Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прийоми елімінування в аналізі банківської діяльності.

Читайте также:
  1. Вихователь дошкільного закладу та вчитель початкової школи як суб’єкти педагогічної діяльності.
  2. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.
  3. Г) аналіз групової діяльності.
  4. Гальмуючі прийоми
  5. Еволюція банківської системи.
  6. Економічні інтереси - усвідомлене прагнення суб'єктів господарювання до задоволення економічних потреб, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської діяльності.
  7. Інші прийоми проведення екскурсій
  8. Історія розвитку банківської діяльності
  9. Класифікації методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності.
  10. Класифікація суб’єктів та видів зовнішньоекономічної діяльності.

Лекція № 2 Прийоми та методи аналізу банківської діяльності

План заняття:

1. Основні методи аналізу банківської діяльності.

2. Прийоми елімінування в аналізі банківської діяльності:

а) метод ланцюгових підстановок;

б) метод абсолютних та відносних різниць;

в) індексний метод.

 

Основні методи аналізу банківської діяльності.

Методом аналізу банківської діяльності є комплексне органічно пов'язане дослідження діяльності комерційного банку з використанням статистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробки інформації.

Особливостями методу аналізу банківської діяльності є використання системи показників, що найбільш повно характеризують діяльність банку; вивчення факторів та причин їх зміни, виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними.

Методи проведення аналізу банківської діяльності:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень.

2. Метод приведення показників у порівняльний вигляд. Цей метод використовується при порівнянні фактичних показників із показниками попередніх періодів.

3. Метод використання абсолютних і відносних показників.

4. Метод групувань.

5. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними.

6. Графічний метод.

7. Метод табличного відображення аналітичних даних.

 

Прийоми елімінування в аналізі банківської діяльності.

Метод відносних різниць. Цей спосіб відрізняється від попередніх тим, що розрахунки впливу факторів на досліджуваний показник проводяться виходячи з відносних показників їх зміни, що виражені у відсотках або коефіцієнтах. Підходить для таких моделей y=ab та y=(a-b)c.

 

Спочатку необхідно розрахувати відносні відхилення факторних показників за формулою:

.

Згідно зі способом відносних різниць для визначення впливу першого фактора на результативний показник необхідно базисне значення результативного показника помножити на відносне відхилення першого фактора, яке виражене у відсотках, і поділити на 100.

Для спрощення розрахунків відносне відхилення факторів доцільно розраховувати в коефіцієнтах:

Вплив другого фактора визначається множенням базисного значення результативного показника, скоригованого на вплив дії першого фактора (позитивний вплив додається, негативний — віднімається), на відносне відхилення другого фактора, що виражається у відсотках, і результат поділити на 100:

Вплив третього фактора (і всіх наступних) визначається аналогічно: базисне значення результативного показника коригується на результат дії першого та другого факторів (додається чи віднімається залежно від напрямку дії), і отриманий результат множиться на відносне відхилення третього фактора:

 

Обсяг товарної продукції зменшився на 56 000 грн.

= 648 000 – 704 000 = –56 000 грн.

в тому числі за рахунок зміни факторів:

1. Збільшення кількості верстатів, що працюють:

= + 88 000 грн.

2. Зменшення кількості годин, що їх відпрацьовано 1 верстатом

= –216 000 грн.

3. Збільшення випуску продукції за 1 верстато-годину

грн..

3) і ндексний метод.

Йогозастосовують для вивчення економічних явищ, які формуються під впливом кількох факторів, кожен з яких схильний до динамічних змін.

Індивідуальні індекси характеризують зміну величини окремого явища в динаміці, і позначаються через маленьку літеру " i ". Якщо рівні будь-якого показника у базовому періоді позначити через x0, а в звітному через х1, то індивідуальний індекс можна зобразити у вигляді

Наприклад, індивідуальний індекс рентабельності ВК:

, де r1, r0 – рентабельність відповідно за поточний і базовий період.

Індивідуальний індекс обсягу власного капіталу:

, де ВК1, ВК0 – обсяг відповідно за поточний і базовий період.

Загальний або зведений індекс -це співвідношення рівнів показника складного явища до якого входять різнорідні, несумірні елементи.

Факторний аналіз динаміки
Прибутку банку Загальна зміна обсягу прибутку банку: Зміна обсягу прибутку за рахунок зміни рентабельності: Зміна обсягу прибутку за рахунок зміни ВК:   Рентаельності ВК Загальна зміна рентабельності ВК: Зміна рентабельності ВК за рахунок зміни прибутку: Зміна рентабельності ВК за рахунок зміни ВК:

До індексів середніх величин відносяться три індекси:

- індекс змінного складу.

- індекс фіксованого складу

- індекс структурних зрушень

Індекс середнього рівня ціни змінного складу: , де d – частка ВК в загальному обсязі.

Індекс середнього рівня ціни фіксованого складу:

Індекс середнього рівня ціни структурних зрушень:

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 78 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | <== 46 ==> | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав