Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості методів побудови

Читайте также:
  1. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  3. Антикріпосницька боротьба українського селянства, її форми і методи, регіональні особливості
  4. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
  5. Вибір дидактичних методів
  6. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  7. Визначте особливості державного устрою держав Давнього Сходу.
  8. Визначте особливості політико-ідеологічних і культурних процесів у УРСР у перші післявоєнні десятиріччя (1945-1964 рр.).
  9. Визначте особливості процесу входження України до складу СРСР
  10. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті роки.

При описі операційної системи часто вказуються особливості її структурної організації та основні концепції, покладені в її основу.

До таких базових концепцій відносяться:

• Способи побудови ядра системи – монолітне ядро або мікроядерний підхід. Більшість ОС використовує монолітне ядро, яке компонується як одна програма, що працює в привілейованому режимі і використовує швидкі переходи з однієї процедури на іншу, які не вимагають перемикання з привілейованого режиму користувача і навпаки. Альтернативою є побудова ОС на базі мікроядра, що працює також у привілейованому режимі і виконує тільки мінімум функцій з управління апаратурою, в той час як функції ОС більш високого рівня виконують спеціалізовані компоненти ОС – сервери, що працюють у користувацькому режимі. При такій побудові ОС працює більш повільно, так як часто виконуються переходи між привілейованим режимом і користувацьким, зате система виходить більш гнучкою – її функції можна нарощувати, модифікувати чи звужувати, додаючи, модифікуючи або виключаючи сервери користувацького режиму. Крім того, сервери добре захищені один від одного, як і будь-які користувацькі процеси.

• Побудова ОС на базі об'єктно-орієнтованого підходу дає можливість використовувати всі його переваги, які добре зарекомендували себе на рівні додатків, усередині операційної системи, а саме: акумуляцію вдалих рішень у формі стандартних об'єктів, можливість створення нових об'єктів на базі наявних за допомогою механізму успадкування, гарний захист даних за рахунок їх інкапсуляції у внутрішні структури об'єкта, що робить дані недоступними для несанкціонованого доступу ззовні, структуризованість системи, яка складається з набору добре визначених об'єктів.

• Наявність декількох прикладних середовищ дає можливість у рамках однієї ОС одночасно виконувати додатки, розроблені для декількох ОС. Багато сучасних операційних систем підтримують одночасно прикладні середовища MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 або хоча б деякої підмножини з цього популярного набору. Концепція множинних прикладних середовищ найбільш просто реалізується в ОС на базі мікроядра, над яким працюють різні сервери, частина яких реалізують прикладне середовище тієї чи іншої операційної системи.

• Розподілена організація операційної системи дозволяє спростити роботу користувачів і програмістів в мережевих середовищах. У розподіленій ОС реалізовані механізми, які дають можливість користувачеві представляти і сприймати мережу у вигляді традиційного однопроцесорного комп'ютера. Характерними ознаками розподіленої організації ОС є: наявність єдиної довідкової служби поділюваних ресурсів, єдиної служби часу, використання механізму виклику віддалених процедур (RPC) для прозорого розподілу програмних процедур по машинах, багатониткової обробки, що дозволяє розпаралелювати обчислення у рамках одного завдання і виконувати це завдання відразу на декількох комп'ютерах мережі, а також наявність інших розподілених служб.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 49 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | <== 45 ==> | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав