Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

До своїх прапорців

Значення гри: вдосконалює навички бігу, орієнтування в просторі, швидкість. Інтенсивність: середня.

Методи навчально-виховного процесу з фізичного виховання поділяються на дві основні групи: методи виховання фізичних якостей та методи організації учнів для занять на уроці. До останніх відносяться: фронтальний, потоковий, змінний, груповий, індивідуальний, колового тренування.

Фронтальний метод полягає в тому, що учні одночасно виконують вправи. Перевага цього методу в охопленні всіх учнів, у забезпеченні високої щільності уроку і оптимального навантаження учнів.

Потоковий метод - учні виконують вправу по черзі один за одним, тобто потоком. Залежно від конкретних умов, потоків може бути організовано два або три. Це сприяє щільності уроку.

Змінний метод полягає в тому, що всі учні поділяються на зміни, які по черзі виконують вправи. У кожній зміні стільки учнів, скільки можуть одночасно виконувати вправу.

Груповий метод передбачає розподіл учнів на групи. Кожна група займається окремою вправою, через певний проміжок часу групи міняються місцем з таким розрахунком, щоб кожна група виконала усі передбачені вправи. Груповий метод дає змогу ущільнити урок і забезпечити різнобічний вплив на учнів, збільшити кількість вправ.

При індивідуальному методі учні виконують вправу окремо. Він застосовується в основному на контрольних уроках, що дає змогу вчителеві проаналізувати виконану учнем вправу, виправити помилку і виставити оцінку.

Метод колового тренування характеризується тим, що учні, як правило, невеликими групами виконують певну кількість різних вправ, послідовно переходячи "по колу" від одного спеціально підготовленого місця до іншого. Використовується цей метод з метою розвитку фізичних якостей.

3.11.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК Завдання студентам для самостійної роботи

1. Простежте, який у вас буде настрій, самопочуття після виконання фізичних вправ.

2. Проаналізуйте, чи достатньо у вас знань з фізичного виховання школярів. Чи вважаєте ви фізичне виховання обов'язковою дисципліною у загальноосвітніх школах і вищих закладах освіти?

3. Як класний керівник, що ви включите у план виховної роботи з фізичного виховання для посилення взаємодії із дисциплінами соціально - гуманітарного циклу?

4. Складіть для себе режим дня, спробуйте його суворо дотримуватись на протязі тижня. Простежте який у вас буде настрій, чи будете ви встигати виконувати заплановане?

5. Складіть і запишіть режим рухової активності для вашої спеціальності (1-4; 5-8 кл.).

6. Розробіть комплекс фізичних вправ для ранкової гігієнічної гімнастики. Якими критеріями слід користуватися при розробці комплексу?

7. Розробіть план туристичного походу. Включіть у план бесіди з питань охорони природи, про лікарські рослини, конкурс на найкращий малюнок (фотокартку), вірші, спортивні ігри.

8. З'ясуйте для себе, яке місце у вашому житті відіграє фізична культура.

Проблемні питання

1. Чи впливає фізична культура на біологічний потенціал людини, необхідний для її гармонійного розвитку, соціальної активності, творчої праці?

2. Чи впливає сім'я на фізичний розвиток підлітка? Як?

3. Як фізичне виховання пов'язане з інтересами суспільства і виробництва?

4. Як фізичне виховання взаємодіє із дисциплінами загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу?

5. Які головні функції фізичної культури?

6. Що є природничо-науковою основою фізичного виховання?

7. Як ви розумієте такий вислів: "Людський організм - це система, яка у вищій мірі саморегулюється, сама себе спрямовує, підтримує, відновлюється і навіть удосконалюється?".

8. Які види спорту забезпечують регуляцію діяльності всіх органів нашого організму і не потребують соціально-матеріальної бази?

9. Яка роль вчителя у виховній роботі із школярами засобами фізкультури? ІО.Чи допомагає фізкультура і спорт в боротьбі з втомою при напруженій розумовій праці?

11.Назвіть фактори, які визначають здоровий спосіб життя?

12.Чи займаєтесь ви яким-небудь видом спорту? Яку позакласну роботу з

фізичного виховання змогли б ви здійснювати зі своїми учнями?

13.Як ви розумієте такі прислів'я та приказки:

- Щоб працювати, треба силу мати.

- Сила без голови - маліє, розум без сили - мліє.

- Здоровому - все здорово!

А які ви знаєте прислів'я та приказки?

14.Чи можна важких підлітків, в тому числі наркоманів, тих хто палить і

зловживає спиртним, виправити шляхом фізичного виховання?
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | <== 56 ==> | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав