Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм. Властивості алгоритмів

Читайте также:
  1. VBA. Разветвляющийся алгоритм.
  2. Алгоритм. (первые 3 пункта, которые остались прежними)
  3. Алгоритм. Основные способы описания алгоритмов.
  4. Алгоритм. Способы его описания. Виды алгоритмов.
  5. Алгоритм. Способы записи. Компоненты, образующие алгоритмический язык
  6. Алгоритм. Типы алгоритмов
  7. Алгоритмів.
  8. Будова, загальні властивості та значення аналізаторів.
  9. Вивчаючи реакційну здатність речовини, можна встанови­ти її будову, і навпаки, за будовою речовини можна судити про її властивості.

Лекція 1: Основи алгоритмізації

 

1. Етапи розв'язання задач на ЕОМ.

2. Алгоритм. Властивості алгоритмів.

3. Алгоритмічна конструкція розгалуження.

4. Алгоритмічна конструкція циклу.

5. Використання циклів з параметром для обробки масивів.

 

 

Етапи розв'язання задач на ЕОМ

Рішення задачі розбивається на етапи:

1. Постановка задачі

2. Формалізація (математична постановка)

3. Вибір (або розробка) методу рішення

4. Розробка алгоритму

5. Складання програми

6. Налагодження програми

7. Обчислення та обробка результатів

1. При постановці задачі з'ясовується кінцева мета і виробляється загальний підхід до вирішення задачі. З'ясовується: скільки розв'язків має задача і чи має їх взагалі. Вивчаються загальні властивості даного фізичного явища або об'єкта, аналізуються можливості даної системи програмування.

2. На цьому етапі всі об'єкти задачі описуються на мові математики, вибирається форма зберігання даних, складаються всі необхідні формули.

3. Вибір існуючого або розробка нового методу рішення (дуже важливий і, в той же час, особистісний етап).

4. На цьому етапі метод розв'язання записується стосовно до даної задачі на одній з алгоритмічних мов (частіше на графічному).

5. Переводимо рішення задачі на мову, зрозумілу машині.

 

Алгоритм. Властивості алгоритмів

Алгоритм – це певним чином організована послідовність дій, яка за кінцеве число кроків приводить до рішення задачі.

Властивості алгоритмів:

1. Визначеність

2. Дискретність

3. Цілеспрямованість

4. Кінцевість

5. Масовість

Порядок виконання алгоритму:

1. Дії в алгоритмі виконуються в порядку їх запису

2. Не можна міняти місцями ніякі дві дії алгоритму

3. Не можна, не закінчивши однієї дії, переходити до наступної

Для запису алгоритмів використовуються спеціальні мови:

1. Природна мова (словесний запис)

2. Формули

3. Псевдокод

4. Структурограми

5. Синтаксичні діаграми

6. Графічна (мова блок-схем)

1. Природна мова:

якщо умова то дія1 інакше дія2

2. Структурограма:

 

5. Синтаксична діаграма:

 

6. Графічна мова:

 

Складання алгоритмів графічним способом підпорядковується двом стандартам:

1) відповідає міжнародному стандарту ІСО 2636-73. Регламентує правила складання блок-схем.

2) відповідає міжнародному стандарту ІСО 1028-73. Регламентує використання графічних примітивів.

 

Назва Символ (рисунок) Виконувана функція (пояснення)
1. Блок обчислень Виконує обчислювальну дію або групу дій
2. Логічний блок Вибір напрямку виконання алгоритму в залежності від умови
3. Блоки введення / виведення Введення або виведення даних незалежно від фізичного носія
Виведення даних на друкуючий пристрій
4. Початок / кінець (вхід / вихід) Початок або кінець програми, вхід або вихід в підпрограму
5. Передвизначний процес Обчислення за стандартною або користувацькою підпрограмою
6. Блок модифікації Виконання дій, що змінюють пункти алгоритму
7. З’єднувач Вказівка зв'язку між перерваними лініями в межах однієї сторінки
8. Міжсторінковий з’єднувач Вказівка зв'язку між частинами схеми, розташованої на різних сторінках

 

Правила побудови блок-схем:

1. Блок-схема вибудовується в одному напрямку або зверху вниз або зліва направо.

2. Всі повороти з'єднувальних ліній виконуються під кутом 90 градусів.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 28 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <== 8 ==> | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав