Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІІ. Моральне здоров’я як складова духовного здоров’я людини.

Читайте также:
  1. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  2. Біохімічна роль води в життєдіяльності людини.Джерела надходження
  3. Візуальна складова внутрішнього світу.
  4. Вітамін Е:фізико-хімічні властивості, біохімічна роль, джерела надходження в організмі людини.
  5. Выбор духовного пути
  6. Духовного(идеального).
  7. Економічна глобалізація як складова системних глобальних змін
  8. Заняття фізичними вправами як важливий фактор формування основ здоров’я школярів, його збереження та зміцнення.
  9. Засоби загартовування організму людини.
  10. Здоров’язберігаюча компетентність

Моральне здоров’я – комплекс характеристик мотиваційної сфери і сфери життєдіяльних потреб, основу якого визначає система цінностей, напрямів і мотивів поведінки індивіда в суспільстві.

Особливості оволодіння індивідуумом моральним досвідом.

◙ В ранньому віці моральні уявлення дитини формуються в процесі її життєдіяльності і повністю залежать від дорослого. Вже на першому році життя дитина орієнтується в оцінці власної поведінки за мімікою, тоном голосу дорослого. Другий і третій рік життя відзначається усвідомленням дитиною певних правил поведінки, розрізнення „хороших” та „поганих” вчинків, проте мотиви, що спонукають дитину до дій часто переважають над усвідомлення того, що так поводитися не можна. Вольові зусилля дитини короткотривалі, тому вона часто порушує заборони дорослих. Основним регулятором поведінки виступає дорослий, який має виявляти терпимість і розуміння.

◙ Дошкільний вік відзначається розвитком смислових орієнтацій, формуванням моральних уявлень та оцінки, формуються первинні етичні норми поведінки. Проте немає самоконтролю, саморегуляції і тому імпульсивність поведінки переважає, поступово згасаючи до кінця дошкільного віку. Вразливі діти виявляють гуманістичну спрямованість особистості, бувають чуйними, співчувають іншим. Діти у яких виражено почуття власного „Я” відстоюють свою точку зору, виявляють активність і нетерпимі до авторитарного тону, принижень, покарань.

 


Сучасні дослідження І.Беха, А.Богуш, О.Кононко, Л.Калузької, Т.Поніманської присвячені проблемі морального становлення особистості дошкільника. Адекватне сприйняття ваших зауважень відбудеться, якщо навіть під час корекції поведінки дитини відчувається повага дорослого до неї, віра у її позитивний потенціал, а тривалі моральні засудження та покарання створюють лише дискомфорт у житті малюка.

Дитина потребує розумної вимогливості, довіри, поваги, похвали, розуміння, співчуття, підтримки та любові. Атмосфера доброзичливості створює моральний комфорт, стимулює духовне зростання. Дуже важливо щоденно розмовляти з дитиною про повсякденні події, давати їм власну оцінку, пояснювати власне ставлення, оптимістично переконувати у перемозі добра над злом, формувати відповідальність за власні вчинки – таке спілкування з дитиною створюватиме передумови для того, щоб ваша дитина росла здоровою, витривалою, духовно багатою і психологічно стійкою. А духовно збагачена дитина, у якої сформована відповідальність за свої дії та вчинки, здатна протистояти злу, агресії, шкідливим звичкам, адже насиченість та повноцінність її життя, активна життєва позиція виступають противагою ілюзорним миттєвостям задоволення. Доведено той факт, що у п’яниць, наркоманів занижене відчуття відповідальності, основою якого є стійкий і усвідомлений вольовий акт. Здорова особистість характеризується духовною орієнтацією, самоконтролем, дисципліною розуму, емоцій і вчинків, адекватністю реакцій на різні ситуації, події. Добрі, шляхетні, пристойні, благодатні слова породжують такі ж думки, а думки породжують відповідні вчинки.

 

3. Зміст формування духовного здоров’я дітей у Базовому компоненті дошкільної освіти.

У сфері духовного благополуччя виділяють пізнавальну, естетичну і моральну діяльність.

Зміст цих видів діяльності проходить червоною ниткою через сфери життєдіяльності "Природа", "Культура", "Люди".

Основними складниками духовного благополуччя є:

Ціннісний компонент:

- прилучення до загальнолюдських цінностей;

- ставлення до природи, людини як до найвищої цінності;

- гуманна взаємодія з природним довкіллям, навколишнім середовищем (піклування про її мешканців, дотримання правил природокористування) (виховання морально-вольових якостей);

- прилучення до національної та світової культур.

- цінувати продукти людської матеріальної та духовної культури,

Емоційний компонент, що включає:

- радісне світосприйняття,

- отримання естетичної насолоди від краси,

- чистоту думок і спонукань,

- культуру мовлення і поведінки,

Поведінковий компонент:

- володіння етичними еталонами поведінки та спільної з іншими діяльності, вміння пропонувати, надавати і приймати допомогу, здійснювати моральні вчинки з власного бажання.

- Помічати прекрасне у творах мистецтва, у навколишньому середовищі, вчинках та взаємостосунках.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 234 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | <== 76 ==> | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав