Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку

Читайте также:
  1. CIVICS – міжнародне дослідження громадянської освіти
  2. I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  5. Аналіз основних наукових підходів до вивчення батьківського ставлення до дітей
  6. Безпека у населеному пункті .Правила поведінки дітей надворі
  7. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
  8. Братства та їх роль в поширенні освіти і культури в другій половині XV I -першій половині XVI I ст.
  9. Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу у вихованні дітей
  10. Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти

 

В системі валеологічної освіти суспільне дошкільне виховання є початковою ланкою неперервної валеологічної освіти.

Головною метою валеологічної освіти і виховання є формування валеологічного світогляду і поведінки дітей, підлітків, молоді та мотивацій, що забезпечать формування особистості з першого дня її становлення.

Основною метою валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку є формування основ валеологічного світогляду, мотивацій і поведінки дітей, що забезпечать формування особистості з першого дня її становлення.

Основою валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку є знання про організм людини, його значення, культурно-гігієнічних навички і навички збереження та зміцнення здоров’я, дбайливе ставлення до власного здоров’я.

Виходячи із концепції валеологічної освіти, наукових досліджень Т.Книш, Л.Г.Гаврилюк та ін. валеологічна освіта дітей дошкільного віку має забезпечити реалізацію наступних завдань:

· Забезпечення усвідомлення дитиною того, що людина це частина природи і суспільства; формування гармонійних відносин її з природою і соціумом.

· Формування у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих на основі розвитку стійких мотивацій збереження здоров’я.

· Ознайомлення з особливостями власного тіла, правилами охорони та забезпечення нормальної функціональної діяльності всіх органів і систем організму, значенням фізичних вправ та активної рухової діяльності у зміцненні організму, роллю загартування силами природи, правилами особистої гігієни, з шляхами запобігання захворюванню, з основами безпеки життєдіяльності та профілактикою шкідливих звичок.

· Ознайомлення з умовами збереження психічного та соціального здоров’я; формування позитивних рис характеру, навичок культури спілкування та взаємовідносин з дорослими та однолітками; домінування у дітей почуттів життєрадісності та бадьорості, самоповаги та віри у власні можливості, позитивної самооцінки.

· формування моральних уявлень та оцінок, первинних етичних норм поведінки. Залучення до оволодіння духовним надбанням людства, забезпечення ефективного ознайомлення зі світом мистецтва (музики, літератури, театру, живопису тощо), народними українськими традиціями.

· Створення передумов для реалізації повноти життя дітей, їх активної участі у різних видах діяльності.

· Формування життєво необхідних умінь та навичок здорового способу життя.

На думку вчених В.Петленка, В.Бузунова у дитини слід формувати готовність бути здоровою. Ця готовність, повинна складатися:

· з потреби (хочу) бути здоровим,

· із здатності (можу) будувати свої відносини з самим собою і навколишнім світом,

· рішучості (буду) жити за природо відповідними законами.

Підсумовуючи можна сказати, що основне завдання, що стоїть перед вихователями це з робити життєдіяльність дітей дошкільного віку оптимально активною, насиченою різноманітними видами діяльності, а отже цікавою і корисною.

 

3. Принципи валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку

 

Принципи – є вихідними позиціями, що зумовлюють організацію процесу виховання, його методичне забезпечення, взаємини вихователів і вихованців, роль самих дітей у цьому процесі, його психологічні засади. (Практична педагогіка виховання за заг. ред. Красовицького М.Ю.)

Інше трактування принципам навчання знаходимо у роботах С.П.Баранова, І.П.Подласого, М.М.Фіцули – це основні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи.

Принципи валеологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку будуються на основі загальної дидактики, проте мають свою специфіку. Їх можна умовно поділити на стратегічні та практичні. До стратегічних принципів відносять:
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 447 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | <== 60 ==> | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав