Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості областей застосування

Читайте также:
  1. C) Передача знаний из различных областей наук.
  2. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  3. Автономную область, 3 города федерального значения,4 автономных округа,9 краев, 22 республики,46 областей.
  4. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  5. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  6. Анализ внутренней среды. Анализ функциональных областей.
  7. Антикріпосницька боротьба українського селянства, її форми і методи, регіональні особливості
  8. Біогеографія, її зв’язок з іншими науками та практичне застосування
  9. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  10. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.

Багатозадачні ОС поділяються на три типи у відповідності з використаними при їх розробці критеріями ефективності:

· системи пакетної обробки (наприклад, OC EC),

· системи поділу часу (UNIX, VMS),

· системи реального часу (QNX, RT/11).

Системи пакетної обробки призначалися для вирішення завдань в основному обчислювального характеру, що не вимагають швидкого отримання результатів. Головною метою і критерієм ефективності систем пакетної обробки є максимальна пропускна здатність, тобто вирішення максимального числа задач в одиницю часу. Для досягнення цієї мети в системах пакетної обробки застосовується наступна схема функціонування: на початку роботи формується пакет завдань, кожне завдання містить вимоги до системних ресурсів; з цього пакету завдань формується мультипрограмна суміш, тобто множина одночасно виконуваних завдань. Для одночасного виконання вибираються завдання, які мають відмінні вимоги до ресурсів, так, щоб забезпечувалося збалансоване завантаження всіх пристроїв обчислювальної машини; так, наприклад, в мультипрограмній суміші бажана одночасна присутність обчислювальних задач і завдань з інтенсивним введенням-виведенням. Таким чином, вибір нового завдання з пакету завдань залежить від внутрішньої ситуації, що складається в системі, тобто вибирається "вигідне" завдання. Отже, в таких ОС неможливо гарантувати виконання того чи іншого завдання протягом певного періоду часу. У системах пакетної обробки переключення процесора з виконання одного завдання на виконання іншого відбувається тільки у випадку, якщо активне завдання саме відмовляється від процесора, наприклад, через необхідність виконати операцію введення-виведення. Тому одна задача може надовго зайняти процесор, що робить неможливим виконання інтерактивних завдань. Таким чином, взаємодія користувача з обчислювальною машиною, на якій встановлена система пакетної обробки, зводиться до того, що він приносить завдання, віддає його диспетчеру-оператору, а в кінці дня після виконання всього пакету завдань отримує результат. Очевидно, що такий порядок знижує ефективність роботи користувача.

Системи поділу часу покликані виправити основний недолік систем пакетної обробки – ізоляцію користувача-програміста від процесу виконання його завдань. Кожному користувачу системи поділу часу надається термінал, з якого він може вести діалог зі своєю програмою. Так як в системах поділу часу кожній задачі виділяється тільки квант процесорного часу, жодна задача не займає процесор надовго, і час відповіді виявляється прийнятним. Якщо квант обраний досить невеликим, то у всіх користувачів, що одночасно працюють на одній і тій же машині, складається враження, що кожен з них одноосібно використовує машину. Ясно, що системи поділу часу володіють меншою пропускною здатністю, ніж системи пакетної обробки, так як на виконання приймається кожна запущена користувачем задача, а не та, яка "вигідна" системі, і, крім того, є накладні витрати обчислювальної потужності на більш часте переключення процесора з задачі на задачу. Критерієм ефективності систем поділу часу є не максимальна пропускна здатність, а зручність і ефективність роботи користувача.

Системи реального часу застосовуються для управління різними технічними об'єктами, такими, наприклад, як верстат, супутник, наукова експериментальна установка або технологічними процесами, такими, як гальванічна лінія, доменний процес і т. п. У всіх цих випадках існує гранично припустимий час, протягом якого повинна бути виконана та чи інша програма, що керує об'єктом, в іншому випадку може відбутися аварія: супутник вийде з зони видимості, експериментальні дані, що надходять з датчиків, будуть втрачені, товщина гальванічного покриття не буде відповідати нормі. Таким чином, критерієм ефективності для систем реального часу є їхня здатність витримувати заздалегідь задані інтервали часу між запуском програми і отриманням результату (керуючого впливу). Цей час називається часом реакції системи, а відповідна властивість системи – реактивністю. Для цих систем мультипрограмна суміш являє собою фіксований набір заздалегідь розроблених програм, а вибір програми на виконання здійснюється виходячи з поточного стану об'єкта або відповідно до розкладу планових робіт.

Деякі операційні системи можуть поєднувати в собі властивості систем різних типів, наприклад, частина завдань може виконуватися в режимі пакетної обробки, а частина – у режимі реального часу або в режимі поділу часу. У таких випадках режим пакетної обробки часто називають фоновим режимом.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 46 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | <== 44 ==> | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав