Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БЛОК КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

Читайте также:
  1. Адміністративна юстиція як форма судового контролю за виконавчою владою
  2. Б. Задачі для самоконтролю
  3. Види контролю
  4. Види контролю за ознаками.
  5. Ділянковий метод лісовпорядкування. Метод контролю поточного приросту.
  6. Завдання до самоконтролю
  7. Завдання до самоконтролю
  8. Завдання до самоконтролю
  9. Завдання і форми модульного контролю знань студентів

1 Підкресліть правильне, на вашу думку, визначення і сформулюйте завдання
трудового виховання та завдання економічного виховання

а) виховання високої громадянської активності,

б) профорієнтаційна підготовка учнів,

в) виховання любові до праці та поваги до людей праці,

г) ознайомлення учнів з такими поняттями, як виробнича праця,
собівартість, госпрозрахунок, оренда та ін,

д) спонукання до свідомого вибору професії,

є) формування культури праці, навичок і дотримання правил безпеки,

є) ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва, різних сфер

народного господарства,

ж) формування в учнів трудових навичок і вмінь,

з) формування бережливого та дбайливого ставлення до суспільною
майна

2 Яке з визначень є точнішим1? Праця - це

а) суттєвий елемент вироблення у вихованців життєвої активності,
укріплення характеру і громадянських рис,

б) життєве самовизначення і правильний вибір професії,

в) цілеспрямована діяльність людей по задоволенню своїх потреб,
необхідна умова існування і розвитку суспільства, основа життєдіяльності
людини

3 Підкресліть основні форми трудового виховання

а) урок,

б) лекція,

в) екскурсія,

г) бесіда

д)семінар,

є) економічний тиждень,

є) виробнича екскурсія,

ж) усний журнал,

з)колективні творчі справи 4 АС Макаренко та В О Сухомлинський стверджували, що не можна фетишизувати слово "труд", що не всякий труд виховує Підкресліть основні педагогічні вимоги, які дають позитивні результати у трудовому вихованні учнів

а) суспільно значущі цілі та результати праці учнів,

б) створення матеріальних цінностей,

в) поліпшення свого матеріального становища,

г) колективний характер трудової діяльності учнів,

д) різноманігня організаційні форми праці, оптимальне їх поєднання,

є) поступове ускладнення тр>довоі діяльності учнів, її завдань, мотивів, змісту, операційної сторони

є) послідовне проведення у житія положення "моя праця - моє баї атство", ж) чітка організація праці за участю органів учнівського самоврядування на всіх етапах від планування до підведення підсумків

5 Які з перерахованих далі положень є основними етапами організації
трудової діяльності школяра

а) постановка і розуміння учнями мети трудової діяльності,

б) створення позитивного, зацікавленого ставлення до виконання
трудового завдання,

в) визначення змісту трудової діяльності,

г) організація процесу праці,
д)розподіл доручень,

є) навчання необхідним умінням, є) виконання певної трудової справи,

ж) підведення підсумків роботи,

з) оцінка роботи

6 Назвіть форми економічного виховання на сучасному етапі

а) урок,

б) УПК,

в) факультативи,

г) тематичні вечори, диспуги на економічні теми,

д) бесіди, лекції на економічні теми,
є) випуск газет, вісників,

є) радіо- та телепередачі на економічні теми,

ж)турпоходи,

з) клуби веселих і винахідливих,

і) екскурсії

7 Економічне виховання— це (виберіть правильні відповіді)

а) процес вивчення школярами економіки.

б) участь у різноманітних видах праці;

в) формування господарських рис характеру;

г) формування у дітей розвинутого почуття прекрасного;

д) виховання потреби, переконання і готовності захищати природу,
примножувати її багатства.

8 Складові частини професійної орієнтації учнів (виберіть правильні відповіді):

а) профосвіта;

б) профвідбір;

в) вивчення основ наук;

г) профконсультація;

д) профдіагностика;
є) профадаптація.

9. Форми й методи профорієнтації у школі (виберіть правильні відповіді): а) тематичні вечори; б)диспути;

в) клуби веселих і винахідливих;

г) турпоходи;

д) екскурсії;
є)уроки;

є) бесіди;

ж) лекції;

з) уроки праці.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 51 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | <== 30 ==> | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав