Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення основних понять

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання основних фондів.
  2. Аналіз основних наукових підходів до вивчення батьківського ставлення до дітей
  3. Аналіз основних наукових підходів до дослідження гендерних характеристик особистості
  4. Аналіз психолого-педагогічних підходів до визначення понятійного апарату дослідження
  5. Види вартості основних засобів (фондів).
  6. Види зносу основних фондів
  7. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  8. визначення збалансованих структур споживання для усього світу, що Земля зможе витримати протягом тривалого часу.
  9. Визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт або капітального ремонту.
  10. Визначення місткості і частки ринку : степень насиченості ринку

Тема. Сім’я як основа соціалізації особистості

План

1. Визначення основних понять.

2. Роль родини у процесі соціалізації особистості

3. Сімейне виховання та його особливості.

4. Педагогічні проблеми сучасної сім’ї.

Опорні поняття: сім’я, мала сім’я, українська родина, сімейне виховання, рід.

Література

Основна:

1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.- 180 с.

2. Марушкевич А.А., Постовий В.Г., Алексєєнко Т.Ф. Родинна педагогіка/ А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, Т.Ф. Алексєєнко. – Київ: Видав. Параплан, 2002. – 216 с.

Додаткова:

1. Чечет В.В. Педагогіка семейного воспитания. – Минск, 1998.

2. Поніманська Т. Люди і я. Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини. ДВ. 1999. № 8. С. 14-15.

3. Стельмахович М. Народна педагогіка; Українське родинознавство. – К.: Освіта, 1992.

4. Сухомлинський В.О. Мудрість батьківської педагогіки.

5. Усатенко Т. Духовний храм людини: сім’я, родина, рід // Освіта. – 2002. – № 34 (26 червня – 3 липня). – С. 14-15.

Самостійна робота: поняття про сім’ю як малу соціальну групу.

Визначення основних понять

Сім’я – це спільнота, заснована на шлюбі подружжя (батька, матері) та їх неодружених дітей (власних та усиновлених), пов’язаних духовно, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю.

Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р., визначає, що “Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Сім’я створюється на основі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства”.

З’ясування понять великої і малої сім’ї є особливо важливою проблемою для розробки концептуальних засад школи, подібної до родини, оскільки велика сім’я в українців – це завжди родина, малу сім’ю родиною називають не на всій території України.

Українська родина – спільнота споріднених між собою людей, що постійно оновлюється, віддзеркалюючи трансформацію соціально-економічних умов суспільства в цілому. Хоча для родини, як і для сім’ї, характерні історична змінність внутрішньо родинних взаємин, однак, зародившись в надрах роду і влившись в його систему через родинні, сакральні та релігійні зв’язки, вона зберегла свою самодостатність, єдність з родом.

Словник синонімів української мови: родина – група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом, сім’я, сімейство, застаріле – челядь, діалектичне – посімейство, розмовне – хата, домашні (така група людей, котра перебуває в одному приміщенні).

В.Даль: сімейство тлумачить як сукупність близьких родичів, котрі разом проживають батьки з дітьми, одружений син чи заміжня донька, які проживають окремо, складають вже окрему сім’ю.

Родинно-сімейна енциклопедія: родина – спільнота людей, об’єднаних на основі шлюбних і кровних зв’язків, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом, ведуть спільне господарство і між якими встановлюються багатосторонні стосунки: між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами й іншими родичами.

Деякі дослідники (П.Сорокін) відносить до складу родини кровняків, свояків, тощо.

Аналіз різних визначень слова родина дає можливість визначити значення, що характерні лише для родини. Далекі і близькі родичі по батьковій і материній стороні об’єднані на основі шлюбних і кровних зв’язків і знаються впродовж багатьох поколінь. Різниця у значеннях сім’ї та родини полягає ще й у тому, що сім’я зосереджується в трикутнику батько – мати – дитина, що символізує Трійцю, а родина охоплює сім’ї родичів і може символізувати Дім, наповнений родичами, рідними, що поруч і далеко, померлими і ще ненародженими; в своїй домівці, в рідній стороні, на землі і в космосі.

Поняття рід філософсько-соціологічна література визначає як групу кровних родичів, котрі ведуть своє походження за однією лінією (материнською чи батьківською), усвідомлюють себе нащадками загального предка (міфічного чи реального), мають загальне родове ім’я. “Вести рід” (початок) означає “бути нащадком кого-небудь, походити від когось”.

Згідно з давньою традицією наші предки вимірювали час від семи днів до семи поколінь. Сім’я розглядається також як уособлення семи поколінь Роду. В українській традиції генеалогія ведеться за чоловічою лінією (зберігається прізвище).
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 81 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | <== 63 ==> | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав