Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема19 Трудове виховання

Читайте также:
 1. Видатні педагоги і народна педагогіка про трудове виховання
 2. Виховання в Афінах
 3. Виховання відповідальності як мета виховної діяльності
 4. Виховання дисциплінованості
 5. Виховання естетичної культури особистості
 6. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Освіта епохи еллінізму
 7. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу
 8. Виховання у Спарті
 9. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана
 10. Відомо,що потреби у самовихованні не існує, а є потреба у рухові до обраної життєвої мети. Доведіть,що самовиховання – це спосіб виконати себе

Навчальна дисципліна: Педагогіка

Курс: 3, спеціальності „Початкова навчання”

Кількість годин: 2

Форма проведення: лекція-бесіда

Міжпредметні зв’язки: -забезпечуючі: психологія, історія, філософія.

- забезпечувані: психологія, соціальна педагогіка, культурологія, педагогічна майстерність.

Мета - ознайомити студентів з провідними поняттями системи трудової підготовки і профорієнтації школярів та шляхами їх реалізації у сучасних умовах; проаналізувати педагогічні вимоги до організації трудової діяльності учнів, профорієнтації; сформувати уміння планувати, організовувати трудові справи, навчити студентів чітко визначати мету, завдання, зміст, форми і методи трудового, економічного виховання та профорієнтації у роботі класного керівника, виділяти основні етапи організації трудової діяльності школярів, володіти різними методами трудової підготовки, організовувати суспільно-корисну та виробничу працю учнів різних вікових груп.

Ключові поняття: трудове виховання; трудове навчання; суспільно-корисна праця; професійна підготовка; економічна освіта; економічне виховання; профорієнтація, профосвіта, профадаптація, профвиховання і профдобір

План заняття

 1. Суть, мета, завдання, принципи, шляхи, засоби і методи трудового виховання дітей.
 2. Зміст і система трудового виховання молодших школярів.
 3. Професійна орієнтація учнів.
 4. Видатні педагоги і народна педагогіка про трудове виховання.
 5. Зв’язок трудового і економічного виховання.
 6. Особливості економічного виховання учнів початкових класів.

Рекомендована література

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С.118-120.

2. Державна національна програма «Освіта:Україна XXI століття».-К.; Райдуга, 1994.

3. Державний стандарт загальної середньої освіти: Економіка //Освіта України. - 1997. - №48. - 28 листопада.

4. Закон України «Про освіту» //Освіта. - 1996. - 25 червня.

5. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти //Освіта -К, 1996 -7 серпня

6. Кузьмінський А.І,, Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – С.288-303.

7. Макаренко А. С. Педагогічна поема –М.,1950

8. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається// Інформаційний збірник Міністерства освіти України -1995 -№15 - С 4-5

9. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 3-тє, перероблене і доповнене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004, С. 345-358.

10. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка -К,1996

11. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості //Вибр твори в 5т - К, 1976 - Т 1

12. Сухомлинський В О Народження громадянина //Вибр твори в 5т К, 1976 -ТЗ

13. Ушинський К.Д. Праця в їїпсихічному й виховному значенні //Вибр. Пед. твори у 2-х т - Т 1 - С 106

14. Фіцула М М Педагогіка - К, 2005 - С 67-71
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | <== 25 ==> | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав