Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Духовне здоров’я та його основні чинники.

Читайте также:
  1. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  2. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  3. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  4. Визначення психології як науки, її значення, основні принципи, завдання
  5. Визначте основні етапи трансформації територіального устрою і системи місцевого самоврядування
  6. Визначте основні напрями державотворчої діяльності директорії УНР, на скільки вона була ефективна?
  7. Визначте причини проведення політики українізації в УРСР в 1920-ті – на початку 1930-х років та проаналізуйте її основні наслідки.
  8. Визначте та проаналізуйте основні принципи поліцейської держави у Німеччині.
  9. Висвітліть основні підходи, які існують у сучасній історичній науці, щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
  10. Відділ кримінальної міліції у справах дітей: структура, функції та основні напрямки діяльності.

Здоров`я в духовному його розумінні є життєвим шляхом людини, спрямованим на становлення власної духовної сутності і пошук сакрального сенсу життя і щастя.

Духовне здоров’я – сукупністьхарактеристик духовного світу особистості, особистісна потреба у засвоєнні системи цінностей та якість мотиваційно-ціннісного ставлення до складових духовної спадщини.

Духовне здоров’я включає рівень свідомості, особливості світогляду, життєвої самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку власних здібностей і можливостей їх реалізації відповідно до усвідомлених ідеалів, особливості життєвих цілей, загалом ментальність людини.

Духовне здоров'я забезпечується мисленням, пізнанням навколишнього світу і орієнтацією у цьому світі. Духовно здоровій людині характерні уміння жити в гармонії з собою, рідними, друзями, суспільством в цілому, уміння прогнозувати і моделювати події і складати програму власних дій.

Духовне здоров’я залежить від рівня оволодіння духовними цінностями і обумовлюється психічним здоров’ямособистості – її врівноваженістю, психологічною стійкістю, самодостатністю та спрямованістю її мотиваційної сфери. В той же час воно тісно пов’язане і з фізичним здоров’ям, так фізично здорова особистість, володіє високим рівнем працездатності, стійкістю організму до негативних природних та соціальних чинників. З іншого боку, оптимальний рівень фізичного здоров’я впливає на інтереси особистості, спосіб мислення, обумовлює її оптимізм, впевненість у власних можливостях, пробуджує інтерес до духовних цінностей і стає важливою передумовою духовного розвитку.

Духовність людини пов’язана з загальнолюдськими істинами добра, любові і краси. Краса уособлює в собі людську міру симетрії та гармонії, носить суб’єктивний характер з позицій людини, яка сприймає світову гармонію і водночас є об’єктивною, бо і є тією гармонією. Красу і гармонію подарувала нам природа, краса існує у людських стосунках, внутрішній (духовній) та тілесній стороні людини, красу споконвіку оспівували поети, зображували художники, вона відображалася у мистецьких шедеврах. Ніщо так не возвеличує людину, як спілкування з прекрасним, сприйняття прекрасного і творення істинної краси. Залучення до прекрасного дітей та молоді не повинно обмежуватися лише його спогляданням, воно вимагає співучасті та співтворчості з природою і людьми. Життєдіяльність людини, її поведінка, ставлення до навколишньої дійсності буде гармонічною і красивою, якщо побудовані на твердому підґрунті моральних законів та етичних норм, вироблених людством.

Найкращими помічниками в пізнанні істинних цінностей людства, гармонії і краси є мистецтво, освіта, виховання, мораль та етика. Саме вони є чинниками формування духовного здоров’я.

Релігійне виховання розглядається як складова духовності, але ні в якому разі не заміщує її.

Стан духовного здоров’я духовного світу особистості, її вміння бачити, сприймати та впроваджувати у власне життя систему цінностей всіх складових елементів духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 61 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | <== 74 ==> | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав