Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття якості

Читайте также:
  1. Quot;Поняття особистості визначає людського індивіда як члена суспільства, узагальнює інтегровані в ньому соціально значимі риси" (І. С.Кон).
  2. Аналіз якості продукції
  3. Асортимент і показники якості металевого посуду
  4. Аудиторський ризик: поняття, оцінка та залежність від аудиторських доказів.
  5. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  6. В поняття норми і «якості виробів» входять і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.
  7. В статті 55 Господарського кодексу України визначено поняття суб’єкта господарювання та їх класифікація
  8. Визначення поняття «логістична система» і її основні підсистеми
  9. Вимоги до якості керамічного посуду
  10. Вимоги до якості скляних виробів

Якість систем автоматичного регулювання і керування

Припустимо, що САР (рис.6.1) описується системою лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Вихідна величина Хвих(t) під дією Хвх(t), яка змінюється, буде дорівнювати

(6.1)

де Хвих(t)- рішення диференціального рівняння системи;

Хвихв(t) - вимушена складова перехідного процесу, яка залежить від характеру зміни Хвх(t).

 

 

Рис. 6.1 - Схема замкнутої САР

Якщо характеристичне рівняння системи не має кратних ко­ренів, то

(6.2)

де Сі - постійна інтегрування, яка визначається з початкових умов (залежить від параметрів системи);

Рі - корені характеристичного рівняння замкнутої системи.

Із (6.1) витікає, що якість перехідного процесу можна оці­нити по його складовій.

Розрізняють дві групи показників. Показники якості перехід­ного процесу

Хвих с (t), і показники, які характеризують вимушену складову Хвих в (t), вимушеній складовій визнача­ють точність системи. Показники якості, які визначають безпосе­редньо по кривій перехідного процесу, називають прямими оцінка­ми якості. Криві перехідного процесу отримують теоретично і експериментально. Розрахунок перехідного процесу в системах ви­сокого порядку складний, а експеримент не завжди можливо вико­нати. В зв’язку з цим широко використовують непрямі оцінки якості, які отримують без побудови кривих перехідного процесу. В лінійних неперервних системах використовують три групи не­прямих методів оцінки якості регулювання: кореневі, інтегральні і частотні. Із (6.1) витікає, що якість систем автоматичного регулювання необхідно розглядати як в перехідних, так і в ус­талених режимах роботи. Вона суттєво залежить від характеру вхідної величини.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 38 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | <== 87 ==> | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав