Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рух твердого тіла в середовищі. Швидкість осідання.

Читайте также:
  1. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
  2. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
  3. Стандартная энтальпия сублимации (испарения) равна стандартному изменению энтальпии при переходе одного моля твердого (жидкого) вещества в газообразное состояние.
  4. Твердого и мягкого нёба
  5. Характеристика твердого состояния вещества.

Ряд процесів хімічної технології зв’язані з рухом твердих тіл в крапельних рідинах або газах. До них відносяться осадження твердих частин із суспензій і пилу газу під дією сили земного тяжіння та інерційних сил, механічне перемішування в рідинах та ін. Як уже відзначалось ці процеси являють собою зовнішню задачу гідродинаміки.

При русі тіла в рідині виникає опір, для переборення якого і забезпечення рівномірного руху тіла повинна бути затрачена певна енергія.

Величина опору в основному залежить від режиму руху і форми тіла, яке обтікається рідиною.

При ламінарному режимі, при невеликих швидкостях і малих розмірах частин, великій вязкості рідини, втрата енергії звязана лише з переборенням опору тертя, так як тіло оточене пограничним шаром. З розвитком турбулентності потоку починають більшу роль грати сили інерції. Під дією цих сил пограничний шар відривається від поверхні тіла, що проводить до пониження тиску за рухомим тілом. Різниця тисків на передню (лобову) частину тіла і його протилежну частину все більше зростає в порівнянні з ламінарним режимом. Починаючи з деякого значення критерія Re роль лобового опору стає домінуючою, а опором тертя можна знехтувати.

В даному випадку наступає автомодельний по відношенню до критерія Re режим.

Сила опору R [H] середовища тілу, що рухається в ньому, може бути виражена рівнянням

S – площа проекції тіла на площину, м2

r – коефіцієнт опору середовища.

Тобто коефіцієнт опору середовища пропорційний критерію Ейлера.

Відповідно, рівняння для розрахунку при різних гідродинамічних режимах може бути отримане шляхом узагальнення дослідних даних згідно критеріального рівняння гідродинамічної подібності.

При русі сферичних частин діаметром d, який являється визначальним, коефіцієнт опору середовища x залежить:

Ламінарний режим Re£2 (область дії закону Стокса).

Перехідний режим Re = 2 ¸ 500

Автомодельний режим (область дії квадратичного закону опору Ньютона) при 2.105>Re>500

x = 0,44

Підстановка значень x в рівняння показує, що при ламінарному режимі сила опору пропорційна швидкості в першій степені R~W;

– перехідному режимі:

R~W1,4;

– в автомодельній області:

R~W2;

При русі тіл, які відрізняються по формі від сфери

x=f(Re, Ф)

Fcф – поверхня сфери, яка має такий же об’єм як і об’єм тіла поверхнею F.

В критерії Re і для тіл несферичної форми визначальним розміром являється еквівалентний діаметр de

Якщо тіло має об’єм V, масу m і густину rТ, то
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | <== 47 ==> | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав