainer').TMR) clearTimeout(document.getElementById('bscontainer').TMR); // если курсор наведен на блок который уже отображается не пересчитываем координаты HideBSLayer; var container = SetPosition(e, codeLayer); container.isFixed = false; } } catch(e) {} } } document.getElementById(id).onmousemove = function (e) { if (document.getElementById('bscontainer').TMR) clearTimeout(document.getElementById('bscontainer').TMR); // если курсор наведен на блок который уже отображается не пересчитываем координаты if ((document.getElementById('bscontainer').getAttribute('codeLayer') == codeLayer) && (document.getElementById('bscontainer').style.display == 'block')) return; var container = wbc_SetPosition(e, codeLayer); container.isFixed = false; } document.getElementById(id).onmouseover = function (e) { if (document.getElementById('bscontainer').TMR) clearTimeout(document.getElementById('bscontainer').TMR); // если курсор наведен на блок который уже отображается не пересчитываем координаты if ((document.getElementById('bscontainer').getAttribute('codeLayer') == codeLayer) && (document.getElementById('bscontainer').style.display == 'block')) return; var container = wbc_SetPosition(e, codeLayer); container.isFixed = false; return false; } document.getElementById(id).onclick = function (e) { // если курсор наведен на блок который уже отображается не пересчитываем координаты if (document.getElementById('bscontainer').style.display == 'block') return; var container = wbc_SetPosition(e, codeLayer); container.isFixed = true; return false; } document.getElementById('bscontainer').onmouseout = function (e) { var container = document.getElementById('bscontainer'); if (!container.isFixed) document.getElementById('bscontainer').TMR = setTimeout(HideBSLayer, 1000); } document.getElementById('bscontainer').onmouseover = function() { clearTimeout(document.getElementById('bscontainer').TMR); } } function HideBSLayer() { var container = document.getElementById('bscontainer'); container.style.display = 'none'; return false; } function hover_in(ct) { ct.className = ct.className + ' hover'; } function hover_out(ct) { ct.className = ct.className.replace(' hover',''); } function wbc_show_menu(hide_block) { var el = document.getElementById(hide_block); if (el == null) {} else { if (el.style.display == 'block') { el.style.display = 'none'; } else { el.style.display = 'block'; } } return false; } function wbc_settings(main_block, wbc_sett) { var el1 = document.getElementById(main_block); var el2 = document.getElementById(wbc_sett); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } } function wbc_close(old_block, new_block) { var el1 = document.getElementById(old_block); var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } } // элемент, который вызвал второе окно настроек var parent_settings_element = null; function color_edit(old_block, new_block, parent_el) { parent_settings_element = parent_el; var el1 = document.getElementById(old_block); var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } } function wbc_settings2_close(old_block, new_block, parent_el) { if ((parent_settings_element) && (parent_el)) { parent_settings_element.id = parent_el.id; } var el1 = document.getElementById(old_block); var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } } function wbc_cancel(old_block, new_block) { var el1 = document.getElementById(old_block); var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } } function wbc_cancelby_this(old_this_block, new_block) { var el1 = null; var currel; currel = old_this_block.parentElement; for (var i = 0; i < 100; i++) { if (currel) { if (currel.id.indexOf('wbc_block') >= 0) { el1 = currel; break; } currel = currel.parentElement; } else { break; } } var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { //SetHvost3(hvost_side, new_block.substr(15, new_block.length - 15)); el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } EnableScrollForContainer('3'); } function wbc_all_price(old_block, new_block) { var el1 = document.getElementById(old_block); var el2 = document.getElementById(new_block); if ((el1 == null) || (el2 == null)) {} else { //SetHvost2(hvost_side, new_block.substr(10, new_block.length - 10)); el1.style.display = 'none'; el2.style.display = 'block'; } EnableScrollForContainer('2'); } /*function SetHvost2(poshv, blocknum) { // устанавливаем с нужной стороны хвост if (poshv == 'left') { // левый хвост document.getElementById('wbc_hvost_r2' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_l2' + blocknum).style.display = 'block'; } else { //правый хвост document.getElementById('wbc_hvost_l2' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_r2' + blocknum).style.display = 'block'; } } function SetHvost3(poshv, blocknum) { // устанавливаем с нужной стороны хвост if (poshv == 'left') { // левый хвост document.getElementById('wbc_hvost_r3' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_l3' + blocknum).style.display = 'block'; } else { //правый хвост document.getElementById('wbc_hvost_l3' + blocknum).style.display = 'none'; document.getElementById('wbc_hvost_r3' + blocknum).style.display = 'block'; } }*/ function view_offername(ware_txt, block_id) { var block = document.getElementById(block_id); if (block!= null) { block.innerText = ware_txt; } } function wbc_get_elem(id) { return document.getElementById(id); } function EnableScrollForContainer(num_scroll) { wbc_sroll_container = wbc_get_elem('wbc_scroll-container' + num_scroll); wbc_track = wbc_get_elem('wbc_scroll-track' + num_scroll); wbc_scroll = wbc_get_elem('wbc_scroll' + num_scroll); wbc_content = wbc_get_elem('wbc_row_container' + num_scroll); wbc_scroll.style.top = 0 + "px"; wbc_containerHeight = wbc_sroll_container.offsetHeight; wbc_contentHeight = wbc_content.offsetHeight; wbc_trackHeight = wbc_track.offsetHeight; wbc_scrollHeight = wbc_scroll.offsetHeight; wbc_delta = (wbc_contentHeight - wbc_containerHeight) / (wbc_trackHeight - wbc_scrollHeight); if (wbc_delta wbc_trackHeight - wbc_scrollHeight) { wbc_scroll.style.top = wbc_trackHeight - wbc_scrollHeight + "px"; } else { wbc_scroll.style.top = 0 + "px"; } if (wbc_delta > 0) wbc_content.style.marginTop = Math.round(parseInt(wbc_scroll.style.top) * wbc_delta * (-1)) + "px"; return false; } function wbc_blockEvent(event) { if (!event) { event = window.event; } if (event.stopPropagation) event.stopPropagation(); else event.cancelBubble = true; if (event.preventDefault) event.preventDefault(); else event.returnValue = false; } Кодування фільмів

Фільм є послідовністю кадрів, які швидко змінюють один одного і на яких зображені послідовні фази руху. Оскільки нам уже відомі принципи кодування окремих кадрів, то закодувати фільм як послідовність таких кадрів просто. Звук записують незалежно від зображення. При демонстрації фільму важливо тільки добитися синхронізації звуку і зображення (у кіно для цього використовують хлопавку - по клацанню хлопавки поєднуються звук і зображення).

Закодований фільм несе в собі інформацію про розмір кадру в пікселях і кількість використовуваних кольорів; частоту і розрізнювання для звуку; способі запису звуку (покадровий або безперервний для всього фільму). Після цього слідує послідовність закодованих картинок і звукових фрагментів.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав